Annette Petavy Design – Nyhetsbrev november 2013 – Ett « recept » på en enkel krage

Nyhetsbrev november 2013: Ett « recept » på en enkel krageNytt:Jag har varit väldigt upptagen med mässor och annat de senaste veckorna, så det har inte kommit in så mycket nytt i butiken.Men jag har fått in nya exemplar av den mycket vackra boken The Haapsalu Scarf!   haapsalu scarf  Den här boken om estnisk spetsstickning har varit utsåld ett bra tag, men har nu tryckts om. Den handlar om fyrkantiga och trekantiga sjalar som stickats enligt traditionen i den lilla staden Haapsalu i Estland. Texten är på engelska och estniska. Alla stickmönster illustreras med diagram.page of bookMer information (på engelska) i butiken.Ett « recept » på en enkel krageIbland faller saker och ting bara på plats, nästan av sig själva. När jag virkade proverna jag visade i förra månadens nyhetsbrev tyckte jag mycket om hur V-mönstret såg ut när det virkades i ettvarvsränder. Några dagar innan jag virkade den provlappen hade jag plockat fram tre nystan från min garnsamling som jag tyckte skulle bli fina ihop i en enkel krage. Jag hade provat ett stickat mönster med lyfta maskor, men jag blev inte riktigt nöjd.Så jag bestämde mig för att virka en krage i V-mönster med mina tre nystan. Och kanske kunde det bli ett nyhetsbrev av det? Jag bestämde mig för att ett « recept » på en enkel krage, som kan användas med vilket garn och vilket mönster som helst skulle kunna vara intressant för fler än mig – särskilt vid en årstid när halsar är kalla och många av oss funderar på snabba, hemgjorda presenter.Så här kommer det! Börja med att välja garn och mönster. Jag använde de tre garnerna jag redan nämnt. Två av dem (ljusgrått och mörkgrått) var av samma tjocklek, och det tredje (rosa) litet tunnare. Jag valde virknål utifrån de något tjockare garnerna, och virkade ett prov med en 4 mm virknål. Det visade sig att det rosa garnet uppförde sig väl och samsades bra med de andra.swatchNär jag ska göra en accessoar virkar jag ett prov på ungefär 30 maskor. (För ett plagg är det minst 40). Du bestämmer naturligtvis själv hur stort provet ska vara. Var bara medveten om att ju större det är, desto tillförlitligare blir det. Det beror på att maskorna i kanten av provet nästan alltid kommer att vara en aning hårdare virkade än de i mitten. För att kunna mäta rätt masktäthet behöver du mäta provet flera maskor in från båda kanterna.Dessutom kan man oftast inte mäta virkade provlappar på samma sätt som stickade. När man kollar masktätheten i ett stickat prov lägger man ett måttband eller en linjal på provet, markerar 10 cm med två knappnålar och räknar antalet maskor mellan knappnålarna.Om man virkar i mönster (alltså inte i bara stolpar, fastmaskor eller halvstolpar), kommer den metoden nästan aldrig att ge ett användbart resultat med ett virkat prov. measuring gaugeBörja med att lägga måttband eller linjal på provet. Försök att matcha mönsterrepetitioner (här, hela V:n) med en måttenhet som du sedan kan använda – jag brukar helt enkelt använda hela centimetrar.Här ser det ut som om 9 cm är det mått som närmast matchar hela mönsterrepetitioner. Jag markerar detta med knappnålar och räknar antalet mönsterrepetitioner mellan nålarna.swatch with pinsJag har 7 V:n mellan knappnålarna, så min masktäthet är 7 V:n = 9 cm. Nu måste jag bestämma vilken omkrets min krage ska ha. Jag skulle kunna mäta en som jag redan har. Men den här gången vill jag ha en krage som sitter litet