Nyhetsbrev december 2015 – Gott nytt år 2016!

I butiken:

Som en extra vacker avslutning på året föreslår jag EclatDuSoleils nyaste virkade sjal, Blue Leaves!

blueleaves 1
Ett ovanligt och öppet mönster i mittpartiet och en pampig kant, allt virkat med 2 nystan London, mitt spetsgarn i ull och silke.
Mer information i butiken.

Dessutom är det mycket populära jakullsgarnet, Gengis Khan, tillbaka i butiken:

gamme yak
Klicka här för att komma till jakullen!

På bloggen:

logo calendrierDet viktigaste evenemanget på bloggen i december var adventskalendern. Från måndag till fredag virkade vi små motiv med inspiration från irländsk virkning, och på helgerna passade många av er på att dra fördel av de olika specialerbjudandena.

Beskrivningarna för blad och blommor finns kvar på bloggen (kategori dec2015), och du kan också gå med i Facebookgruppen för att se vad som hände där.

Jag gillade verkligen den här kombinationskalendern, med gemensamma projekt och specialerbjudanden – jag kommer nog att behålla idén till nästa år!

 

Gott nytt år 2016!

Som vanligt blir det inga tekniska förklaringar i årets sista nyhetsbrev – jag tar mig helt enkelt tillfälle att se tillbaka på året som gått och sedan vända mig mot det som kommer.

Det var ett stort nöje för mig i år att arbeta med mina designervänner EclatDuSoleil, Laurence Bertolle och Sarah Mombert, som alla publicerade exklusiva mönster i min butik.

Jag publicerade också egna mönster:

creations 2015
Debussy, att virka i mellantjock alpacka eller merinoull – Euphorbia, en ny version i lin av ett mönster som först publicerades i den amerikanska tidningen Interweave Crochet år 2014 – Stina, en stickad babyfilt i ekologisk bomull – En ny version av mönstret Capelette, denna gång virkat i Mini Mochi – Blåbärspaj, en virkad halvcirkelformad sjal enligt pi-metoden, i tunn merinoull och Mini Mochi.

I nyhetsbrevet för december 2014 berättade jag om det som inspirerade mig just då. Det är roligt att titta tillbaka på 2015 och se hur den inspirationen kom till uttryck.
Mitt intresse för svenska yllebroderier låg bakom ett par dekorerade pulsvärmare, helt virkade (och alltså inte broderade alls):

ill6
Jag förklarade hur jag gjorde dem i nyhetsbrevet för februari 2015.

Virkade förkortade varv är ett ämne som återstår att utforska!

Men mina funderingar runt sjalformer blev till tre olika nyhetsbrev:

formes de chales
Trianglar i nyhetsbrevet för april/maj, halvcirklar i nyhetsbrevet för juni och utforskning av baktusar i nyhetsbrevet för juli.

Men 2016 då?

ill 10

Jag tänker en hel del på mosaikvirkning – jag behandlade tekniken i ett nyhetsbrev redan i januari 2010, men det känns som om mycket är kvar att säga om den. I största allmänhet funderar jag mycket på olika former av flerfärgsvirkning.

motifs
Motiv – ett stort ämnesområde som jag knappt ens nosat på än!

Och på stickfronten är jag fascinerad av vändbara stickmönster (inte nödvändigtvis likadana på båda sidor).

Så jag gör precis som förra året: jag stoppar ner allt det här i inspirationsgrytan och låter den stå och puttra, så får vi se vad det blir!

Och hur är det med dig? Vad inspirerar dig inför 2016? Dela gärna med dig av dina tankar i kommentarerna nedan!

 

Jag tror inte att jag är ensam om att tycka att 2015 var ett svårt år – kanske extra svårt här i Frankrike. Ingen av oss vet vad det nya året för med sig, men jag är säker på en sak: med våra händer kan var och en av oss fylla vårt eget lilla hörn av världen med värme, färg och kreativitet. Steg för steg kan vi göra världen vackrare.

