Annette Petavy Design – Nyhetsbrev september 2012 – Fästa trådar

Nytt:

Ett nytt, mångsidigt mönster från EclatDuSoleil: Ett randigt liv (finns på svenska).

a life in stripes

I det här mönstret ger EclatDuSoleil instruktioner för det smalrandiga mittpartiet samt tre olika kanter. Genom att leka med färgkombinationer och välja olika kanter kan du göra många olika, unika sjalar!
Mer information i butiken.

Beskrivningen för den rektangulära sjalen Organic publicerades första gången i den brittiska tidningen Inside Crochet 2010.

organic stole

Nu har jag översatt mönstret till svenska och anpassat det till tunt merinogarn och Mini Mochi. Mönstret innehåller också tips om hur man anpassar modellen till ett helt annat garn om så önskas.
Mer information i butiken!

Dessutom innehåller höstnumret av den amerikanska tidningen Interweave Crochet ett mönster av mig: barnjackan Poppy.

poppy

Fästa trådar:

En enkel fråga, jag vet – men alla deltagare i nybörjarkurser i virkning ställer den: Hur fäster man trådarna när man är färdig?

Jag tvivlar inte ett ögonblick på att många läsare är vana virkare som kan fästa trådar i sömnen. Men det finns andra som är mindre erfarna – och det här ämnet behandlas sällan i böcker om virkning.

Dessutom, som med så mycket när det gäller virkning, kan man fästa trådar på olika sätt. Om du har en annan metod vill jag gärna att du berättar!

Först och främst, om du kan virka in garnändarna allt eftersom är det en bra idé. Jag förklarade den tekniken i nyhetsbrevet för januari 2009.

Men det kanske inte är en bra teknik för just ditt projekt. Kanske du använder ett spetsmönster där ändarna kan titta fram. Kanske du virkar smala ränder, och arbetet blir snett om du virkar över garnändarna. Kanske du virkar med ett garn som är väldigt tjockt, eller som på något annat sätt inte passar för den metoden.

Hur gör man då?

Först ser man till att man har några rätt tjocka trubbiga stoppnålar till hands. Det är bra att ha flera olika storlekar så att man kan ta den som passar bäst till det garn man använder.

yarn needles

Det finns personer som fäster trådar med hjälp av virknålen. Det är sant att man inte behöver något ytterligare verktyg på det sättet, men jag föredrar en stoppnål.  Man kan jobba mer exakt med den, och få ett snyggare resultat.

Eftersom du måste trä nålen, se till att inte klippa garnändarna för korta när du tar av garnet. Till att börja med kan du sikta på ca 20 cm längd, så blir det bekvämt att fästa.

Man fäster trådarna på avigsidan av arbetet (om det finns en avigsida – en del modeller är ju helt vändbara). För att skilja rätsidan från avigsidan är en metod att titta på sista varvet (om det är ett varv från rätsidan). Om man kan se ovankanten av maskorna är man på rätsidan (till höger nedan). Om man mest ser knölar högst upp är man på avigsidan (till vänster nedan).

right side, wrong side

Virkmönstret kan dock ha större delar som är vända åt andra hållet. I min lilla provlapp valde jag att bestämma att sista varvet var virkat från avigsidan, och att rätsidan var den sida där jag såg stolpgrupperna från rätan. Trä tråden som ska fästas på nålen. Välj en nål som varken är för tunn eller för tjock i förhållande till garnet. Garnet ska gå lätt genom nålens öga, men nålen får inte vara så tjock att den missformar maskorna när den sticks igenom dem.

Om den sista maskan i sista varvet är en stolpe (det är inte helt ovanligt), titta efter den lilla knölen på utkanten av maskan. Knölen är resultatet av omslaget i stolpen. Fäst den sista öglan i arbetet genom att sticka nålen genom den här knölen – om inget annat sägs sticks nålen alltid under garnet, inte genom det.

ill3

Vänd arbetet så att du fortsätter på avigsidan. Om den sista maskan i sista varvet är en väldigt lång maska kan du behöva sticka nålen under en eller annan tråd på baksidan av maskan. I mitt fall är det en stolpe, så jag är redan ganska nära nedkanten av maskan. Jag sticker nålen genom maskans « fot », under de två « benen ».

ill4

Maskornas « fötter » är ett bra ställe att gömma garnändar på. Men i den här provlappen är kantmaskan ensam. Jag måste förflytta mig över en « bro » av luftmaskor för att komma till närmsta stolpgrupp.

