Annette Petavy Design – Nyhetsbrev november 2014 – En virkad snodd

Nyhetsbrev november 2014: En virkad snoddI butiken:Ett nytt, vackert stickmönster i butiken: Pop Poppies, en tvåfärgad stickad mössa designad av Sarah Mombert. pop poppies (foto av Sabine Feliciano) Den fantastiska mönsterstickade baskern stickas runt. Jag tycker att den är ett underbart exempel på hur traditionella tekniker kan användas i ett projekt som känns helt rätt just nu.Mer information i butiken.På bloggen: saranac Min egen Saranac (stickad efter ett mönster av Kirsten Kapur – jag säljer den franska översättningen). Två podcastavsnitt på franska: avsnitt 33 and avsnitt 34.aglae Aglaés Sidenscarf. Och ett collage med saker från min lilla försäljning i Lyon den 22:a och 23:e november. På gång
Från den 1:a till den 24:e december är det adventskalenderdags, med ett specialerbjudande per dag. Erbjudandena kommer att annonseras på bloggen, och endast där, i kategorin dec2014. I vanliga fall skriver jag bloggen på franska och engelska, men inläggen om adventskalendern kommer även att vara på svenska. Kolla gärna bloggen varje dag för att se om dagens erbjudande är något för dig! Jag gör adventskalendern tillsammans med EclatDuSoleil, så hennes mönster finns med i många erbjudanden. Kom och få en ny överraskning varje dag! En virkad snoddDet är väldigt ofta praktiskt att kunna virka en snodd. Snoddar kan användas för att stänga ett plagg eller en väska, som handtag (eventuellt flätad) eller som grund för att halsband eller armband. Du kan säkert komma på andra situationer där du behöver en virkad snodd. Det finns många olika sätt att virka snoddar, men jag tycker att det som jag presenterar här är rätt intressant. Metoden är enkel och snodden kan virkas till önskad längd utan någon särskild planering. Snodden blir också mycket elastisk – man skulle kunna testa att använda den som uppläggning för ett projekt. Det här är inte min egen uppfinning. Jag lärde mig tekniken av Nathalie Mainsant, som designat sjalen Quimperlé och jackan OXIXO. Hon hittade det någonstans på Internet, men jag har inte kunnat spåra källan. Om du vet, kontakta mig gärna så att jag kan referera till den. Nathalie deltog även i bilderna nedan – det är hon som virkar medan jag håller kameran. Snodden virkas med två garntrådar. I bilderna nedan använde vi två garner i olika färg, för att bilderna skulle bli tydligare. Du kan naturligtvis göra snodden enfärgad, med två trådar av samma garn. Gör en vanlig löpögla med båda trådarna och sätt den på virknålen. slip knot Placera ditt pekfinger (vänster pekfinger om du håller virknålen i höger hand) mellan de två trådarna så att du håller dem isär. index between strands För virknålen mellan de två trådarna, under garnet närmast dig och sedan uppåt. Detta skapar ett omvänt omslag med denna tråd. reverse yo with first strand Gör ett vanligt omslag med garnet längst bort från dig. second normal yo Dra det sista omslaget genom alla öglor på virknålen. Nästa maska, liksom alla följande, ser ut så här: Omvänt omslag med garnet närmast dig. second st reverse yo  Vanligt omslag med garnet längst bort från dig. second st normal yo Dra igenom båda öglorna på virknålen. second st pull through Så här ser den färdiga snodden ut från olika håll när den virkats med två olikfärgade garner. finished two colour cord Och så här ser den ut när man använt två trådar av samma garn. single coloured cord För att komplettera bilderna ovan gjorde vi också en liten video: Vi ses snart!

