Annette Petavy Design – Nyhetsbrev februari 2012 – Vända utan luftmaskor

Nyhetsbrev februari 2012: Vända utan luftmaskorNytt:Jag vet att många väntat på det – nu är EclatDuSoleils nya mönster Guirlande ute, även på svenska!guirlande crochet shawletteDen här sjalen designades för att framhäva ett vackert och intrikat kantmönster ur en gammal amerikansk bok. Kantmönstret har två olika motiv som utvecklas vart och ett i sin egen takt. Det gör Guirland till ett intressant projekt för den som har litet mer erfarenhet av virkning.Mer information i butiken.Vända utan luftmaskorFör över två år sedan pratade jag om vändmaskor i nyhetsbrevet. Jag lär fortfarande mina kursdeltagare att skippa de 3 lm som i regel ersätter en stolpe i början av varvet och istället vända med 2 lm och virka en vanlig stolpe i första maskan. Det är en praktisk metod som är lätt att tillämpa. I regel lär jag ut den på första lektionen.Men nyligen träffade jag min begåvade väninna Nathalie Mainsant som visade mig ett prov hon virkat utan några vändmaskor alls. Jag blev förstås fascinerad av denna möjlighet att helt slippa extra luftmaskor i början av varvet och få nästan perfekt raka kanter. (Jag säger « nästan » för inget virkat är egentligen perfekt rakt – virkade maskor är lätt assymetriska i sig).Nathalie skickade mig en länk till en video på YouTube och jag började experimentera.Jag håller fortfarande på att lära mig och experimentera, men jag vill inte vänta längre med att visa den här tekniken för er. Även med en video på YouTube verkar den här tekniken inte särskilt känd. Så här gör jag:step1I början av varvet, efter att ha vänt arbetet, drar man upp öglan på virknålen så att den blir lika hög som en stolpe (eller något högre). Observera att mitt långfinger håller öglan fast mot virknålen. Det greppet måste bibehållas tills maskan är färdigvirkad.step2Gör ett omslag med den uppdragna öglan. Spetsen på virknålen riktas först mot dig och går sedan under öglan och upp.step3step4Omslaget (dvs. öglan) sitter nu på virknålen, och jag använder mitt ringfinger för att hålla även det på plats. Det här behövs för att den första öglan på virknålen inte ska dras åt för mycket. Om det händer blir det väldigt svårt att sticka virknålen genom maskan på nästa varv.step5Ett nytt omslag, den här gången med garnet…step6… och dra igenom en ögla på nålen, den som hålls fast av ringfingret. Det är två öglor kvar på virknålen.step7Gör ett omslag igen och dra igenom de två kvarvarande öglorna.step8Kantmaskan är färdig. Min maska är inte perfekt, men jag är säker på att den kan bli finare med litet övning. Toppen av maskan ser väldigt lös ut, men det är avsiktligt.step9När man kommer till slutet av varvet ser första maskan i föregående varv litet stor och lös ut.step10Men när du väl virkat en stolpe i den blir den mycket snyggare.swatchDet här är en liten provlapp där jag använt den här tekniken. Titta så raka och snygga kanterna är!Det här är den YouTube video som Nathalie visade mig:http://youtu.be/3LxYpo-tyi8Personen som gjorde videon (TXCr1cket) har vidareutvecklat metoden med hjälp av ett böjt gem:http://youtu.be/I-eQdMYktysJag gillade inte riktigt idén att ha böjda gem som hänger i min virkning, men det kan vara ett tips som passar dig. I den metod jag beskrivit ovan löser jag problemet genom att hålla fast den andra öglan på nålen med ringfingret.Om du prövar den här tekniken eller någon variant av den vore det jätteintressant att få höra vad du tycker!Vi ses snart!signature