Många, många tack till er alla för er närvaro, ert stöd och er vänlighet. Mina utbyten med er, läsare, kunder, vänner på Facebook och i verkligheten, lyser upp mina dagar och ger mig lust att fortsätta, och försöka att göra allt ännu något lite bättre nästa gång.

Jag önskar er ett mycket gott nytt kreativt år 2016!

gott nytt år 2016
Vi ses snart!

signature

Newsletter December 2015 – Happy New Year 2016!

In the shop :

To finish this year in beauty, I am so happy to present EclatDuSoleil’s newest crochet design, the Blue Leaves shawl!

blueleaves 1
A very unusual and lacy stitch pattern in the center, a splendid border, all worked with 2 balls of London, my laceweight wool/silk yarn.
More information in the shop.

Also, the very popular yak down yarn Gengis Khan is available again in the shop :

gamme yak
You can find it here.

On the blog:

logo calendrierThe most important event on the blog in December was the Advent Calendar. During the week, we crocheted small motifs inspired by traditional Irish Crochet, and during the weekends, many of you took advantage of the special offers.

The tutorials for leaves and flowers remain available on the blog (category dec2015), and you can also join the Facebook group to see what happened there.

I really enjoyed this combination calendar, with a crochet-along and special offers – I think I will keep the idea for next year!

 

Happy New Year 2016!

As usual, the last newsletter of the year does not come with a tutorial – it’s simply a moment to look back on the year that comes to an end and to turn towards the future.

I had lots of pleasure this year to work with my designer friends EclatDuSoleil, Laurence Bertolle and Sarah Mombert, who all published exclusive patterns in my shop.

There were also patterns of my own design:

creations 2015
Debussy, to be crocheted in DK alpaca or DK merino – Euphorbia, a new version in linen of a pattern originally published in Interweave Crochet in 2014 – Stina, a knitted baby blanket in organic cotton – A new version of my Capelette pattern, this time crocheted in Mini Mochi – Blueberry Pi(e), a crocheted semi-circular pi shawl in fingering weight merino and Mini Mochi.

In the newsletter from December 2014 I discussed what inspired me most at the time. It’s both amusing and interesting to look back on 2015 and see what this inspiration bred.
My interest in traditional Swedish embroidery inspired a pair of decorated wristwarmers, all in crochet (and not embroidered at all):

ill6
I explained how I made them in the newsletter for February 2015.

Crocheted short rows still remain to be explored!

But my thoughts around shawl shapes became three different newsletters:

formes de chales
Triangles in the April/May newsletter, half circles in the June newsletter and baktus explorations in the July newsletter.

So what about 2016 … ?

ill 10

I’m thinking about mosaic crochet – I discussed it in a newsletter dating back to January 2010, but it seems to me that many things are still to be done. More generally, I’m thinking a lot about multicoloured crochet.

motifs
Motifs – I think I have a lot left to do on this topc!

And when it comes to knitting, reversible stitch patterns (not necessarily identical on both sides) intrigue me a lot.

I will do exactly as I did last year: I will put all this in the inspirational pot, let it simmer, and see what comes out!

And you? What inspires you for 2016? Please let me know in the  comments below!

 

I do not think I’m the only one to have found 2015 a difficult year – perhaps especially here in France. We don’t know what the new year holds, but I’m sure of one thing: with our hands, each and every one of us can fill our little corner of the world with warmth, colour and creativity. Little by little, we can make the world a more beautiful place.

Many, many thanks for your loyalty, your support and your kindness. My conversations with you, readers, customers, Facebook and real life friends, light up my days and make me want to continue and always push a little further.

I wish you a very happy creative year 2016!

happy new year 2016
See you soon!

signature

Bulletin décembre 2015 – Bonne année 2016 !

Dans la boutique :

Pour clore l’année en beauté, craquez pour le nouveau modèle d’EclatDuSoleil, le châle au crochet Blue Leaves !

blueleaves 1
Un point original et aéré au centre, une bordure somptueuse, le tout crocheté avec 2 pelotes de London en laine et soie.Plus d’informations dans la boutique.