signatureNewsletter index

Annette Petavy Design – Newsletter November 2014 – A crocheted cord

Newsletter November 2014: A crocheted cordIn the shop:A beautiful new knitting pattern in the shop: Pop Poppies, a two-coloured knitted tam designed by Sarah Mombert. pop poppies (photo by Sabine Feliciano) It’s a gorgeous project in stranded knitting, worked in the round. I find it to be a wonderful example of how a traditional technique can be used to make a very contemporary project.More information in the shop.On the blog: saranac My own Saranac (a knit pattern by designer Kirsten Kapur – I am selling the translation in my French-language shop). Two podcast episodes in French: episode 33 and episode 34.aglae Aglaé’s Silk Scarf. And a collage of things from my small-scale event in Lyon on November 22—23.Upcoming
From December 1st to Christmas, I will host an advent calendar with a special offer per day. The offers will be posted on the blog under the category dec2014. Do check in every day to see if the offer of the day interests you! EclatDuSoleil is my partner for the special offers, so her patterns will be frequently featured. A new surprise every day! A crocheted cordVery often, a good way to crochet a cord comes in handy. You can use it to close a garment or a bag by threading it through stitches or other openings, as a handle (alone or maybe braided), or as a foundation for a bracelet or a necklace. I am sure you can come up with other situations where you might want to use a crocheted cord. There are many ways to crochet cords, but I think that the one explained here is quite interesting since it’s simple and can be worked to a desired length without any particular planning. It also is very elastic – you could try using it as a foundation chain for a project. This is by no means my own invention. I learned it from Nathalie Mainsant, the designer of the Quimperlé shawl and the OXIXO jacket. She found it somewhere on the Internet, but I haven’t been able to locate the source. If you know of it, please let me know so I can credit the person who put this technique out there. Nathalie’s hands are also featured in the pictures below. She crocheted the cord so I could hold the camera. This cord uses two strands of yarn. In the pictures below, each strand has a different colour for clarity. You can of course make the cord with two strands of the same yarn, for a monochrome result. Make a slip knot with the two strands and place it on the hook. slip knot Insert your left index finger (if you’re holding the hook with your right hand) between the strands to separate them. index between strands Insert your hook between the two strands and move it under the strand closer to you, and up. This creates a reverse yarnover with this strand. reverse yo with first strand Now do a normal yarnover with the strand further from you. second normal yo Pull this yarnover through all loops on the hook. The next stitch, and all the following ones, goes like this: Reverse yarnover with the strand closer to you. second st reverse yo  Normal yarnover with the strand farther from you. second st normal yo Pull through both loops on the hook. second st pull through This is how the finished cord looks from all sides when the two strands are of different colours. finished two colour cord And this is how it looks when both strands are the same colour. single coloured cord As a complement to the photo tutorial, here is the video we made of the technique: See you soon!

signatureNewsletter index

Calendrier d’avent 2014 – Advent calendar 2014 – Adventskalender 2014

annonce calendrier

Demain commence le calendrier d’avent 2014 ! Cette année, je vous proposerai chaque jour du 1er au 24 décembre une offre spéciale, valable uniquement le jour même (de 00h01 à 23h59, heure de Paris).

Les offres seront annoncées uniquement ici sur le blog. Les billets seront trilingues, et classés dans la catégorie dec2014.

À demain !

Tomorrow starts my Advent calendar for 2014! This year, I will announce a special offer every day from December 1st to 24th, valid only for that day (from 00.01 am to 23.59 pm, CET).

The offers will be announced only here on the blog. The posts will be trilingual, and filed in the category dec2014.

See you tomorrow!

Imorgon börjar 2014 års adventskalender! I år kommer jag att ha ett specialerbjudande per dag från den 1:a till den 24:e december. Erbjudandet gäller endast samma dag (från kl 00.01 till kl 23.59).

Adventserbjudandena kommer endast att annonseras här på bloggen. Inläggen kommer att vara på tre språk, och klassas i kategorin dec2014.

Vi ses imorgon!

Annette Petavy Design – Bulletin d’information novembre 2014 – Une cordelette au crochet

