Offres spéciales du 1er au 24 décembre 2012 – Special offers from Dec 1st to Dec 24th 2012

Du 1er au 24 décembre 2012, je vous propose une offre spéciale par jour, valable pour les achats dans la boutique.

From December 1st to December 24th 2012, I will launch a special offer every day for purchases in the shop.

Ces offres seront annoncées uniquement ici sur le blog. Tous les matins à 9h00 (heure de Paris), vous trouverez ici le descriptif de l’offre du jour. Cette offre reste valable 24 heures, jusqu’à 9h00 le lendemain.

The offers will be announced only here on the blog. Every morning at 9 a.m. (CET – Paris time), you will find a post with the description of the offer of the day. This offer is valid for 24 hours, until 9 a.m. (CET – Paris time) the next day.

Les modalités exactes de chaque offre seront indiquées dans l’article d’annonce. Attention, les offres ne seront pas publiées dans la boutique, il faut venir sur le blog pour en prendre connaissance.

The exact terms for each offer will be indicated in the blog post presenting it. Please note that the offers will not be published in the shop. You will need to read the blog to learn about them.

On se retrouve ici samedi matin!

See you Saturday morning!

Annette Petavy Design – Nyhetsbrev november 2012 – Platta cirklar

Nytt:

Jag har kommit över några exemplar av en svårfunnen bok: The Haapsalu Scarf, för närvarande utgången på det estniska förlaget.

haapsalu scarf

Boken är skriven på engelska och estniska och ger både historisk och teknisk information om de fyrkantiga och trekantiga spetssjalar som traditionnellt stickas i den estniska staden Haapsalu.

haapsalu2

Mer information in butiken.
Texten i butiken är på engelska – om du vill veta mer, kontakta mig gärna med dina frågor på svenska.

Också i butiken, nya färger i Mini Mochi:

mini  mochi

och en ny färg i Mochi Plus:

mochiplus

Välkomna till butiken!

Och slutligen, viktig information inför december:Från den 1:a till den 25:e december kommer jag att ha ett nytt specialerbjudande i butiken varje dag. Dessa erbjudanden kommer att meddelas endast på min blogg (på engelska och franska), varje dag kl 9.00 (svensk/fransk tid). Varje erbjudande är giltigt under 24 timmar, till kl 9.00 nästa dag. Jag kommer att lämna mer information på min blogg inom kort. Alla artiklar om dessa erbjudanden kommer att samlas i kategorin « dec2012 ». Om du har frågor på svenska, mejla mig.

Jag hoppas att alla kommer att kunna hitta något av intresse!

Platta cirklar:

Jag håller på att förbereda en kurs som jag kommer att hålla här i Lyon « Ett virkat hem ». Kursdeltagarna ska få lära sig att göra små modeller för hemmet, som också passar som presenter: hur man förvandlar en glasburk till en ljusstake med ett virkat « överdrag », eller gör om en tom syltburk till en charmig presentförpackning genom att klä locket med virkning. Tanken med kursen är inte bara att lära ut modellerna, utan också att fundera på hur man ska tänka om man vill dekorera saker med virkning. Att kunna virka en platt cirkel är en grundläggande kunskap som ofta kommer till pass i det här fallet. Cirkeln kan sedan användas under botten av ljusstaken, på locket till syltburken, eller kanske som botten i en väska eller överdel på en mössa.

Jag tror inte att jag tidigare presenterat de enkla reglerna för hur man gör en cirkel (eller rundel) som verkligen ligger platt, så här kommer de!

Vi börjar med en cirkel i stolpar som exempel:
4 lm, slut till en ring med en sm i första lm.
Varv 1: 3 lm (räknas som en st), 11 st i ringen. Slut varvet med en sm i 3:dje lm i början av varvet – det blir 12 m på varvet.
Varv 2: 3 lm (räknas som en st), 1 st i samma m som sm, 2 st i varje m till slutet av varvet. Slut varvet med en sm i 3:dje lm i början av varvet – det blir 24 m på varvet.
Varv 3: 3 lm (räknas som en st), 1 st i samma m som sm, 1 st i nästa m. *2 st i nästa m, 1 st i nästa m*. Upprepa från * till * till slutet av varvet. Slut varvet med en sm i 3:dje lm i början av varvet – det blir 36 m på varvet.
Varv 4: 3 lm (räknas som en st), 1 st i nästa m, 2 st i nästa m. *1 st i var och en av nästa 2 m, 2 st i nästa m*. Upprepa från * till * till slutet av varvet. Slut varvet med en sm i 3:dje lm i början av varvet – det blir 48 m på varvet.

dc circle

Börjar du se hur det här fungerar? I varje varv blir det en maska mer mellan ökningarna (2 st i samma m). Det beror på att man ökar samma antal maskor på varje varv – när man virkar stolpar är antalet 12. Hur stor cirkeln än blir ska antalet ökningar på varje varv alltid vara 12.