Annette Petavy Design – Newsletter February 2012 – Turning without a chain

Newsletter February 2012: Turning without a chainNews:I know many of you have been waiting for it – the pattern for Guirlande, a gorgeous little shawlette designed by EclatDuSoleil is now available.guirlande crochet shawletteDesigned to show off a beautiful border found in a vintage booklet, Guirlande is worked in a fingering weight yarn. The twofold border, where each motif evolves at its own rhythm, makes this an interesting project for a slightly more experienced crocheter.More information in the shop.Olivia Ferrand has created a beautiful accessories e-book: The Roaring Twenties.annees folles This pattern collection includes a selection of Olivia’s whimsical designs with a vintage touch: knitted and crocheted hats, a stunning necklace and a pretty little collar.More information in the shop.Turning without a chainMore than two years ago, I discussed turning chains in this newsletter. I still teach my students not to substitute 3 ch for the first dc in a row, but to use 2 ch instead and work a normal dc in the first stitch. This is a practical and easily applied method, and I generally teach it in the beginners’ course.However, recently my talented friend Nathalie Mainsant showed me a swatch she had worked without any turning chains at all. I was, of course, fascinated by this possibility to skip the turning chain altogether and obtain an almost perfectly straight edge (I say almost, because nothing in crochet is ever « perfectly straight » – crochet stitches are slightly asymmetrical by nature).Nathalie sent me the link to a YouTube video and I started to experiment.I am still at the learning and experimenting stage, but I don’t want to wait any longer before sharing this technique with you. YouTube video or not, it doesn’t seem particularly well known. This is how I do it:step1At the beginning of the row, after turning your work, pull up a loop approximately the height of a dc (or slightly taller). Note that my middle finger is clamped down on the loop, fixing it against the hook. This grip needs to be maintained throughout the stitch.step2Yarn over using the loop as your yarn. The hook tip will go towards you, then under the loop and up.step3step4The yarnover (i.e., the loop) is on the hook, and I’m using my ring finger to hold it in place too. This is to avoid letting the first loop on the hook get too tight, which would make it difficult to work into it on the next row.step5Yarn over, using the yarn this time…step6… and pull through one loop on the hook, the one held by the ring finger. You have two loops on the hook.step7Yarn over again and pull through the remaining two loops on the hook.step8The stitch is complete. My stitch isn’t perfect, but I’m convinced it will get better with practice. The top loop of the stitch looks very loose, but that’s intentional.step9When you arrive at the end of the row, the top of the first stitch in the previous row looks a bit large and sloppy.step10However, once you have worked a dc in it, it looks much neater.swatchHere is a small swatch worked in this technique. Look at those pretty, straight edges!This is the original YouTube video Nathalie directed me to:http://youtu.be/3LxYpo-tyi8The author of the video (TXCr1cket) has further developed the technique using a bent paper clip:http://youtu.be/I-eQdMYktysI didn’t really like the idea of using the paper clip in my crochet, but you might find that it suits you. In the method I describe above, holding the second loop on the hook with your ring finger is another way to solve the problem of the tight stitch top.If you try this method, or any variation of it, to start your rows without a turning chain, I’d be very happy to hear about your experience!See you soon!signature