Bulletin d’information novembre 2014: Une cordelette au crochetDans la boutique :Un superbe modèle au tricot disponible dans ma boutique : Pop Poppies, un béret en jacquard créé par Sarah Mombert. pop poppies (photo par Sabine Feliciano) Ce modèle est à tricoter en rond, en deux couleurs. Je trouve que c’est un exemple formidable de la manière dont une technique traditionnelle peut être utilisée pour un résultat très contemporain.Plus d’informations dans la boutique. Encore de la couleur, mais cette fois-ci sous la forme d’un châle créé par Kirsten Kapur : la traduction française du modèle Bond Street est désormais disponible. bond street Bond Street est l’occasion de combiner deux belles couleurs (dont une peut être par exemple un coloris de Mini Mochi) et d’obtenir des effets graphiques avec des techniques assez simples.Plus d’informations dans la boutique. Les fans d’Alana Dakos seront heureux d’apprendre que les modèles du premier livre Botanical Knits seront tous publiés sous forme de fiches individuelles en français. Pour le moment, le pull Fin d’automne et la veste Bourgeons et fleurs sont déjà disponibles. bk 1 Aussi, une information importante sur le sujet des traductions des modèles de Stephen West : Stephen souhaite gérer lui-même la production des traductions à l’avenir. Nous avons donc convenu que je cesserai de vendre les explications de ses modèles le 31 décembre 2014. Si vous souhaitez acquérir l’une ou l’autre de ces fiches, il faut donc le faire avant le 31 décembre. J’assurerai bien sûr comme d’habitude le SAV (conseils et explications supplémentaires si nécessaire) pour les fiches achetées par le biais de ma boutique avant cette date. Par contre, pour les traductions ultérieures, je ne pourrai pas fournir de service clientèle. Selon Stephen, les traductions futures seront mises en vente sur le site Ravelry. Je souhaite une excellente continuation à Stephen, et j’espère qu’il pourra mettre en place une distribution de ses fiches traduites qui conviendra à ses admirateurs francophones !Sur le blog: saranac Mon Saranac (selon le modèle de Kirsten Kapur). Deux podcasts : épisode 33 et épisode 34.aglae Le Foulard de Soie d’Aglaé. Et un petit collage de choses de ma vente privée qui avait lieu à Lyon du 22 au 23 novembre.À venir
Du 1er au 24 décembre, il y aura un « calendrier d’avent » sur mon site avec une offre spéciale par jour. Les offres seront publiées uniquement sur le blog, dans la catégorie appelée « dec2014 ». Je vous propose de faire un saut sur le blog tous les jours pour voir si l’offre du jour vous intéresse ! Je fais ce calendrier d’avent en parternariat avec EclatDuSoleil – ses modèles y figureront donc plusieurs fois. Une nouvelle surprise à découvrir chaque jour ! Une cordelette au crochetTrès souvent, il est utile de savoir crocheter une petite cordelette. On peut l’utiliser pour fermer un vêtement ou un sac, on peut parfois en faire une petite anse, ou cela peut servir de base pour un bracelet ou un collier. Je suis sûre que vous pouvez penser à de nombreuses autres situations où cela serait utile ! Il y a de multiples façons de crocheter une cordelette, mais je trouve que celle que j’explique ci-dessous est assez intéressante. Cela permet de facilement faire une cordelette à la longueur désirée, sans prévoir cette longueur d’avance. En plus le résultat est bien élastique – on pourrait essayer de l’utiliser à la place de la chaînette pour le départ d’un ouvrage. Il ne s’agit pas du tout d’une invention personnelle. J’ai appris cette technique de Nathalie Mainsant, la créatrice du châle Quimperlé et de la veste OXIXO, et ma collaboratrice depuis plusieurs années sur les traductions de fiches depuis l’anglais. Elle l’a trouvé quelque part sur Internet, mais je n’ai pas pu retrouver la source. Si vous connaissez une référence en ligne, n’hésitez pas à m’en faire part. Sur les photos ci-dessous, c’est Nathalie qui crochète et moi qui prends les photos. Cette cordelettes se fait avec deux brins de fil. Dans les photos nous avons utilisés deux couleurs de fil pour que cela soit plus clair. Vous pouvez bien sûr réaliser votre cordelette en une seule couleur quand vous aurez compris comment cela marche. Faites un noeud coulant et placez-le sur le crochet. slip knot Séparez les deux fils avec votre index (l’index gauche si vous tenez votre crochet avec la main droite). index between strands Passez le crochet du haut vers le bas entre les deux fils,  ramenez-le vers vous sous le fil le plus proche de vous, puis vers le haut. Cela revient à faire un jeté inversé avec ce fil. reverse yo with first strand Faites un jeté normal avec l’autre fil. second normal yo Passez ce jeté à travers toutes les boucles sur le crochet. La maille suivante, et toutes les autres, se présente ainsi : Un jeté inversé avec le fil le plus proche de vous. second st reverse yo  Un jeté normal avec l’autre fil. second st normal yo Passez le fil à travers les deux boucles sur le crochet. second st pull through Voici l’aspect de la cordelette terminée – ici une cordelette bicolore. finished two colour cord Et voici le résultat avec deux fils de la même couleur. single coloured cord Pour compléter ce petit tutoriel, voici une video : À bientôt !

signatureNewsletter index

Solfège

solfege
Envie d’un petit accessoire coloré et rapide à tricoter ? Je vous propose Solfège, mon dernier modèle, un col aux aiguilles.

Feel like a little something coloured and quick to knit? I suggest Solfège, my last design, a knitted cowl.

solfege4

Des mailles à l’endroit, du mérinos épais tout doux et du Mochi Plus plein de couleurs, trois boutons, et le tour est joué.