Autre châle, cette fois-ci au tricot : Jardin Secret, créé par Alana Dakos.

jardinsecret 4
Ce châle à la forme originale se porte comme un petit vêtement si vous y ajoutez une broche ou un bouton (la boutonnière facultative est expliquée dans le modèle. Dans tous les cas, le point « feuilles » texturé au centre contraste joliment avec la bordure ajouré et les bords-col en point mousse. La traduction française de la fiche est disponible uniquement dans ma boutique.
Plus d’informations dans la boutique.

Nouveaux kits :

Un joli kit pour tricoter le Col châle d’Alana Dakos en mérinos épais (fil plus lisse que celui utilisé dans le col original) avec de jolis boutons assortis :

kit col chale
La fiche seule reste bien sûr disponible.

Le kit pour le col Solfège (ma propre création) vous aide à associer mérinos épais, Mochi Plus et boutons :

kit solfege
La fiche Solfège est à trouver ici.

Et puisque le duvet de yak est de nouveau disponible, j’en ai profité pour mettre au point un kit pouvant servir à tricoter l’un des deux très beaux châles Hommage à Elizabeth Zimmermann ou Triplé. Les deux châles sont des créations aux aiguilles d’EclatDuSoleil.

hommage ez + triple
Fiches seules : Hommage à Elizabeth Zimmermann, Triplé.Pour le duvet de yak en pelotes à l’unité, c’est ici.

Sur le blog :

logo calendrierLe Calendrier d’Avent fût l’événement majeur sur le blog en décembre. La semaine, nous avons crocheté des petits motifs inspirés par la tradition du crochet irlandais, et le week-end, il y avait des offres spéciales donc beaucoup d’entre vous ont profité.

Les tutoriels des motifs en fleurs et feuilles restent disponibles sur le blog (catégorie dec2015), et vous pouvez aussi vous joindre au groupe Facebook pour voir ce qui y s’est passé.

J’ai beaucoup aimé cette formule du calendrier, une combinaison de projet collectif et offres spéciales – je pense la reconduire l’année prochaine !

À venir :

Je fais pour la toute première fois une journée portes ouvertes chez moi, à Brindas (69) (dans l’ouest lyonnais) le samedi 23 janvier 2016 – plus de détails sur la page « salons » du blog.

Cours libre de tricot/crochet le 14 janvier 2016 à la mercerie La Boîte à Couture à Craponne (69) – informations et inscriptions au 04 78 57 34 52.

Bonne année 2016 !

Comme d’habitude, ce dernier bulletin de l’année ne contient pas de tutoriel – c’est plutôt l’occasion de regarder l’année passée et se tourner vers celle qui vient.

J’ai eu beaucoup de plaisir cette année de travailler avec mes amies créatrices : EclatDuSoleil, Laurence Bertolle et Sarah Mombert ont publié des modèles en exclusivité dans ma boutique, et j’ai continué à publier des traductions françaises des créatrices américaines très douées Kirsten Kapur, Alana Dakos, Carol Sunday et Carrie Bostick Hoge, en collaboration avec notre traductrice préférée à tous, Nathalie Mainsant.

Parmi les modèles publiés, il y en a aussi eu de ma propre création :

creations 2015
Debussy, à crocheter en alpaga moyen ou mérinos moyen – Euphorbia, une nouvelle version en lin dentelle d’un modèle publié dans le magazine Interweave Crochet en 2014 – Stina, une couverture tricotée en coton bio – Une nouvelle version de mon modèle Capelette, cette fois-ci crochetée en Mini Mochi – Tarte aux myrtilles, un châle crochetée en mérinos fin et Mini Mochi selon l’idée du châle « pi ».