närmare halsen, men som jag kan ta av och på utan att den plattar till håret mer än nödvändigt, sminkar av mig helt och tar med sig glasögonen. Jag mäter omkretsen på mitt huvud horisontellt vid nässpetsen. Det ger ett ungefärligt mått på 55 cm (man behöver inte vara petnoga här).Nu ska jag använda detta mått och min masktäthet för att räkna ut hur många V:n jag behöver på varje varv i kragen.7 V:n delat med 9 cm = ca 0,78 V:n per cm.0,78 x 55 = 42,9. Jag rundar upp till 43, vilket är antalet V:n på varje varv.Provet virkade jag fram och tillbaka, men kragen tänker jag virka runt. Provet har två kantmaskor, en i varje kant. För att virka runt tänker jag bara behålla en, som ska fungera som « söm » där jag sluter varvet.Det är lika bra att göra ett diagram över mönstret.diagram flatDet här är diagrammet för att virka fram och tillbaka. V-mönstret virkas över ett maskantal som är delbart med 2 + 1, till vilket vi lägger 2 lm som räknas som första stolpen i varv 1. För att anpassa mönstret till rundvirkning kommer jag att ta bort de röda maskorna.diagram in the roundResultatet blir ett diagram som visar att mönstret virkas över ett maskantal som är delbart med 2 – till varje V behövs 2 lm i luftmaskkedjan.Eftersom jag vill ha 43 V:n kommer jag att virka 43 x 2 = 86 lm, plus 2 lm för att komma till kanten, plus 2 till för « sömmen » = 90 m.Jag föredrar att virka första varvet innan jag sluter arbetet till en ring med en smygmaska. Det blir ett litet « hack » i nederkanten av första varvet, men det är lätt att fixa när man fäster garnänden. Att virka första varvet innan man sluter ringen minskar risken för att vrida luftmaskkedjan, vilket är lätt hänt om man sluter ringen innan man virkat första varvet. (Var uppmärksam även när du sluter det andra varvet – sedan är risken i princip noll).Och sedan är det bara att virka ett slags rör, och sluta varje varv med en smygmaska. Om man använder flera färger virkas smygmaskan i slutet av varvet i den färg som ska användas på nästa varv. De färger som inte används får följa med upp längs « sömmen ».Här syns hur jag snodde de andra färgerna (de grå) runt färgen i nästa varv (rosa), precis när föregående varv slutits med en smygmaska.yarn twistSå här ser det ut på baksidan.seamDet duger till att ge bort!Kragen måste göras tillräckligt hög för att den ska vecka sig litet runt halsen när man bär den. Men eftersom den här kragen bara är ett enkelt rör, utan extra bredd längst ner för axlarna, får den inte bli för hög heller. Jag virkade min ca 23 cm hög – ett mått som du förstås kan justera efter vad du själv vill ha.För att göra en riktigt varm och mysig krage (förutsatt att man har tillräckligt med tid, garn och tålamod) kan man också virka dubbla önskade höjden, och sedan vika tubens kanter « inåt » så att det blir dubbla lager och sy eller virka ihop lagren längst ner.Eftersom jag inte gjorde min krage dubbel bestämde jag mig för att avsluta med kanter. Jag bara virkade fasta maskor, ett varv med varje färg. Det är ett diskutabelt val, eftersom kanten blir litet fastare och måste blockas ut för att inte kanterna ska dra inåt. Men det är enkelt och snyggt, tycker jag!Andra tänkbara kanter är kräftvirkning, snäckor eller en liten volang – allt beror på vad man vill och vad man tycker passar till det garn och det mönster man valt.En liten bild på den färdiga kragen.me in cowlOm du gör en krage efter mitt « recept » vore det jättekul att få se den! Skicka gärna en bild.Vi ses snart!