När jag behöver fästa en tråd genom luftmaskor försöker jag väva den upp och ner genom luftmaskbågen. Här är luftmaskbågen ganska kort, men ibland behöver man göra detta genom många luftmaskor. Stick ner i en luftmaska, upp genom nästa, ned i nästa, upp genom nästa osv.

ill

Efter en passage genom foten på en fastmaska kommer jag fram till stolpgruppen. Men nu är jag högst upp i första maskan i gruppen, och jag behöver förflytta mig nedåt mot de praktiska maskfötterna. Därför tittar jag efter « knölar » på baksidan av stolpen, och sticker nålen under ett par av dem (fler om det är en högre maska).

ill6

Väl nere vid maskfötterna är det lugna puckar, bara att sticka nålen genom dem. Det är värt att notera att jag tänker klippa av garnänden här. Det är därför jag inte stuckit nålen genom det sista « benet » i den sista maskan i gruppen. Den avklippta änden syns mindre från rätsidan om jag klipper här i stället för precis i kanten av stolpgruppen.

ill7

Så när ska man anse sig färdig och klippa av garnänden? Det beror i stor utsträckning på vilket garn man använder. I allmänhet måste man som absolut minimum fästa minst 2 – 3 cm av garnet, men jag ökar helst det till 4 – 5 cm. Om en liten bit garn skulle krypa ut försäkrar man sig på så sätt om att arbetet inte riskerar att repas upp.

Men om garnet är halt behöver man fästa en längre bit och dessutom vara litet extra noga med den allra sista biten. Jag använder två olika metoder i sådana fall.

Det första sättet är att sticka nålen genom garnet i de sista maskorna i stället för under det.

ill8

Beroende på garnet kan man behöva byta till en spetsig nål. Garnänden kommer att hakas fast i de enskilda deltrådarna i garnet och på så sätt sitta säkrare.

Ibland är det opraktiskt eller omöjligt att göra så. I sådana fall brukar jag gå tillbaka i mina egna fotspår på det här sättet:

ill9

Stick nålen genom maskornas fötter, inklusive sista benet i sista maskan i gruppen. Vänd och för nålen över sista benet, och tillbaka genom maskfötterna.

ill10

Den här tvärvändningen med garnet får det att sitta säkrare.

När tråden väl är fäst är det dags att klippa den. Klipp garnet några millimeter från arbetet. Jag tycker att det är bättre att inte klippa för nära ytan, särskilt om det finns en tydlig rät- och avigsida.

Om du virkar med bomull kan du gnugga garnändan litet med fingrarna för att rufsa till den, så glider den inte så lätt. Om arbetet är vändbart kan du dra lätt i det så att den avklippta ändan glider in mellan maskorna (det funkar bäst om du fäst den sista biten i flera maskfötter).

Och som sagt, om du tycker att ditt sätt att fästa trådar är bättre vill jag gärna veta hur du gör!

Vi ses snart!

signature

Annette Petavy Design – Bulletin septembre 2012 – Rentrer les fils

Du neuf:

Un nouveau modèle très polyvalent d’EclatDuSoleil: La vie en rayures.

a life in stripes

Dans cette fiche, EclatDuSoleil donne les instructions pour la partie centrale en rayures fines, ainsi que pour trois bordures différentes. Jouez avec les combinaisons des couleurs et le choix des bordures, et vous pourrez faire de très nombreux châles uniques et différents!
Plus d’informations dans la boutique.

Dans la collection 4 looks originaux pour poupées mannequin, Corinne Desloges vous propose quatre tenues complètes pour poupées mannequin, y compris les accessoires.

fashion dolls

Avec des fils fins et des petits crochets, Corinne Desloges travaille des modèles aux formes raffinées à petite échelle. Plusieurs techniques intéressantes et points spécifiques sont utilisés et expliqués dans cette collection de modèles.
Plus d’informations dans la boutique!

La fiche de mon étole Organic, publiée pour la première fois dans le magazine britannique Inside Crochet en 2010, a été retravaillée et traduite en français.

organic stole

J’ai adapté le modèle pour le travailler en mérinos fin et Mini Mochi. La fiche comprend également des indications sur comment adapter le modèle si vous souhaitez utiliser un fil différent.
Plus d’informations dans la boutique!