Dans le bulletin de décembre 2014  j’avais aussi parlé de mes inspirations de l’époque. C’est amusant de regarder maintenant ce que cela a donné.
Mon intérêt pour les broderies traditionnelles suédoises m’ont inspiré une paire de manchettes décorées tout en crochet (et donc pas de broderie) :

ill6
Les explications sont dans le bulletin d’information de février 2015.

Les rangs raccourcis sont une piste qui reste à suivre !

Mais mes cogitations sur les formes de châles ont abouti à trois bulletins d’information :

formes de chales
Les triangles dans le bulletin d’avril/mai, les demi-cercles dans le bulletin de juin et les baktus dans le bulletin de juillet.

Et pour 2016 … ?

ill 10

Je cogite sur le crochet mosaïque – je l’ai certes traité dans un ancien bulletin de janvier 2010, mais il me semble qu’il reste plein de choses à faire. De façon générale, le crochet multicolore me titille.

motifs
Les motifs – il me semble qu’il me reste beaucoup à faire à ce sujet !

Et au tricot, les points réversibles (pas forcément identiques des deux côtés) m’intriguent.

Je vais faire comme l’année dernière : je mets tout cela dans la marmite d’inspiration, je laisse mijoter, et on verra ce qui en sort !

Et vous, qu’est-ce qui vous inspire, vous donne envie pour 2016 ? N’hésitez pas à en parler dans les commentaires ci-dessous !

Je ne pense pas être seule à penser que l’année 2015 était difficile. Nous ne savons pas ce que nous réserve l’année à venir, mais j’ai une certitude : avec nos mains, nous pouvons chacun remplir notre petit coin du monde de chaleur, de couleur et de créativité, et petit à petit, le rendre plus beau.

Merci infiniment pour votre fidélité, vos encouragements et votre gentillesse. Mes échanges avec vous, lecteurs, auditeurs, clients, amis Facebook et amis dans la vie, illuminent mes journées et me donnent envie de continuer pour aller toujours un peu plus loin.

Je vous souhaite une très belle année créative 2016 !

bonne annee 2016
À bientôt !

signature

 

Calendrier d’Avent : 1ers collages de participations – Advent Calendar: 1st participation collages

Vous avez encore jusqu’au 31 décembre 2015 pour partager votre participation par mail ou dans le groupe Facebook, mais voici des photos du premier projet, une feuille.

You still have until December 31, 2015 to share the photos of your entries via e-mail or in the Facebook group, but here are some photos of the first project, a leaf.

9 feuilles vertes
Des feuilles vertes : merci à Marie-Aude, Clarisse, Isabelle, Raphaël, Catherine, Est Elle, Catherine, Isabelle et Moucui !

Green leaves : many thanks to Marie-Aude, Clarisse, Isabelle, Raphaël, Catherine, Est Elle, Catherine, Isabelle and Moucui !

10 feuilles couleurs
Des feuilles de toutes les couleurs : merci à Aurélie, Mino, Martine, Annie, Isabelle, Rat Psodie, Sylvie, Kla Ra, Kristina et Aurélie.

Leaves in many colours: many thanks to  Aurélie, Mino, Martine, Annie, Isabelle, Rat Psodie, Sylvie, Kla Ra, Kristina and Aurélie.

Mes petites étoiles – My little stars

cartes
Les grands esprits se rencontrent … J’avais déjà préparé ces petites cartes quand j’ai vu celles de Claire dans le groupe Facebook ! (Je suis plus douée avec le crochet qu’avec le papier et la colle, je crois).

Great minds think alike … I had already prepared these little cards when I saw the ones made by Claire in the Facebook group! (I think I handle my hook a little better than paper and glue).

Mon crochet et moi – Episode 43

Show notes for my podcast in French.

Le fichier mp3 peut être téléchargé ici. Dans I-tunes, taper “mon crochet et moi” dans le moteur de recherche.

Flux RSS pour le podcast: http://annettepetavy.libsyn.com/rss

Pour s’abonner au bulletin d’information, il suffit de m’envoyer un mail.