Antalet maskor som ska ökas på varje varv beror på maskornas höjd.

Här är antalet ökningar för de vanligaste maskorna:
fastmaskor: öka 6 m på varje varv
halvstolpar: öka 8 m på varje varv
stolpar: öka 12 m på varje varv
dubbelstolpar: öka 24 m på varje varv

Några tips:

Se till att du inte virkar i smygmaskan som sluter varvet! Världen är full av virkade cirklar som skulle legat platt, men som är sneda och vågiga därför att smygmaskan förväxlats med en « riktig » maska. När man räknar antalet maskor på varvet räknas inte smygmaskan. Om du tycker att det är svårt att känna igen den, sätt en säkerhetsnål i den så fort du virkat den.

Se till att ökningarna inte hamnar rakt ovanför varandra. Om de gör det blir det en kantig form i stället för en rund. Kantigheten blir tydligare och tydligare när varven blir fler och fler.

angular shape

Om du vill kan du börja med en justerbar ögla (se nyhetsbrevet för juni 2010) för att få ett så litet hål som möjligt i mitten av cirkeln. Jag tycker det fungerar särskilt bra när man virkar en cirkel med fastmaskor. Då kan man helt bli av med hålet med hjälp av den justerbara öglan.

Om du däremot tycker att det är för svårt att virka i en ring av fyra lm kan du pröva med fem i stället (eller t. o. m. sex om du virkar dubbelstolpar).

För att byta varv är den vanligaste metoden att sluta varvet med en smygmaska, som i beskrivningen ovan. Men om du virkar fastmaskor kan du välja: antingen sluter du varvet med en smygmaska, eller så virkar du bara på, i spiral. I det sistnämnda fallet behöver man markera första maskan på varvet och flytta upp denna markering varv efter varv, så att man vet var varvet börjar och slutar.

I en enfärgad cirkel som virkas i spiral blir övergången mellan varven nästan osynlig.

spiral sc
Men om man virkar ränder blir « steget » när man byter färg tydligare om man virkar i spiral. På bilden nedan är den vänstra cirkeln virkad med smygmaskor och den högra i spiral.

sl st vs spiral

För att få en snygg avslutning på en cirkel som virkats i spiral föreslår jag att man efter sista maskan i sista varvet virkar en smygmaska i var och en av de första två maskorna innan man tar av garnet.

Så nu vet du allt om grunderna för att virka platta cirklar!

Som redan sagts kan en rund cirkel användas som grund för många olika sorters projekt. Men att förstå hur en cirkel virkas, och hur antalet ökningar varierar beroende på de maskor som används, kan också bli utgångspunkten för andra idéer. Kanske du vill virka en rund sjal, eller experimentera med att göra egna runda runda motiv? Ta fram virknålen, prova, och tala om vad du hittat på!

Vi ses snart!

signature

Annette Petavy Design – Bulletin d’information novembre 2012 – Des cercles plats

Du neuf:

Je peux vous proposer quelques expemplaires d’un livre difficile à trouver: The Haapsalu Scarf, actuellement épuisé auprès de la maison d’édition estonienne.

haapsalu scarf
Ce livre est écrit en anglais et en estonien. Il contient des informations historiques et techniques sur les châles dentelle carrés et triangulaires traditionnellement tricotés dans la ville estonienne Haapsalu. Une liste des symboles des grilles expliqués en français est compris dans l’achat.

haapsalu2

Plus d’informations dans la boutique.

Aussi dans la boutique, de nouveaux coloris de Mini Mochi:

mini  mochi

et un coloris nouveau en Mochi Plus:

mochiplus
Rendez-vous dans la boutique
!

Finalement, une information importante concernant le mois prochain:
Pendant le mois de décembre, du 1er au 25, il y aura une nouvelle offre spéciale dans la boutique tous les jours. Ces offres seront publiées uniquement sur mon blog tous les jours à 9h00 du matin (heure de Paris). Chaque offre est valable pendant 24 heures, jusqu’à 9h00 du lendemain matin. Vous trouverez plus d’informations sur ce sujet sur le blog dans les jours à venir. Les articles concernant cette série d’offres se trouveront tous dans la catégorie « dec2012 ».