Et finalement, un nouveau modèle créé par moi et publié dans le numéro d’automne du magazine américain Interweave Crochet: Poppy, une veste pour enfants.

poppy

 

Rentrer les fils:

C’est un sujet simple, je sais – mais c’est la question que chaque personne qui vient au cours de crochet pour débutants pose: comment rentrer les fils à la fin du travail?

Il y a probablement de nombreux lecteurs de ce bulletin qui sont des crocheteurs expérimentés et qui savent rentrer les fils les yeux fermés. Mais d’autres ont moins d’expérience, et ce sujet n’est pas souvent traité dans les livres sur le crochet.

Et bien sûr, comme presque toujours quand il s’agit de crochet, vous pouvez rentrer vos fils de plein de façons différentes. Si vous avez une autre méthode que la mienne, je serai ravie de la connaître!

D’abord, si vous pouvez rentrer les fils au fur et à mesure du travail, c’est une bonne idée. J’ai expliqué cette technique dans le bulletin de janvier 2009.

Mais il se peut que cette technique ne conviennent pas à votre projet de crochet. Peut-être utilisez vous un point ajouré où les fils rentrés se voient. Peut-être travaillez vous en rayures étroites en plein de couleurs, et votre travail se déforme si vous crochetez par-dessus les fils à rentrer. Peut-être utilisez vous un fil très épais, ou inadapté à cette technique pour une autre raison.

Alors, on fait comment?

Il faut d’abord avoir quelques aiguilles relativement épais à bout rond, appelées aiguilles à laine. C’est bien d’avoir plusieurs tailles sous la main pour pouvoir choisir celle qui convient le mieux pour le fil que vous utilisez.

yarn needles

Il y a des gens qui rentrent leurs fils avec leur crochet. C’est vrai que cela évite d’avoir un autre outil à portée de main, mais je préfère une aiguille à laine. Je trouve que c’est plus précis – on obtient plus facilement un résultat bien net.

Puisqu’il faut enfiler le bout du fil sur l’aiguille, il ne faut pas couper votre fil trop court quand vous l’arrêtez.  Au début, visez une longueur d’à peu près 20 cm pour pouvoir travailler confortablement.

Vous allez rentrer vos fils sur l’envers du travail (s’il y a un envers – certains modèles sont reversibles). Pour distinguer l’endroit de l’envers, une méthode consiste à regarder le dessus du dernier rang travaillé (si c’est un rang sur l’endroit). Si vous voyez le haut des mailles, vous être sur l’endroit (à droite ci-dessous). Si vous voyez surtout des bosses, vous êtes sur l’envers (à gauche ci-dessous).

right side, wrong side

Toutefois, il se peut que le point comporte des éléments importants qui sont tournés dans l’autre sens. Dans mon échantillon, j’ai considéré que le dernier rang était un rang sur l’envers, et que l’endroit du travail était le côté où les groupes de brides étaient sur l’endroit.

Enfilez votre fil à rentrer sur une aiguille à laine. Choisissez une aiguille qui ne paraît ni trop fine, ni trop épaisse par rapport à votre fil. Le fil doit pouvoir passer dans le chas de l’aiguille sans difficulté, mais l’aiguille ne doit pas être si épaisse qu’elle déforme les mailles en passant dedans.

Si la dernière maille dans le dernier rang est une bride (ce qui n’est pas rare), cherchez la petite bosse sur le bord extérieur de la maille (cette bosse est formée par le jeté dans la bride). Fixez la dernière boucle dans votre travail en passant l’aiguille dans cette bosse – sauf indication contraire, il faut toujours passer l’aiguille sous le fil et non pas en piquant dans le fil.

ill3

Retournez votre travail dans le sens qu’il faut pour continuer sur l’envers. Si la dernière maille du dernier rang est très haute, vous voudrez peut-être passer sous un brin ou deux le long du dos de la maille. Dans mon cas, c’est une bride, et je suis donc déjà près du pied de la maille. Je passe mon aiguille dans le pied de la maille, sous les deux « jambes ».

ill4

Le pied des mailles est un bon endroit pour cacher les fils. Mais dans mon échantillon, cette maille est toute seule à la lisière. Il faut que je me déplace à travers un arceau pour atteindre le groupe de brides le plus proche.