 

 

La version illustrée est ici :

 

Liens :

collage envoi base

Bulletin d’information d’octobre

collage envoi base

Bulletin d’information de novembre

myrtilles 2

Tarte aux myrtilles

blueleaves 1

Blue Leaves

Algiers 1

Algiers – Kits couleurs

jardinsecret 4

Jardin Secret

durkslag3

Durkslag

pomme-de-reinette-veste-03

Pomme de reinette

gammemerinosmoyen

Mérinos moyen

gamme yak

Duvet de yak

oldtown_b

Old Town

Agnès Ledig : sitepage Facebook

Le premier podcast est de janvier 2010 et non pas 2016 !!!!

Musique : la fugue de la Sonate no 1 en sol mineur de J S Bach, jouée par Christophe Thiebaud.

 

 

 

 

 

24 décembre 2015 : Projet 5, étape 4 – December 24th 2015: Project 5, step 4 – 24:e december 2015: Projekt 5, steg 4

C’est le tout dernier jour de notre calendrier d’Avent 2015 !

It’s the very last day of the Advent Calendar 2015!

Det är den allra sista dagen i 2015 års adventskalender!
Tour 6 : Comme le tour 4 mais en faisant à chaque fois 5 ml au lieu de 4 ml. On a 6 arceaux de 5 ml.

Tour 7 : 1 mc sous le premier arceau de 5 ml, 1 ml, (1 ms, 1 demi-br, 2 br, 2 Dblebr, 1 picot, 2 Dblebr, 2 br, 1 demi-br, 1 ms) dans chaque arceau. Fermer le tour avec 1 mc dans la première ms.

Arrêter le fil.

Round 6 : As round 4 but with 5 ch in each ch space. There are 6 5-ch spaces.

Round 7 : 1 sl st in first 5-ch space, ch 1, (1 sc, 1 hdc, 2 dc, 2 tr, 1 picot, 2 tr, 2 dc, 1 hdc, 1 sc) in each ch space around, 1 sl st in first sc in round. 

Fasten off.

Varv 6: Som varv 4 men med 5 lm i varje lmb. Det blir 6 5-lmb.

Varv 7: 1 sm under första 5-lmb, 1 lm, (1 fm, 1 hst, 2 st, 2 dst, 1 picot, 2 dst, 2 st, 1 hst, 1 fm) i varje lmb. Slut varvet med 1 sm i första fm.

Ta av garnet.

projet 5 resultat

N’oubliez pas de m’envoyer vos photos ou de les partager dans le groupe Facebook. Si vous le faites avant le 31 décembre, vous participerez au tirage au sort !

Don’t forget to send me your photos or share them in the Facebook group. If you share your photos before December 31, you will enter the prize drawing!

Glöm inte att skicka mig dina bilder eller dela dem i Facebookgruppen. Om du gör det innan den 31:a december deltar du i utlottningen av priset!

 

Je vous souhaite de fabuleuses fêtes de fin d’année !

I wish you fabulous holidays!

Jag önskar er en fantastisk jul och ett underbart nytt år!

 

23 décembre 2015 : Projet 5, étape 3 – December 23, 2015: Project 5, step 3 – 23:e december 2015: Projekt 5, steg 3

Dblebr = double bride
Le picot est toujours le même !

Tour 5 : 1 mc sous le premier arceau de 4 ml, 1 ml, (1 ms, 1 demi-br, 2 br, 1 Dblebr, 1 picot, 1 Dblebr, 2 br, 1 demi-br, 1 ms) dans chaque arceau. Fermer le tour avec 1 mc dans la première ms.

tr = treble (US)
The picot is still the same!

Round 5 : 1 sl st in first 4-ch space, ch 1, (1 sc, 1 hdc, 2 dc, 1 tr, 1 picot, 1 tr, 2 dc, 1 hdc, 1 sc) in each ch space around, 1 sl st in first sc in round. 

dst = dubbelstolpe
Picoten är fortfarande densamma!