Simple knitted stitches, soft worsted weight merino and colourful Mochi Plus, three buttons, and you’re done.

solfege11
On ferme une, deux ou trois boutons, on fait tourner autour du cou pour les mettre devant ou sur le côté, et on transforme le col.

Close one, two or three buttons, turn around your neck to put them in front or on the side, and the cowl is transformed.

solfege6
Comme le col ne présente pas de difficulté technique, j’ai écrit des explications très détaillées avec des photos à l’appui, pour les mettre à la portée des quasi-débutants (il faut tout de même savoir monter les mailles, les tricoter à l’endroit et les rabattre).

Since this design is easy to work, I’ve written a very detailed pattern with illustrative photos, so it can be made by more-or-less beginners (you do need to know how to cast on, knit and bind off).

IMG_6571 1000px
Et je ne vous parle même pas de toutes les variations possibles avec les couleurs et de très jolis boutons … Enfin si, je vous en parlerai, mais un autre jour.

Plus d’informations dans la boutique.

And I won’t even start on all the possible variations with different colours and very pretty buttons … Well, in fact, I will start on that, but another day.

More information in the shop.

solfege7

Bourgeons et fleurs

Buds and Blooms Front1000pxJe continue à publier les traductions françaises des modèles du premier livre Botanical Knits d’Alana Dakos. Aujourd’hui, je vous propose la veste Bourgeons et fleurs.

I am publishing the pattern in French for Buds and Blooms, designed by Alana Dakos. The pattern in English is available in the book Botanical Knits, that can be purchased directly from the designer.

Buds and Blooms Back 1000 px

Tricotée à plat, pièce par pièce, et ensuite assemblée, cette veste monte vite sur des aiguilles no 5,5. Le joli col arrondi et les manches trois quarts ajoutent à son charme. Regardez aussi les poches sur les deux devants !

Plus d’informations dans la boutique.

 

Et si vous êtes à Lyon ce weekend, n’hésitez pas à venir faire un tour à ma vente privée ! Vous pourrez tâter de belles pelotes et faire des emplettes, mais aussi vous installer un moment dans le coin  » tricot/crochet « avec votre ouvrage et une boisson chaude (thé ou café).

Mon crochet et moi – Episode 34

Show notes for my podcast in French

Le fichier mp3 peut être téléchargé ici. Dans I-tunes, taper “mon crochet et moi” dans le moteur de recherche.

Flux RSS pour le podcast: http://annettepetavy.libsyn.com/rss

Pour s’abonner au bulletin d’information, il suffit de m’envoyer un mail.

 

 

Liens :

L’archive audio de Cast On (en anglais)

point cropped

Fin d’Automne

Alpaga dentelle

detail1

Bond Street

Feuille de cèdre

Viola

Soleil Rouge

IMG_6551 1000px

Pop Poppies

Modèles de Stephen West – disponibles jusqu’à la fin de l’année.

(Vi)laines sur Facebook et Etsy

Podcast Knitting Pipeline (en anglais)

Le Jardin des Fibres

Le livre de Knitsonik (Felicity Ford)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bond Street

bond street1
Voici un nouveau modèle au tricot de Kirsten Kapur en traduction française : le châle Bond Street.

I’m publishing the French translation of Kirsten Kapur’s shawl design Bond Street. The English pattern is available directly from the designer.

detail2
Tricoté en deux fils, ce châle est un jeu sur de simples rayures et des mailles glissées, permettant d’obtenir un dessin graphique bicolore (presque) sans effort.

detail1

Je le verrais bien en mérinos fin et Mini Mochi !

Plus d’informations dans la boutique.

Fin d’automne

Autumns End Front1000px
Un point de feuilles délicat et une forme ajustée pour ce superbe pull, Fin d’automne, créé par Alana Dakos. Le modèle était publié dans son premier livre Botanical Knits, mais la traduction française est désormais disponible sous forme de fiche individuelle dans ma boutique.

I am publishing the pattern in French for Autumn’s End, designed by Alana Dakos. The pattern in English is available in the book Botanical Knits, that can be purchased directly from the designer.

Autumns End 2 1000 px
C’est un modèle conçu avec beaucoup d’attention aux détails, tout à fait dans le style d’Alana.

point cropped
Le fil original du pull étant un fil américain, j’ai cherché quelque chose de correspondant dans ma boutique. L’alpaga dentelle travaillé en double correspond bien à l’échantillon indiqué, et je trouve que le point est bien rendu. J’ai dû utiliser des aiguilles plus petites, car je suis une tricoteuse très détendue !

profile cropped
Plus d’informations dans la boutique.