signatureNewsletter index

Annette Petavy Design – Bulletin novembre 2013 – Une  » recette  » pour un col simple

Bulletin d’information novembre 2013: Une « recette » pour un col simpleDu nouveau :J’ai été très occupée par des salons ces dernières semaines, et par conséquent il n’y a pas beaucoup de nouveautés dans la boutique.Toutefois, je suis très heureuse de pouvoir de nouveau vous proposer le très beau livre The Haapsalu Scarf.   haapsalu scarf  Ce livre sur le tricot dentelle d’Estonie était épuisé depuis un moment, mais le nouveau tirage est maintenant disponible. Ce livre traite des châles carrés et triangulaires de la tradition de tricot dentelle dans la petite ville estonienne Haapsalu. Le texte est en anglais et estonien, mais vous aurez avec votre livre les explications en français des symboles utilisés dans les grilles.page of bookPlus d’informations dans la boutique.Une « recette » pour un col simpleParfois les choses se font presque toutes seules. Quand j’ai fait les échantillons pour le bulletin du mois dernier, j’ai beaucoup aimé l’aspect des simples V:s travaillés en rayures fines. Quelque jours avant de faire ces échantillons, j’avais sorti trois pelotes de mon stock personnel avec l’intention de faire un col simple. J’avais essayé un point tricoté avec des mailles glissées, mais je n’étais pas très enthousiaste.Du coup, je me suis décidée de faire un col au crochet, avec des V:s, et en utilisant les trois pelotes de mon stock. Et pourquoi pas en faire un bulletin ? Je me suis dit qu’une « recette » pour un petit col, qu’on pourrait appliquer à n’importe quel fil et n’importe quel point, pourrait être intéressante pour tout le monde – peut-être surtout en cette période de l’année, quand on a froid au cou et beaucoup d’entre nous avons envie de faire des cadeaux pour ceux que nous aimons.Donc, voilà ! D’abord, il faut choisir votre fil et votre point. Pour ma part, j’ai utilisé les trois pelotes de mon stock. Deux des fils (les deux nuances de gris) était de la même grosseur, tandis que le fil rose était un peu plus fin. J’ai choisi la taille de mon crochet en fonction des deux fils les plus gros, et crocheté un échantillon avec un crochet de 4 mm. Le fil rose s’est avéré très docile et s’est bien mélangé aux autres.swatchQuand je fais un accessoire, je fais un échantillon sur environ 30 mailles. (Pour les vêtements, c’est au moins 40). Vous décidez bien sûr de la taille de votre échantillon, mais il faut savoir que plus l’échantillon est grans, plus il sera fiable. La raison est que les mailles aux bords de votre échantillon seront presque toujours légèrement plus serrées que les mailles du milieu. Pour pouvoir mesurer votre échantillon correctement, il faut prendre vos mesures à plusieurs mailles du bord.Aussi, on ne peut pas mesurer les échantillons de crochet de la même manière qu’on mesure les échantillons de tricot. Pour mesurer votre échantillon tricoté, vous posez votre mètre ou règle sur votre échantillon, vous marquez la distance de 10 cm avec deux épingles, et vous comptez le nombre de mailles entre les épingles.Si au crochet vous faites autre chose que des mailles simples (uniquement des brides, des mailles serrées ou des demi-brides), cette méthode ne vous donnera pas un résultat utilisable. measuring gaugePosez plutôt votre mètre ou règle sur votre échantillon. Essayez d’aligner des répétitions de points entiers (ici des V:s entiers) avec une unité de mesure qui a du sens. Pour moi, cette untié est le centimètre. Ici, on dirait que 9 cm est la mesure qui s’aligne le mieux sur des V:s entiers. Je marque cette distance avec des épingles et compte le nombre de mailles entre les épingles.swatch with pinsJ’ai 7 V:s entre mes deux épingles, et donc un échantillon de 7 V:s = 9 cm. Maintenant, il faut décider quelle circonférence le col aura. Je pourrais mesurer