Annette Petavy Design – Nyhetsbrev maj 2013 – Kroka runt

Nyhetsbrev maj 2013: Kroka runtNytt:Jag har fått in Alana Dakos’ nya bok, Botanical Knits, i lager: botanical knitsBoken, som är helt och hållet på engelska, innehåller 12 fantastiska stickade modeller designade av Alana: tre koftor, en tröja, tre mössor, matchande vantar och strumpor, torgvantar, en lång rund halsduk och en sjal som är en ny, bredare version av Alana’s kända Cedar Leaf Shawlette.För beställningar med leverans utanför Frankrike tillkommer tilläggsporto.Mer information i butiken!Jag har också fått in två nya färger i det fantastiska spetsgarnet London, som är en blandning av ull och silke:LondonSe alla åtta färgerna i butiken!Kroka runtSom kanske framgått har jag haft krokning på hjärnan på sistone. I nyhetsbrevet för mars visade jag hur en dubbel kroknål kan användas för att få ett vändbart resultat. Den här gången ska vi titta på hur samma redskap kan användas för att kroka runt.Först och främst vill jag understryka att det sätt jag använder nedan för att börja arbetet – genom att kroka ett varv fram och tillbaka och sedan sluta till en ring – är en fråga om tycke och smak. Du kan också jobba runt från första början, genom att sluta luftmaskkedjan till en ring innan du börjar lägga upp maskorna för första varvet. På så sätt undviker du den lilla ojämnheten i botten av det första varvet. Men med min metod är det lättare att räkna maskorna och se till att det första varvet inte blir snott. Valet är ditt! Grundmetoden för att kroka runt som jag visar nedan fungerar oberoende av hur man väljer att kroka det första varvet. Jag visar metoden med två färger. Man kan naturligtvis också jobba med bara en färg, men jag vill gärna rekommendera att du gör åtminstone ett litet prov med två färger först. Det blir så mycket lättare att förstå tekniken på det sättet.step 1Gör först en luftmaskkedja med önskat antal maskor i fg A. Hoppa över första luftmaskan från virknålen och lägg sedan upp första varvet genom att plocka upp en maska i varje luftmaska. (Om du vill jobba runt redan från början sluter du luftmaskkedjan till en ring innan du lägger upp första varvet).next stepVänd på nålen för att börja maska av i andra ändan av kroknålen. Med fg B, dra först igenom en maska och fortsätt maska av öglorna två och två.next stepsSluta avmaskningen innan varvet är helt färdigt, medan det fortfarande finns några öglor i fg A kvar på nålen. Vänd på kroknålen igen, och slut det nästan färdiga första varvet till en ring. Se till att det inte blir snott.identify first loopDet är viktigt att hitta den första vertikala bågen där man ska sluta arbetet till en ring. Det är den båge som visas med pilen i bilden ovan. Den har en viss tendens att gömma sig eftersom den inte är « understödd » av fg B på samma sätt som övriga bågar. Om det behövs kan man gärna räkna maskorna (glöm inte de i fg A som fortfarande sitter på nålen) för att vara säker på att man hittar rätt båge.foll stepsSlut till en ring genom att lägga upp en maska i den första vertikala bågen i första varvet. Fortsätt lägga upp maskor så länge det är bekvämt (i regel kan man lägga upp ungefär halva antalet maskor på varvet).Att sätta en markör i den första maskan på varvet gör det lätt att hitta varvets början. De vertikala bågarna placerar sig lydigt och prydligt lodrätt i en linje som är enkel att följa, så det går bra att bara flytta upp markören någon gång emellanåt (alltså inte nödvändigtvis på varje varv).I det följande krokar man i spiral, utan att sluta varven. turning aroundNär det börjar dra i ringen eller kroknålen är full med maskor vänder du på nålen igen och fortsätter att maska av öglorna två och två med fg B. När det är ett par öglor i fg A kvar, vänd på nålen igen och fortsätt lägga upp med fg A.När det börjar synas att arbetet blir som ett rör blir det också tydligt att man maskar av (i fg B) från insidan av röret och lägger upp (i fg A) från utsidan.push loop with fingerDet här innebär att du lägger upp maskorna för det nya varvet på avigsidan av föregående avmaskning. Avmaskingen i fg B kommer att vilja rulla sig bakåt över bågarna och nästan gömma dem. Det är inte lika lätt att plocka upp nya maskor som i vanlig eller vändbar kroknin. Tveka inte att använda vänstertummen för att peta fram den vertikala bågen.ending - first stepNär arbetet är så långt som du vill ha det, plocka upp maskor hela vägen till och med sista maskan på sista varvet (markören visar första maskan på varvet). Maska av i fg B, denna gång hela vägen tills det inte finns några maskor i fg A kvar på nålen.finishing top edgeMed fg A virkar du sedan smygmaskor i de vertikala bågarna hela vägen runt. När varvet är slut virkas en extra smygmaska i den första smygmaskan i fg A (vid pilen) i början av varvet.closing gapNu måste vi sluta till « hacket » i nederkanten, som finns där eftersom vi började med att kroka ett varv rakt innan vi började kroka runt. Fäst änden i fg A, och börja med att sticka stoppnålen precis nedanför den första vertikala bågen i första varvet (vid pilen). Fäst färdigt ändarna på avigsidan inuti arbetet.finished jobMan ser skarven längst ner, särskilt om man använder ett ganska tjockt garn som jag gjort här. Det är du som bestämmer om du kan leva med det eller om du vill pröva att kroka runt från början.right sideSå vad tänker du göra? Ett telefonfodral, en väska, en mössa? För nu kan du ju kroka runt!