J’espère que vous trouverez de quoi vous faire plaisir!

Des cercles plats:

En ce moment, je travaille sur des petits modèles pour un cours que je donnerai ici à Lyon sur le thème « J’habille ma maison en crochet ». Les participants apprendront comment faire des petits objets décoratifs, qui fonctionneront aussi très bien comme cadeaux. Il s’agit par exemple de transformer un pot de yaourt en verre en photophore, ou d’habiller le couvercle d’un pot à confiture vide de crochet pour l’utiliser comme « paquet cadeau ».

L’idée n’est pas seulement d’apprendre comment faire les modèles spécifiques qui font l’objet du cours, mais aussi de réfléchir à comment s’y prendre pour habiller n’importe quel objet courant de crochet. Pour ce faire, il faut entre autre savoir crocheter un cercle plat. Ce cercle peut ensuite servir pour faire le fond du photophore, le dessus du couvercle du pot, mais aussi le fond d’un sac ou le dessus d’un chapeau.

Je ne pense pas avoir déjà expliqué les règles simples pour crocheter des cercles plats, les donc voici!

Commençons avec l’exemple d’un cercle en brides:
4 ml, former un anneau avec 1 mc dans la première ml.
Tour 1: 3 ml (comptent pour une br), 11 br dans l’anneau. Fermer le tour avec 1 mc dans la 3ème ml au début du tour – on a 12 m.
Tour 2:  3 ml (comptent pour une br), 1 br dans la même m que la mc, 2 br dans chaque m jusqu’à la fin du tour. Fermer le tour avec 1 mc dans la 3ème ml au début du tour – on a 24 m.
Tour 3:  3 ml (comptent pour une br), 1 br dans la même m que la mc, 1 br dans la m suivante. *2 br dans la m suivante, 1 br dans la m suivante*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du tour. Fermer le tour avec 1 mc dans la 3ème ml au début du tour – on a 36 m.
Tour 4:  3 ml (comptent pour une br), 1 br dans la m suivante, 2 br dans la m suivante. *1 br dans chacune des 2 m suivantes, 2 br dans la m suivante*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du tour. Fermer le tour avec 1 mc dans la 3ème ml au début du tour – on a 48 m.
dc circle

Est-ce que vous commencez à voir comment cela fonctionne? Pour chaque tour, les augmentations (2 br dans la même maille) sont espacées d’une m de plus. La raison est que vous ajoutez le même nombre de mailles sur chaque tour – quand on travaille en brides, on en ajoute 12. Quelle que soit la taille de votre cercle en brides, vous devez augmenter de 12 m sur chaque tour.

Le nombre de mailles à augmenter sur chaque tour dépend de la hauteur de la maille.

Voici le nombre d’augmentations pour les mailles les plus courantes:
mailles serrées: ajouter 6 m sur chaque tour
demi-brides: ajouter 8 m sur chaque tour
brides: ajouter 12 m sur chaque tour
doubles brides: ajouter 24 m sur chaque tour

Quelques astuces:

Prenez bien soin de ne pas travailler dans la maille coulée qui ferme le tour! Il y a tant de cercles qui devraient rester plats, mais qui finissent par onduler et mal se comporter parce que la crocheteuse ou le crocheteur a pris la maille coulée pour une « vraie » maille. Cette maille coulée ne compte pas quand on compte le nombre de mailles sur le rang. Si vous avez du mal à voir où cette maille coulée se trouve, marquez-la avec un épingle de nourrice dès que vous l’aurez fait.

Décalez vos augmentations. Si vous augmentez toujours au même endroit, vous obtiendrez une forme angulaire plutôt qu’un cercle. Cette tendance sera de plus en plus marquée plus vous ajoutez des rangs à votre cercle.

angular shape
Si vous préférez, vous pouvez démarrer votre cercle avec une boucle ajustable (voir le bulletin de juin 2010), pour minimiser le trou au milieu. Je trouve que c’est pratique et utile surtout pour les cercles en mailles serrés, où la boucle ajustable permet d’éliminer complètement le trou du milieu.

D’un autre côté, si vous trouvez que c’est difficile de travailler dans un anneau formé par seulement quatre mailles en l’air, essayez avec cinq (ou même six si vous travaillez en doubles brides).