Quand je dois rentrer un fil à travers plusieurs mailles en l’air, j’essaie de le tisser le long de cette chaînette. Ici, l’arceau est court, mais parfois il faut faire cela sur un plus grand nombre de mailles. Piquez du haut vers le bas dans une maille en l’air, du bas vers le haut dans la suivante, du haut vers le bas dans la suivante, du bas vers le haut dans la suivante etc.

ill

Après être passée par le pied d’une maille serrée, j’arrive à mon groupe de brides. Cependant, je suis actuellement en haut de la première maille du groupe, et je dois « descendre » vers les pieds des mailles. Maintenant, je cherche les « bosses » du dos de la maille, et passe à travers une ou deux (plus pour une maille plus haute).

ill6

Quand j’arrive aux pieds des mailles, c’est facile de passer dedans en enfilade. Notez tout de même que je prévois de couper mon fil ici. C’est pourquoi je ne passe pas sous la dernière « jambe » de la dernière maille du groupe. Le bout coupé sera moins visible sur l’endroit si je le coupe ici, plutôt qu’au bord du groupe de mailles.

ill7

Alors, quand est-ce qu’il faut estimer qu’on a fini et qu’il est temps de couper le fil? Cela dépend beaucoup du fil utilisé. En général, le strict minimum est de rentrer 2 – 3 cm, mais je préfère nettement pousser jusqu’à au moins 4 – 5 cm. Ainsi, si une petite longueur de fil arrive à se dégager, votre travail ne se défera tout de même pas.

Mais si votre fil est glissant, il vous faudra probablement rentrer une longueur un peu plus importante, et en plus finir l’opération avec un peu plus d’attention. J’utilise deux méthodes différentes dans ce cas.

La première méthode consiste à passer l’aiguille dans le fil des dernières mailles plutôt qu’en-dessous.

ill8

Suivant le fil utilisé, il vous faudra peut-être changer pour une aiguille à bout pointu. Le fil à rentrer sera pris dans les brins individuels du fil, et sera donc plus solidement ancré.

Parfois, on ne peut pas procéder ainsi. Dans ce cas, je reviens sur mes pas comme suit:

ill9

Passez sous les pieds des mailles, y compris la dernière jambe de la dernière maille du groupe. Tournez dans l’autre sens, passez par-dessus la dernière jambe et sous les pieds en sens inverse.

ill10

En faisant faire un demi-tour à votre fil, vous l’attachez plus solidement dans votre travail.

Quand le fil est bien rentré, il faut le couper. Coupez votre fil quelques millimètres au dessus de la surface du travail. Je préfère ne pas couper trop court, surtout s’il y a un côté endroit et un côté envers. Si vous travaillez avec du coton, vous pouvez frotter le bout coupé un peu avec vos doigts pour l' »ébouriffer » – il restera plus facilement en place ainsi. Si vous faites un modèle reversible, vous pouvez tirer un peu sur le travail pour cacher le bout du fil dans les mailles (cela marche bien surtout si vous avez rentré le dernier bout à travers plusieurs pieds de mailles).

Et si vous pensez que votre méthode pour rentrer les fils est meilleure, je serai absolument ravie de la connaître!

A bientôt!

signature

Annette Petavy Design – Newsletter September 2012 – Weaving in ends

News:

A new, very versatile pattern from EclatDuSoleil: A striped life.

a life in stripes

In this pattern, EclatDuSoleil gives instructions for the narrowly striped center part of the shawl, as well as three different borders. Play with colour combinations and border options, and make a whole range of unique and different shawls!
More information in the shop.

In the collection 4 contemporary looks for fashion dolls, Corinne Desloges offers four complete outfits for fashion dolls, including accessories.

fashion dolls

Using fine yarns and small hooks, Corinne Desloges achieves refined shapes on a small scale. Several interesting techniques and special stitches are used and explained in this pattern collection.
More information in the shop!

The stole Organic is a revised version of a pattern of mine that first appeared in the UK magazine Inside Crochet in 2010.organic stole

The new pattern is edited for US terminology (standard in my shop) and adapted to be worked in fingering weight merino and Mini Mochi. The pattern also includes tips for how to adapt it, should you choose to use an entirely different yarn.
More information in the shop!

And finally, a new pattern by me, published in Interweave Crochet Fall 2012: Poppy, a child’s jacket.

poppy

Weaving in ends:

A simple topic, yes – but this is the question every single person who has ever taken a beginner’s crochet class with me has asked: How do you weave in the ends?