Vi ses snart!

signature

Annette Petavy Design – Bulletin d’information mai 2013 – Du crochet tunisien en rond

Bulletin d’information mai 2013: Du crochet tunisien en rondDu nouveau:Le nouveau livre d’Alana Dakos, Botanical Knits, est désormais disponible dans la boutique ! botanical knitsCe livre contient douze magnifiques modèles tricot créés par Alana Dakos : 3 vestes, 1 pull, 3 bonnets, des moufles et des chaussettes assorties, des mitaines, une grande écharpe en rond et un châle qui est une nouvelle version plus large du célèbre modèle Feuille de Cèdre.Le livre est entièrement en anglais. Un livret de traduction française (payant) est disponible en format pdf.Si vous habitez en France, les frais de port sont les frais standards (3,90€). Pour des livraisons en dehors de la France, il y a des frais supplémentaires à prévoirPlus d’informations dans la boutique !Le livre précédent d’Alana, Coastal Knits, créé en collaboration avec Hannah Fettig, est encore disponible. Mais désormais, vous pourrez aussi acheter les fiches individuelles des modèles de Coastal Knits en français !Il y a les vêtements…vetements coastal knitset les accessoires.accessoires coastal knitsPlus d’informations dans la boutique.Il y a aussi deux nouveaux coloris disponibles dans le très beau mélange de soie et de laine, London : LondonDécouvrez les huit couleurs dans la boutique !Du crochet tunisien en rondComme vous l’avez peut-être compris, j’ai été un peu obsédée par le crochet tunisien ces derniers temps. Dans le bulletin du mois de mars, j’ai montré comment utiliser un crochet à double bec afin d’obtenir un résultat réversible. Cette fois, voyons comment l’utiliser pour travailler en rond.Tout d’abord, soyons clairs : mon choix de démarrer cet échantillon en travaillant un rang à plat est un choix personnel. Vous pouvez aussi bien travailler en rond dès le départ, en fermant votre chaînette en rond avant de commencer à relever les boucles dans le premier rang aller. Vous éviterez le petit décalage dans le premier tour — mais avec ma méthode ce sera plus facile de compter vos mailles et de vous assurer de fermer la chaînette sans la tordre. À vous de choisir !De toute façon, la technique de base pour faire du crochet tunisien en rond que je montre ici est valable quelle que soit la façon dont vous choisirez de commencer votre travail. Je montre la méthode en utilisant deux couleurs différentes. On peut bien sûr aussi travailler en une seule couleur — mais je vous conseille d’essayer au moins un échantillon en deux couleurs pour commencer. Cela facilitera vraiment votre compréhension de la technique.step 1D’abord, monter une chaînette avec le nombre de mailles souhaité avec le coloris A. Sauter la première maille à compter du crochet, et relever une boucle dans chacune des mailles restantes : c’est l’aller.  (Si vous décidez de travailler le premier tour en rond, fermez votre chaînette en rond avec une maille coulée avant de relever les boucles).next stepRetourner votre crochet pour commencer le retour à l’autre extrémité du crochet. Avec le coloris B, écouler d’abord une seule boucle, puis écouler les autres boucles deux par deux.next stepsArrêter le retour avant la fin, avec encore quelques boucles du coloris A sur le crochet. Retourner le crochet de nouveau, pour travailler avec l’autre pointe, et plier le premier rang, presque terminé, pour former un rond sans le tordre.identify first