Quand on crochète des cercles, la plupart du temps, on ferme chaque tour avec une maille coulée, comme dans le cercle en brides expliqué plus haut. Toutefois, si vous faites un cercle en mailles serrées, vous avez le choix – vous pouvez soit fermer les tours avec une maille coulée, soit travailler en spirale. Dans ce dernier cas, il vous faudra marquer la première maille du tour et replacer ce repère pour chaque tour, pour savoir ou le tour commence et se termine.

Dans un cercle uni travaillé en spirale, le changement de tour est pratiquement invisible.

spiral sc

Toutefois, si vous travaillez en rayures, la limite entre les tours sera plus visible en travaillant en spirale. Dans la photo ci-dessous, le cercle à gauche est crocheté avec des tours fermés par une maille coulée, et le cercle à droite est travaillé en spirale.

sl st vs spiral

Pour une finition propre d’un cercle en mailles serrées travaillé en spirale, je vous propose de terminer le dernier tour et ensuite faire une maille coulée dans chacune des deux mailles du début du tour, avant d’arrêter le fil.

Voilà, maintenant vous possédez les bases pour les cercles plats!

Comme indiqué plus haut, les cercles plats peuvent s’intégrer dans de nombreux types de projets. Le fait de comprendre comment construire un cercle, et comment le nombre d’augmentations change en fonction de la hauteur des mailles utilisées, peut aussi être le début d’autres aventure. Peut-être voudrez-vous faire un châle circulaire, ou inventer vos propres motif circulaires? Prenez votre crochet, essayez, et tenez-moi au courant des résultats!

A bientôt!

signature

Annette Petavy Design – Newsletter November 2012 – Flat circles

News:

I have been able to source a few copies of a hard-to-find book: The Haapsalu Scarf, currently out of print at the Estonian publisher.

haapsalu scarf

This book, written in English and Estonian gives both historical and technical information on the square and triangular lace shawls traditionally knitted in the Estonian town of Haapsalu.

haapsalu2
More information in the shop
.

Also in the shop, new colours in Mini Mochi:

mini  mochi

and a new colourway in Mochi Plus:

mochiplus

Have a closer look in the shop!

Finally, an important announcement regarding next month:
During the month of December, from the 1st to the 25th, there will be a special offer in the shop every day. These offers will be announced only on my blog, every day at 9 a.m. (CET – Paris time). Each offer is valid for 24 hours, until 9 a.m. (CET – Paris time) the next day. Further information will be available on my blog in the coming days. All posts regarding this series of offers will be found in the category « dec2012 ».

I hope you will find something to please you!

Flat circles:

I am currently working on projects for an upcoming class that I will teach locally here in Lyon: « Dress up your home in crochet ». This class will teach participants how to make small decorative or gift items for the home, transforming a simple glass  into a candle holder or turning an empty jar into a whimsical gift container by adding a crocheted cover for the lid. The idea behind the class is to teach people not only how to make the specific projects I offer as examples, but also to think about how to add crochet to familiar items.

One of the basic skills required to do this is to work a flat circle in crochet. This circle can then become the base of the candle holder, the top of the lid cover, or why not the bottom of a bag or the top of a hat?

I don’t think I’ve previously explained the simple rules for making solid crocheted circles that lie flat, so here they come!

Let’s start with the example of a circle in double crochet:
Ch 4, close to a ring with a slip st in first ch.
Round 1: Ch 3 (counts as a dc), 11 dc into ring. Close the round with a slip stitch in 3rd ch at beg of round – there are 12 sts.
Round 2: Ch 3 (counts as a dc), 1 dc in same st as the sl st that closed the previous round, 2 dc in each st to end of round. Close with a slip stitch in 3rd ch at beg of round – there are 24 sts.
Round 3: Ch 3 (counts as a dc), 1 dc in same st as the sl st that closed the previous round, 1 dc in next st. *2 dc in next st, 1 dc in next st*. Repeat from * to * to end of round. Close with a slip stitch in 3rd ch at beg of round – there are 36 sts.
Round 4: Ch 3 (counts as a dc), 1 dc in next st, 2 dc in next st. *1 dc in each of next 2 sts, 2 dc in next st*. Repeat from * to * to end of round. Close with a slip stitch in 3rd ch at beg of round – there are 48 sts.

dc circle

Are you starting to see a pattern here? For each round, the increases (2 dc in same stitch) are spaced one stitch farther apart. This is because you add the same number of stitches to every round – when working in double crochet, the number is 12. However large you work your circle in double crochet, the number of increases on any given round should always be 12.