un col que j’ai déjà. Mais je veux quelque chose qui vient un peu plus près de mon cou, mais que je pourrai enfiler et enlever sans aplatir mes cheveux totalement, sans me démaquiller et sans faire tomber mes lunettes. Je mesure le tour de ma tête horizontalement à la pointe de mon nez. Ceci me donne une circonférence approximative de 55 cm (pas besoin d’être ultra précis non plus !).Je vais utiliser cette mesure et mon échantillon pour calculer combien de V:s il me faut sur chaque tour.7 V:s divisés par 9 cm = environ 0,78 V:s par cm.0,78 x 55 = 42,9. J’arrondis à 43 pour avoir le nombre de V:s par tour.J’ai fait mon échantillon à plat, mais je vais travailler mon col en rond. Dans mon échantillon, il y a deux mailles lisières, une de chaque côté. Pour travailler en rond, je n’en gardera qu’une des deux. Elle servira de « maille couture » et marquera le début et la fin de chaque tour.Faisons une grille pour voir.diagram flatVoici la grille du point travaillé à plat. On peut voir que le point se travaille sur un multiple de 2 + 1, auquel il faut ajouter 2 ml pour la première bride du rang 1. Pour adapter ce point au travail en rond, je vais enlever les mailles en rouge.diagram in the roundLa grille modifiée nous montre un point qui se travaille sur un multiple de 2 : chaque V correspond à 2 ml dans la chaînette de montage.Puisqu’il me faut 43 V:s, je vais monter 43 x 2 = 86 ml, plus 2 ml pour arriver au bord et encore 2 pour la « maille couture » = 90 ml.Je préfère travailler le premier rang à plat avant de le fermer en rond avec un maille coulée. Cela laisse une petite ouverture à la base du premier tour, qui sera facile à fermer en rentrant les fils. Travailler le premier rang à plat diminue le risque de tordre le rang de montage, ce qui arrive facilement si vous fermez votre chaînette en rond avant de travailler le premier tour. (Il faudra quand même faire attention à la fin du deuxième tour aussi).Ensuite, c’est juste un travail en rond pour former un tube, en fermant chaque tour avec une maille coulée. Si vous utilisez plusieurs couleurs en rayures, je vous propose de faire la maille coulée en fin de tour avec la couleur du tour suivant, et de faire remonter les autres couleur(s) au dos du travail, le long de la « couture ».Voici comment j’ai tourné les fils non utilisés autour du fil du tour suivant, juste après la dernière maille du tour précédent.yarn twistEt voici l’aspect au dos du travail.seamJe trouve que c’est suffisamment joli pour un cadeau !Le col doit être plus haut que la distance entre le menton et le bas du cou, pour se plisser un peu autour du cou. Mais comme ce col n’est qu’un tube, sans élargissement pour les épaules, il ne faut pas non plus qu’il soit trop haut. Je travaillé jusqu’à environ 23 cm. Vous adapterez bien sûr la hauteur selon votre goût.Pour faire un col très chaud et douillet (et si vous avez le temps, le fil et la patience) vous pourrez aussi faire le double de la hauteur désirée, plier le tube en deux pour former deux couches et fermer au crochet ou avec une couture à la base du col.Puisque je ne voulais pas doubler mon col, j’ai décidé de faire une bordure. J’ai simplement crocheté des mailles serrées, un rang dans chaque couleur. C’est un choix discutable, puisque cela donne une bordure un peu plus ferme, qu’il faut bien bloquer pour qu’elle ne tire pas le bord vers l’intérieur. De l’autre côté, je dois dire que c’est facile et joli, en tout cas à mes yeux !On pourrait aussi faire une bordure en point écrevisse, des coquilles ou un petit volant – tout dépend de ce que vous voulez et ce que vous pensez bien adapté au fil et au point que vous aurez choisis.Voici une petite photo du col terminé.me in cowlSi vous faites un col sur la base de ma « recette », je serais vraiment contente de le voir. N’hésitez pas à m’en envoyer une photo.À bientôt !