No doubt, many of the readers of this newsletter are seasoned crocheters who can weave in ends in their sleep. But others are less experienced – and this is a topic that is often neglected in crochet books. Also, as with almost everything else in crochet, you can weave in ends in many different ways. If your way is different from mine, please let me know!

First of all, if you can weave in your ends as you go, it’s a good idea. The technique was explained in the newsletter for January 2009.

But perhaps this is not a suitable technique for your project. Perhaps the stitch pattern is lacy, and the ends show. Perhaps you are working in narrow stripes, and crocheting over the ends deforms your project. Perhaps the yarn you’re using is very thick, or unsuitable for this method for some other reason.

So what do you do?

First make sure to have some relatively thick, blunt-ended needles, called yarn needles, on hand. It’s good to have a few sizes so you can pick the best one for the yarn you’re using.

yarn needles

Some people weave in their ends using their crochet hook. It’s true that this avoids using another tool, but I prefer a yarn needle. I think it’s more precise, which makes it easier to achieve a neat result.

Since you are going to thread your needle, don’t cut your yarn ends too short when fastening off. As a start, aim for a length somewhere around 20 cm (8″) to be able to work comfortably.

You are going to weave in your ends on the wrong side of your work (if there is one – some projects are reversible). To tell the right side from the wrong, one method is to check the top of the last row worked (if this is a right side row). If you can see the tops of the stitches, you are on the right side (to the right below). If you see mainly bumps at the top of your work, you are on the wrong side (to the left below).

right side, wrong side

However, the stitch pattern might have major elements that are turned in the other direction. In my swatch, I considered that the last row would be a wrong side row, and that the right side was the side where the dc groups were right side up. Thread a yarn needle with your yarn end – choose a needle that looks neither too thin nor too thick compared to your yarn. The yarn should go easily through the eye of the needle, but the needle shouldn’t be so thick that it distorts the stitches when it passes through them.

If your last stitch in the last row is a dc (it’s not unusual), look for the little bump at the outer side of the stitch, resulting from the yarnover in the dc. Secure the last loop in your work by passing your needle through this bump – if nothing else is indicated, always pass your needle under the yarn, not through it.

ill3

Turn over the work as needed to continue on the wrong side. If the last stitch in the last row is very tall, you might want to pass under one or two strands of yarn along the backside of the stitch. In my case, it’s a dc, so I’m already pretty close to the bottom of the stitch. I pass my needle through the bottom of the stitch, under the two « legs ».

ill4

The bottom of the stitches is a good place to hide your yarn ends. However, in my swatch, this stitch is isolated at the edge. I have to « travel » over a chain space to get to the closest dc group.

When I have to work in an end through a number of chains, I try to weave it in up and down along the chain arch. Here the chain arch is short, but sometimes you need to do this over a larger number of chains. Go down through one chain, up through the next, down through the next, up through the next etc.

ill

After having passed through the bottom of a sc, I arrive at my dc group. However, I’m now at the top of the first stitch in the group, and I need to « travel » down to the convenient stitch bottoms. Now I look for the « bumps » at the back of the stitch, and pass through a couple of them (more if the stitch is taller).

ill6

When I come down to the stitch bottoms, it’s smooth sailing. Please note though, that I’m planning to cut my yarn end at this spot. This is why I haven’t caught the last « leg » of the last stitch in the group. The cut end will be less likely to show on the right side if I cut it here, instead of at the very edge of the dc group.

ill7

When should you consider yourself done and cut your yarn? It depends a lot on the yarn you’re using. Generally, to weave in 2 – 3 cm (about an inch) of yarn is the strictest minimum, and I’d much rather go to 4 – 5 cm (2 inches).  This way, if a small length of the end works its way out, your work still won’t unravel.

However, if your yarn is slippery, you might need to work in a longer length of the end and to secure the last bit with extra care. I use two different methods for this.The first way is to pass through the yarn of the last few stitches instead of under it.

ill8

Depending on the yarn, this might require changing to a sharp-tipped needle. The end will be caught in the individual plies of the yarn, and thus secured more safely.

Sometimes this is impractical or impossible to do. In this case I go back over my steps as follows:

ill9

Pass under the stitch bottoms, including the last leg in the last stitch in the group. Turn and pass over the last leg, and back under the yarn in the stitch bottoms.

ill10

Doing a U-turn with the yarn secures it in the work.