The number of increases to be added on every round depends on the stitch height.

Here are the numbers for the most common stitches:
single crochet: add 6 sts on every roundhalf double crochet: add 8 sts on every round
double crochet: add 12 sts on every round
treble: add 24 sts on every round

Some tips and tricks:

Make sure not to work into the slip stitch that closes the round! So many supposedly flat circles turn out wonky and wavy because the slip stitch was mistaken for a « real » stitch. The slip stitch does not enter the stitch count of the row. If you find it hard to distinguish the slip stitch, use a safety pin to mark it.

Stagger your increases. If you always work your increases at the same place, you will obtain an angular shape instead of a circle. This tendency will be more and more marked as your circle grows, containing more rounds.

angular shape

If you prefer, you can start your circle with an adjustable loop (see the newsletter for June 2010) to minimize the hole in the middle of the circle. I find this particularly practical and useful for circles in single crochet, where an adjustable loop enables you to suppress the hole in the middle entirely.

Conversely, if you find it difficult to work into a ring of only four chains, try with five (or even six, if working in trebles).

The most common way to work circles is to join your rounds with a slip stitch, as described above. However, in the case of a circle in single crochet, since the stitch is quite short, you have a choice – you can either join the rounds with a slip stitch or work in a spiral. In the latter case, you need to mark the first stitch in the round and move your marker up round by round as you go, in order to know where the round starts and ends.

In a single-coloured circle worked in a spiral, the join becomes almost invisible.

spiral sc

However, if you work in stripes, the « jog » at the join when changing colours will be even more visible if working in a spiral. In the pictures below, the circle to the left is worked by joining rounds with a slip stitch, and the circle to the right is worked in a spiral.

sl st vs spiral

For a clean finish on a single crochet circle worked in a spiral, I suggest working to the end of the last round and then working 1 slip stitch into each of the first two stitches in the round before fastening off.

So there you have it, the basics on flat circles!

As stated above, flat circles can be the start of many different kinds of projects. Understanding how to work a circle, and how the increase rate shifts depending on the stitch height used, can also be the start of many other explorations. Perhaps you will want to make a circular shawl, or experiment with making up your own circular motifs? Grab a hook, try, and let me know what you come up with!

See you soon!

signature

Une couverture pour Charles – A blanket for Charles

Quand Louis a eu un petit frère, il a bien sûr fallu une couverture pour lui aussi…

When Louis got a little brother, I wanted to make a blanket for him too…

Un point très simple, 10 brides et 10 mailles serrées qu’on « contrarie » au rang suivant. Des fils Phildar layette qui dormaient au fond du stock. Un crochet de 6 mm. Et beaucoup de plaisir de faire la couverture pour le petit Charles, qui est un bébé très mignon, avec une maman qui apprécie les cadeaux fait main!

A very simple stitch pattern, 10 dc and 10 sc that are « inverted » on the next row. Some old baby yarn from Phildar that was sleeping in my stash. A 6 mm hook. And lots of pleasure to make this blanket for little Charles who is a charming baby, and who has a mom who appreciates handmade gifts!

The Haapsalu Scarf

J’ai le bonheur de pouvoir vous proposer un stock limité du livre « The Haapsalu Scarf – Square and Triangular Lace Scarves from Estonia ».

I am very happy to offer a limited stock of the out-of-print book « The Haapsalu Scarf – Square and Triangular Lace Scarves from Estonia ».

La dentelle tricotée d’Estonie est réputée à travers le monde. Ce livre contient un grand nombre de modèles de châles carrés et triangulaires, issus de la tradition spécifique de la petite ville d’Haapsalu.

The lace knitting of Estonia is renowned in the entire world. This book contains a large number of square and triangular shawl designs sprung from the specific traditions of the small town Haapsalu.

Le livre est rédigé en anglais et en estonien, mais une liste des symboles utilisés dans les grilles, expliquées en français, sera jointe à votre commande. Les châles et les points sont présentés sous formes de grilles uniquement.

The book is written in English and Estonian. The shawls and the stitch patterns are explained in charts only (no written instructions). The general construction techniques are given in written form.

C’est le cadeau de Noël idéal pour toute personne passionnée par le tricot dentelle ou l’art textile d’Estonie!

It’s the perfect Christmas gift for anyone with a passion for lace knitting or the textile art of Estonia!

Plus d’informations dans la boutique.