signatureNewsletter index

Annette Petavy Design – Newsletter November 2013 – A « recipe » for a simple cowl

Newsletter November 2013: A « recipe » for a simple cowlNews:I’ve been very busy with craft shows and such these past few weeks, so there haven’t been a lot of new things in the shop.However, I’m very happy to announce that I now stock the beautiful book The Haapsalu Scarf again.   haapsalu scarf  This book on Estonian lace knitting has been out of print for a while, but is now available again. It centers on square and triangular shawls in the knitting tradition of the small town of Haapsalu in Estonia. The text is in English and Estonian.page of bookMore information in the shop.A « recipe » for a simple cowlSometimes things just come together. When working the swatches in last month’s newsletter, I really enjoyed the look the V-stitch pattern took on when worked in single-row stripes. A few days before working that swatch, I had pulled out three balls of yarn from my stash with the intention to make a simple cowl. I had tried out a knitted slip-stitch pattern, but I wasn’t very enthusiastic about it.So I decided to make a crocheted cowl in V-stitches, using my three stash yarns. And why not make a newsletter from it? I decided that a « recipe » for making a simple cowl, applicable to any yarn and any stitch pattern, could be of interest to my subscribers – perhaps especially at a time of year when necks are cold and many people think about making gifts for the ones they love.So here it comes! First, decide on yarns and stitch pattern. I used the three yarns I had pulled out of my stash. Two of them (the greys) were of the same weight, the third (the pink) a tiny bit lighter. I based my hook size on the two slightly heavier yarns, and worked a swatch with a 4 mm hook. It turned out that the pink yarn behaved quite well and blended in nicely.swatchWhen I make an accessory, I tend to work my swatches over about 30 stitches. (For garments, it’s at least 40). You decide on your own swatch size, of course, but be aware that the larger the swatch, the more accurate the gauge. This is because the stitches at the edges of your swatch will almost always have a slightly different tension than the ones in the middle. To be able to calculate your gauge correctly, you will need to measure your swatch several stitches in from each edge.Also, you can’t generally measure crochet swatches the same way you measure knitted swatches. When measuring a knitting gauge, you lay your tape measure or ruler on your swatch, mark out 10 cm (or 4″) with two pins, and count the number of stitches between the pins.If you are crocheting anything other than solid dc’s, sc’s or hdc’s, this will almost never give a useful result with a crocheted swatch. measuring gaugeInstead, lay your tape measure or ruler on your swatch. Try to match up entire stitch repeats (here, entire V-stitches) with a measurement unit that makes sense. I work in metrics, so I try to match stitch repeats to centimeters – if you use inches, perhaps 1/2 inch can be a useful « unit ».Here, it looks as though 9 cm is the measurement that matches up the closest with entire stitch repeats. I mark this distance with pins and count the number of stitch repeats between the pins.swatch with pinsI have 7 V-stitches between my two pins, so my gauge is 7 V-stitches = 9 cm. Now, I need to decide on the circumference of my cowl. I could measure one I already own. However, I want a cowl that’s a little more fitted and close to my neck than the ones I already have, but that I can still pull on without flattening my hair more than necessary, wiping off all my makeup and pulling off my glasses. I measure the circumference of my head horizontally at the tip of my nose. This gives me an approximate measurement of 55 cm (we are not talking rocket science here!).I will use this measurement and my gauge to calculate how many V-stitches I need for each round in my cowl.7 V-stitches divided by 9 cm = approx 0.78 V-stitches per cm.0.78 x 55 = 42.9. I round this up to 43 to get the number of V-stitches per round.I worked my swatch flat, but I’m going to crochet my cowl in the round. In my swatch, I have two selvedge stitches, one at each edge. When working in the round, I will keep only one of these. It will serve as a « seam stitch » at the join of the round.Let’s make a diagram of the stitch pattern.diagram flatThis is the diagram for the pattern worked flat. We can see that the stitch pattern is worked over a multiple of 2 + 1, to which we add 2 ch that count as the first dc in row 1. When I adapt this pattern to working in the round, I will subtract the stitches in red.diagram in the roundThe resulting diagram shows a stitch pattern worked over a multiple of 2 stitches: every V-stitch equals 2 ch in the starting chain.Since I want 43 V-stitches, I am going to chain 43 x 2 = 86, plus 2 chains to get to the edge, plus 2 more for the seam stitch = 90 sts.I prefer working the first row before closing the round with a slip stitch. This leaves a small gap at the bottom of the first round, which is easily closed when weaving in the ends. Working the first row flat reduces the risk of twisting the starting chain, which easily happens if you close it before working the first round. (You will need to pay attention when closing the second round too, though).And then it’s just working a tube, closing each round with a slip stitch. If using several colours, work the slip stitch at the end of the round in the colour of the next round, and carry up the other colour(s) at the back of the « seam ».This is how I twisted the unused colours around the colour of the next round, just after the final sl st of the previous round.yarn twistAnd this is how it looks on the back of the work.seamTidy enough for a gift, in my humble opinion!The cowl needs to be tall enough to allow for some « scrunch » or folds around the neck. However, since this simple cowl is just a tube, with no shaping for the shoulders, it shouldn’t be too tall either. I worked mine to a height of approximately 23 cm (9″). You should, of course, adapt this height to your own wishes.To make a very warm and cozy cowl (and if you have the time, yarn and patience) you could also work to double the desired height, fold the tube so that it has two layers, and sew or crochet these two layers together at the bottom.Since I didn’t double my cowl, I decided to edge it. I used simple sc, one row in each of the colours used in the cowl. You might question this choice, since it makes for a slightly firmer edge, which needs to be blocked out so as not to pull in the borders of the cowl. In its favour, though, I must say it’s simple and looks nice, at least to me!Alternative edgings could be crab stitch, shells, or a ruffle – it depends on what you want to do and what you think goes with the yarn and stitch pattern you’ve chosen.Here’s a snapshot of the finished cowl.me in cowlIf you make one using this « recipe », I’d love to see it! Don’t hesitate to send me a picture.See you soon!

signatureNewsletter index

Mochi Plus Rainbow Trout

mochiplus244Pour celles et ceux qui préparent de petits accessoires pour Noël (ou pour autre chose), j’ai ajouté un nouveau coloris de Mochi Plus : Rainbow Trout.

For those who make accessories for Christmas (or for any other project or occasion), I have added a new colour in the Mochi Plus range: Rainbow Trout.

Et puisque j’adore crocheter avec les crochets en bambou et métal avec leurs manches plats, j’ai aussi agrandi cette gamme.