When your yarn end is well secured, it’s time to trim it. Cut your yarn end a few millimeters from the surface of your work. I prefer not to cut it too short, especially if the work clearly has a right and wrong side.

If your yarn is cotton, you might want to rub the cut end a little with your fingers to fluff it up – it will stay put more easily this way. If your work is reversible, you can give the fabric a small tug to conceal the yarn end inside the stitches (this works best if you have woven in the last bit of the end through several stitch bottoms).

If you think you have a better way of weaving in ends, please let me know!

See you soon!

signature

Mon crochet et moi – Episode 22

Show notes for my podcast in French.

Le lien direct vers le fichier mp3 est ici. Dans I-tunes, taper “mon crochet et moi” dans le moteur de recherche.

Flux RSS pour le podcast: http://annettepetavy.libsyn.com/rss

Liens vers les sujets évoqués dans l’épisode 22:

Cirkel

4 looks originaux pour poupées mannequins

La vie en rayures

Gyllis

Organic

Tricot-mystère/Portico

Cerasifera

October Nursing Shawl

RavelryGroupe Annette Petavy Design

Pastagalaine

magnatune.com

Variations Goldberg de JS Bach interprétées par Andreas Almqvist (c’est la variation 21, pas la 20!)

Et la gagnante est… / And the winner is…

Christine!

La gagnante a déjà été prévenue par mail.

The winner has already been contacted by e-mail.

Merci à tous les participants! J’ai eu beaucoup de plaisir à lire vos commentaires, et j’invite tout le monde à découvrir les défis crochet et tricot de mes lectrices ici.

Thank you to all who participated! I had a really nice time reading your comments, and I suggest that you all take a look at my readers’ crochet and knitting challenges here.

Organic

Voici Organic, une étole qui vous réchauffera en ce début d’automne!

Let me present Organic, a stole which will warm you up this early fall!

Ce modèle était publié pour la première fois dans le magazine britannique Inside Crochet, en 2010.

This design was first published in the British magazine Inside Crochet in 2010.

J’ai retravaillé les explications pour les adapter à une combinaison de mérinos fin et Mini Mochi (et bien sûr en les traduisant en français).

I have reworked the pattern, adapting it to US terminology (the standard in my shop) and to a mix of fingering weight merino and Mini Mochi.

Dans le châle photographié ici, j’ai utilisé surtout du mérinos fin avec une seule pelote de Mini Mochi pour la bordure – mais vous pouvez vous permettre toutes les fantaisies avec ce modèle, facile à adapter à votre goût!

In the shawl in the photos I used mostly fingering weight and a single ball of Mini Mochi for the border – but you can model this design to your own wishes, it’s very easy to adapt.

Plus d’informations dans la boutique.

More information in the shop.

Gagnez un magazine – Win a magazine

Tirage au sort terminé – merci à tous les participants!

The drawing is finished – thanks to all the participants!

J’ai encore une fois reçu deux exemplaires du nouveau numéro d’Interweave Crochet, automne 2012. L’occasion de faire un petit tirage au sort!

I have once more received two copies of the latest issue of Interweave Crochet, Fall 2012. It’s time for a new give-away drawing!

Quand on crochète ou tricot, on peut parfois se lancer des petits défis. Pour moi, le défi tricot actuel est le jacquard à deux mains – ce n’est pas nouveau, mais il faut encore que je m’entraîne pour sentir que je maîtrise la chose. Au crochet, je me lance le défi de créer des points et des motifs à partir de zéro, comme par exemple les cercles sur l’étole Cirkel.

When you crochet or knit, you can sometimes give yourself a challenge. To me, my current knitting challeng is two-handed stranded knitting – it’s not a new one, but I need to practice much more before I can say that I master this technique. In crochet, I’m challenging myself to work out stitch patterns and motifs from scratch, like the circles in the Cirkel stole.

Il y a des grands défis, et des petits, à chacun le sien. Lequel est le votre? Qu’est-ce que vous aimeriez savoir faire au crochet ou aux aiguilles? Répondez-moi dans les commentaires avant dimanche prochain (le 23 septembre). Je ferai un tirage au sort parmi vos commentaires pour attribuer le magazine.

There are big challenges, and small ones, to each his/her own. Which is yours? What would you like to know how to do in crochet or knitting? Answer in the comments before next Sunday (Sep 23). I’ll draw the winner of the magazine among the comments.