Annette Petavy Design – Bulletin février 2012 – Tourner sans chaînette

Bulletin d’information février 2012: Tourner sans chaînetteDu neuf:Beaucoup d’entre vous l’ont attendue, et maintenant elle est là – la fiche de Guirlande, un superbe petit châle créé par EclatDuSoleil.guirlande crochet shawletteInspiré par une sublime bordure trouvée dans un vieil ouvrage américain, Guirlande se crochète dans un fil fin. La double bordure, où chaque motif évolue à son propre rythme, fait de Guirlande un projet intéressant pour la crocheteuse un peu plus expérimentée. Plus d’informations dans la boutique.Olivia Ferrand a créé une très belle collection d’accessoires: Les Années Folles.annees folles Cet e-book contient une sélection de modèles d’inspiration rétro: des bonnets tricotés et crochetés, un collier superbe et un joli petit col. Plus d’informations dans la boutique.Pour tricoteuses et tricoteurs, je propose la traduction française de la fiche du bonnet Thornton, signé Stephen West.thorntonCe bonnet bi-colore avec des petites torsades originales sera intéressant à tricoter et joli à porter.Plus d’informations dans la boutique.Tourner sans chaînetteIl y a plus de deux ans, j’ai parlé de différentes façons de gérer la petite chaînette en début d’un rang crocheté. J’apprends toujours aux participantes à mes cours d’éviter les 3 mailles en l’air qui comptent pour une bride, et de préférer l’utilisation de 2 mailles en l’air simplement pour tourner, et commencer le rang avec une bride normale dans la première maille. C’est une méthode pratique et facile à appliquer, que j’enseigne généralement lors du tout premier cours de débutant.Toutefois, mon amie talentueuse Nathalie Mainsant (oui, la même personne qui fait de si bonnes traductions de fiches!) m’a montré un échantillon qu’elle avait réalisé sans aucune chaînette pour tourner. J’étais bien sûr fascinée par cette possibilité d’éviter toute chaînette en début du rang et obtenir un bord presque parfaitement droit (je dis « presque », parce qu’au crochet, rien n’est jamais « parfaitement droit » – les mailles du crochet sont toujours légèrement asymétriques).Nathalie m’a envoyé un lien vers une vidéo sur YouTube, et j’ai commencé mes expériences.Je suis toujours en train d’apprendre et de tester, mais je ne veux pas plus attendre avant de vous parler de cette technique. Même si les vidéos sont là sur YouTube, je n’ai pas l’impression que la technique soit très bien connue. Voici ma méthode:step1En début de rang, après avoir tourné votre travail, allongez la boucle sur le crochet jusqu’à la hauteur approximative d’une bride (ou un tout petit peu plus). Notez que mon majeur maintient la boucle contre le crochet. Il faut garder cette boucle en place à l’aide du doigt jusqu’à avoir terminé la maille.step2Faire un jeté en utilisant la boucle à la place du fil. La pointe du crochet tourne d’abord vers vous, puis sous la boucle et vers le haut.step3step4Le jeté (dans la boucle, donc) est maintenant sur le crochet, et j’utilise mon annulaire pour le garder bien en place lui aussi. C’est nécessaire pour éviter que la première boucle sur le crochet se resserre trop. Si cela arrive, il devient très difficile de piquer dans la maille au rang suivant.step5Faire un jeté, cette fois-ci avec le fil…step6… et passer dans une boucle sur le crochet, celle maintenue par l’annulaire. Il y a deux boucles sur le crochet.step7Encore un jeté, que vous passez à travers les 2 boucles restantes sur le crochet.step8La maille est terminée. Celle que j’ai faite n’est pas parfaite, mais je suis sûre de pouvoir l’améliorer avec plus de pratique. Le haut de la maille est très lâche, mais c’est fait exprès.step9En arrivant à la fin du rang, le haut de la première maille semble un peu trop large.step10Toutefois, une fois que vous aurez piqué la dernière bride dedans, la maille sera beaucoup plus nette.swatchVoici un petit échantillon où j’ai utilisé cette méthode. Regardez ces beaux bords bien droits!Et voici le lien vers la vidéo sur YouTube que Nathalie m’avait indiquée:http://youtu.be/3LxYpo-tyi8L’auteur de la vidéo (TXCr1cket) a encore dévéloppé la technique en utilisant un trombone plié:http://youtu.be/I-eQdMYktysL’idée d’utiliser un trombone dans mon travail ne m’a pas spécialement plu, mais cela vous conviendra peut-être bien. Dans la méthode décrite ci-dessus, le fait de maintenir la deuxième boucle sur le crochet avec l’annulaire est une autre manière de resoudre le problème posé par un haut de maille trop serré.Si vous essayez cette méthode, ou une variante personnelle, je serais très contente d’avoir de vos nouvelles!A bientôt!signature

Perce-neige multicolore – Multicoloured Sweet Peas shawl

J’ai très envie de partager avec vous cette version du châle Perce-neige, tricotée par mon amie Hanne.

I can’t resist the urge to share this version of the Snow Drops and Snap Peas Shawl with you. It was knitted from the French translation of the pattern by my friend Hanne.

Je n’aurais pas pensé à faire ce modèle dans un fil multicolore, mais je trouve le résultat sublime.

I wouldn’t have thought about working this design in a multicoloured yarn, but I find the result fantastic.

Le fil utilisé demeure un mystère – Hanne l’a acheté en vacances au Danemark et ne se rappelle pas de son nom. Mais quelque chose me dit que cela peut valoir le coup de tester la Mini Mochi! 😉

The yarn used is a mystery – Hanne bought it on vacation in Denmark and can’t recall its name. But something tells me that I might be worth to try it out in Mini Mochi! 😉

Guirlande

Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter la nouvelle fiche signée EclatDuSoleil: Guirlande!

I’m very happy to present the latest pattern by EclatDuSoleil: Guirlande!

Guirlande est un petit châle (ou shawlette si on veut) en forme de demi-lune allongé. Il se crochète d’une pointe à l’autre, avec un fil fin (type layette ou chaussette).