More information in the shop.

Série d’articles dans Inside Crochet – Article series in Inside Crochet

Dans le dernier numéro dans le magazine britannique Inside Crochet je participe avec un article sur les échantillons (la densité du travail crocheté). C’est le premier dans une série de trois qui traitent de la relation entre crochet et fil, comment adapter son échantillon et comment obtenir un joli tomber fluide au crochet. Seulement en anglais, of course!

In the last issue of the UK magazine Inside Crochet, I have an article about tension/gauge. It’s the first one in a series of three, discussing the relationship between hook and yarn, how to adapt your gauge and how to obtain great drape in crocheted fabric.

Nouveaux coloris Mini Mochi et Mochi Plus – New colours in Mini Mochi and Mochi Plus

Certains d’entre vous ont déjà découvert le coloris Equinoxe 316 en Mini Mochi, que j’avais glissé dans la boutique un peu en douce juste avant le salon de Lyon au mois d’octobre… C’est un chaleureux mélange de violet, vert canard et orange, avec une touche de jaune.

Some of you have already discovered the Mini Mochi colourway Equinoxe 316, that I sneaked into the shop just before the fair in Lyon in october… It’s a warm mix of violet, teal and orange with a touch of yellow.

Pour avoir vu les 3 autres coloris de Mini Mochi, il fallait être au salon – et parfois le premier jour!

To have seen the three other colourways, you had to be at the fair – and for some, on the very first day!

En effet, le coloris Drama 324 n’a pas fait long feu sur le stand. Ce mélange sourd de gris, rehaussé par une touche de violine, s’accordera en effet avec tous vos vêtements gris, noirs… mais violets et roses aussi!

The Drama 324 colourway didn’t stay long on my shelves. This subtle mix of greys, lightened by a touch of violet, will work with all your grey and black clothes… as well as with violet and pink!

Toujours dans les roses/gris, mais avec un caractère complètement différent, le coloris Strawberry Ice 321. J’avoue avoir hésité un peu avant de le commander. J’avais peur que cela fasse trop rose layette délavée. Mais pas du tout, c’est une merveille lumineuse de douceur, avec plusieurs tons de rose et un petit trait de gris clair.

Still in pinks and greys but with a completely different personality, Strawberry Ice 321. I must admit that I hesitated a bit before ordering this one. I was a little afraid that it would be some kind of washed out baby pink. But not at all, it’s a wonder of light and soft colours, with several shades of pink and a drop of  light grey.

 

Complètement différent cette fois-ci, le Copper Turquoise 323. Cuivre et bleu canard, des coloris très originaux pour l’automne et l’hiver, sur un manteau marron, taupe, beige… ou vert!

And now for something completely different: Copper Turquoise 323. Copper tones and teal-turquoise, a very special colourway for autumn and winter, on a coat in brown, taupe, beige… or green!

Pourquoi le fond orange? Parce que c’était le meilleur moyen pour moi de convaincre mon appareil photo à rendre le vert aussi proche que possible de sa couleur réelle. Ces fils sont difficiles à photographier, pour moi et pour les autres. Chaque fois que j’ouvre un carton contenant de nouveaux coloris je fais des bonds de joie. Même les photos de mon fournisseur (faites par un pro) n’arrivent pas à leur rendre justice, les couleurs sont toujours plus belles en vrai.

Why the orange background? Because this was the best way I found to cheat my camera into rendering a teal as close as possible to the real colour. These yarns are hard to photograph, for me and for others. Every time I open a box with new colourways, I dance with joy. Even my provider’s pictures (taken by a pro) can’t really do them justice, the colours are always more beautiful in real life.

 

Cela vaut bien sûr pour la grande soeur de la Mini Mochi, la Mochi Plus. Cela faisait longtemps que je n’avais pas ajouté un nouveau coloris à ma gamme, mais cette fois-ci, j’ai craqué pour Berry Compote 571.

This is of course true too for Mini Mochi’s big sister, Mochi Plus. I hadn’t added a new colourway to this range for a long time, but I succumbed to Berry Compote 571.

Au sujet de la Mochi Plus, attention pour les fans d’orange: le coloris Brandied Apricots a été supprimé par le fabricant. Il ne me reste plus que 2 pelotes en stock!

On the topic of the Mochi Plus, if you’re a fan of orange, be quick: the Brandied Apricots colourway is discontinued. I have only 2 balls left in stock!

Rendez-vous dans la boutique!

See you in the shop!