Varv 5 : 1 sm under första 4-lmb, 1 lm, (1 fm, 1 hst, 2 st, 1 dst, 1 picot, 1 dst, 2 st, 1 hst, 1 fm) i varje lmb. Slut varvet med 1 sm i första fm.

projet 5 etape 3

22 décembre 2015 : Projet 5, étape 2 – December 22, 2015: Project 5, step 2 – 22:a december 2015: Projekt 5, steg 2

Aujourd’hui, on va de nouveau travailler derrière les pétales du tour précédent – un peu comme pour la fleur précédente, mais pas exactement de la même manière.

Today, we are going to work behind the petals made in the previous round – a bit like the previous flower, but not exactly in the same way.

Idag virkar vi bakom blombladen som gjordes på förra varvet – litetgrann som med den förra blomman, men inte exakt på samma sätt.
Les pieds des mailles, c’est ici :

The bottom of the stitches is here:

Maskornas « fötter » är här:

projet 5 etape 2 photo 1

Tour 4 : 1 ml, basculer l’ouvrage vers l’avant pour voir l’arrière des mailles, faire des mc en piquant le crochet sous les pieds des mailles du premier pétale …

Round 4: Ch 1, flip work towards you to see the back, work sl sts inserting the hook under the bottom of the stitchs in the first petal…

Varv 4 : 1 lm, vrid arbetet mot dig så att du ser baksidan, virka smygmaskor genom att sticka virknålen under « fötterna » på maskorna i första blombladet…

projet 5 etape 2 photo 2

… jusqu’au milieu du pétale. Le milieu est assez facilement repérable avec l’espace créé entre les brides centrales par le picot.

… to the middle of the petal. You can rather easily spot the middle thanks to the space created between the center dc’s by the picot.

… till mitten av blombladet. Det är ganska lätt att hitta mitten med hjälp av öppningen mellan mittstolparna som bildats av picoten.

projet 5 etape 2 photo 3

C’est dans cet espace qu’on va piquer le crochet maintenant.

… 1 ml, faire 1 ms autour de l’arceau du tour 2 en piquant le crochet entre les 2 brides centrales du pétale …

We are going to insert our hook in that space now.

… ch 1, make 1 sc around the ch arch in round 2 by inserting your hook between the 2 center dc’s in the petal…

Det är i den öppningen vi ska sticka virknålen nu.

… 1 lm, virka 1 fm runt luftmaskbågen i varv 2 genom att sticka virknålen mellan de 2 mittstolparna i blombladet…

projet 5 etape 2 photo 4
C’est plus facile en pliant le pétale vers l’avant.

It’s easier if you fold the petal towards the front.

Det går lättare om man viker blombladet framåt.

… en continuant à travailler derrière les pétales du tour 3, faire * 4 ml, 1 ms autour de l’arceau du tour 2 au centre du pétale suivant *, répéter de * à * encore 4 fois, 4 ml, 1 mc dans la première ms du tour (faire attention à bien piquer dans la ms et pas dans l’une des mc au début du tour). On a 6 arceaux de 4 ml, placés derrière les pétales du tour 3.

… continuing to work behind the petals in round 3, work * ch 4, 1 sc around ch-arch in round 2 at the center of next petal *, repeat from * to * 4 times more, ch 4, 1 sc in first sc in round (take care to work into the sc and not in one of the slip stitches at the beginning of the round). There are 6 4-ch spaces behind the petals in round 3.

… fortsätt att arbeta bakom blombladen i varv 3, *4 lm, 1 fm runt lmb i varv 2 i mitten av nästa blomblad*, upprepa från * till * 4 ggr till, 4 lm, 1 sm i första fm i varvet (var noga med att virka i fm och inte i någon av sm i början av varvet). Det blir 6 4-lmb bakom blombladen i varv 3.

projet 5 etape 2 photo 5
Voici comment cela se présente au dos de l’ouvrage.

Here is how it looks at the back of the work.

Så här ser det ut på baksidan.