Guirlande is a shawlette in an elongated crescent shape. It’s worked from one tip to the other, in a fingering weight yarn.

Tout le charme de ce petit châle tient dans la double bordure, avec un motif à feuilles et un motif qui crée les pointes en bas du châle. Ces deux motifs évoluent chacun à son rythme, ce qui en fait un ouvrage intéressant à travailler.

This shawl gets its charm from the lovely double border, containing a leaf motif and a motif creating the dents at the bottom of the shawl. The two motifs evolve each at a different rhythm, which makes this project very interesting to work.

Plus d’informations dans la boutique.

More information in the shop!

Cummulus

Un peu en retard sur ce coup (l’expo à Paris s’est terminée au mois de janvier), j’ai tout de même très envie de partager avec vous le projet Cummulus de l’artiste argentin Ciro Najle, entièrement réalisé au crochet.

I’m a bit late on this one (the show in Paris ended in January) but I still want to share this with you: the Cummulus project by the Argentinian artist Ciro Najle, entirely made in crochet.

Le projet est expliqué en français et en anglais dans cette vidéo:

The project is explained in French and English in this video:

http://youtu.be/9LmZ-Yz4tPg

Un article en français ici.

An article in English here.

Fête de la laine à Crest – Wool festival in Crest

Très belle virée en excellente compagnie le week-end dernier à Crest dans la Drôme! C’était la Fête de la Laine, un événement annuel – si vous l’avez raté, vous aurez une nouvelle chance en février 2013.

A lovely trip with great friends last week-end to Crest, Drôme (one and a half hour’s drive south of Lyon). It was the Fête de la Laine, the Wool Festival, an annual event – if you missed it, you will have another chance in February 2013.

Atmosphère très cool, installations simples mais efficaces, buvette pas chère et très bonne, des alpagas à z’yeuter et de très, très belles rencontres avec des producteurs et éleveurs de tout genre. Que demander de plus? Et bien, quelques petits ajouts à la collection personnelle de fils…

Laid-back atmosphere in a simple but well-working location, great and cheap food, alpacas to admire and fantastic encounters with producers and breeders of all kinds. What else can you ask for? Perhaps a little complement to your personal yarn collection…

On était descendu de Lyon à 5 dans une voiture (merci à Stéfany, notre chauffeur!) et on a bien sûr commencé par débouler sur le stand de nos copines Muriel et Fabienne. J’ai fait preuve d’une retenue admirable en limitant mes achats à deux écheveaux de Muriel du Jardin des Fibres, la magicienne des coloris saturés et intenses dans des associations toujours heureuses. (Et un packaging extraordinaire, l’image tout en haut montre comment elle emballe les écheveaux achetés).

Five of us drove down from Lyon (many thanks to Stéfany, the driver) and of course, we started with our friends Muriel and Fabienne’s booth. I showed admirable constraint in buying only two skeins from Muriel of Le Jardin des Fibres. Muriel does her magic with saturated and intense colours in fabulous combinations. (She also provides marvelous packaging of her products, the first image in this post shows how she wraps up the skeins she sells).

Fabienne avait trouvé une fibre mérinos que je ne connaissais pas du tout, le maco mérinos. Comme il m’était impossible de lâcher ce fil une fois que je l’avais pris en main, il fallait bien qu’un écheveau ultra doux aux couleurs de Fanfrelaine rentre à la maison avec moi.

Fabienne had found a merino fiber that I didn’t know, the maco merino. It was impossible for me to undo my grip on this extraordinarily soft yarn once I had touched it, so a colourful Fanfrelaine skein had to come home with me.

Des pelotes de Mohang dénichées sur un autre stand. Ce fil est composé de mohair, angora, soie et mérinos. On m’a expliqué que les différentes fibres sont teintées séparément par la filature (si mes souvenirs sont bons, c’est la filature de Valgaudemar qui assure la production) pour ensuite être filées ensemble. Un fil tout en nuances, disponible sur le Net chez les Créations du Bochaine.

Three balls of Mohang found in another booth. This yarn contains mohair, angora, silk and merino. It was explained to me that the different fibers are dyed separately by the mill (if I remember right, it is produced at the mill La Filature de Valgaudemar) and then spun together. A lovely, tweedy, nuanced yarn, available online at Créations du Bochaine.