And since I love working with the bambou + metal crochet hooks, with their flat handles, I have also added sizes to this range.

 

Il est de retour ! / It is back ! – The Haapsalu Scarf

haapsaluscarf

La maison d’édition estonienne a fait un nouveau tirage du « livre rose », The Haapsalu Scarf, et je suis ravie de pouvoir vous le proposer !

The Estonian publisher has reprinted « the pink book », The Haapsalu Scarf, and I’m so happy to be able to offer it again!

haapsaluscarf_c

Rempli de grilles montrant parfois le châle en entier, parfois une partie, et parfois un point, c’est un trésor pour les passionnées de tricot dentelle.

Filled with diagrams showing sometimes the entire shawl, sometimes a part of a shawl, sometimes a stitch pattern detail, it’s a treasure trove for lace knitting enthusiasts.

haapsaluscarf_g

Vous pourrez réaliser des châles complets ou piocher des points pour les décliner dans l’ouvrage de votre choix.

You can work a big shawl as indicated, or pick and choose your stitch patterns to apply them to another project.

haapsaluscarf_h

Le texte du livre est en anglais et en estonien. Je joins une clé des symboles des grilles à toute commande dans la boutique francophone.

The book is written in English and Estonian. The symbols of the charts are explained in both languages at the beginning of the book.

haapsaluscarf_f

Plus d’informations dans la boutique.

More information in the shop.

Merci ! – Thank you!

Merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus me voir au salon de La Tour de Salvagny ce week-end – j’ai passé deux très bonnes journées !

Thank you to all who came to visit my booth at the show in La Tour de Salvagny this past week-end – I had a wonderful time!

C’était le dernier salon avant l’hiver – pour les manifestations de printemps (le printemps commence fin février …), consulter la page « salons ». J’espère donc être plus présente sur le blog dans les semaines à venir. Qui sait, il y aura peut-être même un podcast !

It was my last show before the winter – for upcoming events, please consult the page « salons/shows ». This means that I can hope to be more present on the blog in the weeks coming. Who knows, I might even do a podcast!

Salon à La Tour de Salvagny (69) du 16 au 17 novembre 2013

ob_d7fc6e5e3e1833b38cb27e801cc9e1f9_affiche-femmes-final

A peine rentrée, et je repars (mais tout près de chez moi cette fois-ci). Le week-end prochain, j’espère vous voir au Salon de la Broderie de La Tour de Salvagny, dans l’ouest lyonnais !

Il y aura moi, Olivia et ses accessoires, Carobidules avec un stand de broderies-pas-comme-les-autres, Elle Tricote et plein, plein d’autres exposants.

Ne me dites pas que ça ne vous fait pas envie !

Plan d’accès et autres informations sur le blog de la manifestation.

Calendrier de Libération du Fil 2014 – RectoVerso

calendrier-FART

Je suis très, très fière de participer au Calendrier de Libération du Fil 2014, la dernière aventure de la Fraction Armée Révolutionnaire de Tricot !

I am a proud contributor to a most unconventional knitting and crochet calendar: Le Calendrier de Libération du Fil 2014 (tentative translation: The Yarn’s Lib Calendar 2014). Over the upcoming weeks, you will be able to see a new pattern added to the Ravelry page every two days or so.

Il y a du tricot, il y a du crochet, il y a de la broderie, il y a une recette de cuisine et même un mois supplémentaire : Fartembre. Ce n’est pas sage du tout, ça coûte 20 euros, et ça se commande ici : http://fr.ulule.com/liberationdufil/

The projects are knitted, crocheted, embroidered, cooked (!) and generally out-of-the-box. The calendar is available in French only and can be ordered here : http://fr.ulule.com/liberationdufil/

Et voici ma contribution (pour le mois de novembre), l’étole RectoVerso :

IMG_0005

C’est une étole réalisée en crochet tunisien réversible, avec le crochet à double bec. Je vous préviens, c’est un projet assez classique, mais il y en aura d’autres nettement plus rock’n’roll !

My contribution, the reversible Tunisian stole RectoVerso.

Pour suivre la révélation successive des projets compris dans le calendrier, vous pouvez consulter la page Ravelry de notre « bébé » : http://www.ravelry.com/patterns/sources/calendrier-de-liberation-du-fil-2014

Ou alors, rendez-vous sur le blog de Sabine Feliciano jeudi : http://www.400coups.net/