Sur ce même site, vous trouverez aussi l’alpaga de Bernadette Segretain, une pure merveille.

At the same website, you will also find the incredibly beautiful alpaca from Bernadette Segretain.

Comme vous le comprenez, les coups de cœur ont été très nombreux. S’il fallait tout de même en choisir un seul, pour moi, ce serait probablement ces écheveaux sublimés par les teintures naturelles. Du haut vers le bas: brou de noix, garance et indigo. Je cherche désespérément les coordonnées de l’éleveuse si charmante qui les avait teints – j’espère que l’une des copines de la bande des 5 pourra m’aider à les retrouver! Les copines sont venues à mon secours (cf ci-dessous), et entretemps j’ai aussi trouvé les coordonnées, très soigneusement rangées. La charmante éleveuse est donc Anne Fradervand à Bréziers.

As I think you have understood by now, it was a day of repeated infatuation. If I had to make one choice among all these beautiful yarns and fantastic people, here it is. These skeins have been dyed with (starting at top) walnut, madder and indigo. I’m desperately seeking the address of the lovely breeder who dyed them – I hope that one of my friends can help me to find it! My friends came quickly to my rescue (see the comments), almost at the same time as I found the card safely put away in my wallet – the charming breeder and dyer is Anne Fradervand at Breziers.

Maintenant, yapluka!

And now, all I have to do is use these beauties!

In the loop.fr

Une nouvelle initiative archi-chouette: le webzine francophone (oui, j’ai bien dit francophone!) In the loop! Courez-y pour lire les excellentes articles et suivre les tutos – et ne ratez sous aucun prétexte la rubrique « Tests »!

A great new initiative: the French language webzine In the Loop!

Années folles – The Roaring Twenties

Si un jour vous êtes venus me voir sur un salon, vous avez aussi vu les jolis accessoires d’Olivia Ferrand. Maintenant, vous avez la possibilité d’en réaliser un certain nombre vous-même: voici la collection de modèles Années folles.

If one day you’ve come to see my booth at a craft show, you have also seen Olivia Ferrand‘s beautiful accessories. Now, you can make some of them yourself thanks to the e-book The Roaring Twenties.

La collection comprend 5 modèles différents, tous avec une inspiration plutôt vintage, et tous avec le petit grain de folie et la grosse pincée de poésie qui sont les signatures d’Olivia.

The pattern collection includes five designs, all with a vintage feel, plus with the touch of whimsy and the big pinch of poetry that are Olivia’s trademarks.

Le petit col Claudine vous donnera l’air faussement sage, tandis que le bonnet « Rose » (en haut de l’article) ou le béret « Swing » habilleront votre tête au tricot ou au crochet.

The little collar Claudine will give you a sweet vintage look, while you have the choice between knitting and crochet to adorn your head with « Rose » (at top) or « Swing » (below).

Plus d’informations dans la boutique!

More information in the shop!

Brise d’hiver – Winter Breeze

brisedhiver 006red

Cette version hivernale de Brise d’Eté (une création d’EclatDuSoleil) réalisée en alpaga dentelle, a été très remarquée et appréciée sur mon stand à Créativa Grenoble au mois de janvier.

This winter version of the Summer Breeze shawl (an EclatDuSoleil design), crocheted in laceweight alpaca, got a lot of attention in my boot at the craft show in Grenoble in January.

brisedhiver 008red

Pour ce châle, réalisé selon les indications pour le petit modèle vert de la fiche, il a fallu 100 g de fil (il vous en faudrait 150 g pour le grand modèle). J’ai utilisé un crochet de 4,5 mm, encore plus gros que celui de la fiche, pour bien aérer ce fil légèrement duveteux.

I made this shawl following the indications for the small green shawl in the pattern. I used 100 g of yarn (for the larger version you would need 150 g), and a 4.5 mm (US 7) hook. This hook is larger than the one recommended in the pattern, to open up this slightly fuzzy yarn.

brisedhiver 009red

Le résultat est un châle très léger et doux, mais aussi bien chaud, grâce aux propriétés de l’alpaga.

The result is a very light and soft shawl that is also warm, thanks to the alpaca.

Le fil existe désormais en 6 coloris différents et se trouve ici. Pour la fiche, c’est .

The yarn is now available in 6 different colours, and you can find it here. The pattern is here.