loopIl faut bien identifier la première barre verticale, où il faut fermer le tour, correctement. C’est celle qui est indiquée par la flèche ci-dessus. Cette barre peut avoir tendance à « se cacher », puisqu’elle n’est pas poussée vers l’avant par le fil B. Si nécessaire, compter vos mailles (y compris les boucles du fil A qui sont toujours sur le crochet) pour vous assurer de travailler dans la barre appropriée.foll stepsFermer le tour en relevant une boucle dans la première barre verticale du rang précédent. Continuer à relever des boucles autant que c’est faisable sans trop tirer (on peut en général travailler sur à peu près la moitié des mailles).Le fait de mettre un repère dans la première maille permet de retrouver facilement le début du tour. Les barres verticales vont bien s’aligner les unes au-dessus des autres. Vous pourrez donc remonter le repère seulement de temps en temps (et non pas forcément à chaque rang).Travailler en spirale, sans fermer les tours. turning aroundQuand le rond commence à tirer, ou que votre crochet est rempli de boucles, retourner votre travail et écouler les boucles deux par deux avec le coloris B. Quand il reste deux ou trois boucles du coloris A sur le crochet, il faut à nouveau le retourner et relever des boucles avec le coloris A.Quand le tube commence à prendre forme, vous verrez que vous travaillez les retours (col B) de l’intérieur du tube et les allers (col A) de l’extérieur du tube.push loop with fingerCeci veut dire que quand vous relevez vos boucles à l’aller, vous travaillez sur l’envers du retour. Le retour en coloris B aura tendance à rouler sur les barres verticales et presque les cacher. Ce sera moins confortable de les attraper que quand on fait du tunisien classique, ou même réversible. N’hésitez pas à pousser la barre vers l’avant du travail et la pointe du crochet avec votre pouce gauche.ending - first stepQuand le travail atteint la hauteur désirée, relever la dernière boucle dans la dernière barre verticale du tour (le repère désigne la première maille). Travailler le retour en coloris B jusqu’à avoir écoulé toutes les boucles du fil A.finishing top edgeRetourner le travail sur l’endroit, et avec le coloris A, faire une maille coulée dans chaque barre verticale du tour. À la fin du tour, ajouter une maille coulée dans la première maille coulée de couleur A (à la flèche) au début du tour.closing gapMaintenant, il nous faut fermer la petite ouverture au début du travail. Elle est là parce qu’on a décidé de travailler le premier rang à plat. Rentrer le fil A en piquant votre aiguille à bout rond à la base de la première barre verticale du premier tour (indiquée par la flèche). Continuer à rentrer les fils sur l’arrière, à l’intérieur du tube.finished jobOn peut voir le décalage en bas du travail, surtout avec un fil relativement épais comme ici. À vous de voir si vous pouvez vivre avec, ou si vous voulez travailler en rond dès le départ.right sideAlors, qu’est-ce que vous voulez faire ? Un étui pour téléphone, un sac, un bonnet ? Parce que maintenant vous savez faire du crochet tunisien en rond !

À bientôt !

signature

Annette Petavy Design – Newsletter May 2013 – Tunisian crochet in the round

Newsletter May 2013: Tunisian crochet in the roundNews:I am happy to announce that I now stock Alana Dakos’s new book, Botanical Knits: botanical knitsThis book contains 12 gorgeous knitting patterns by Alana Dakos: 3 cardigans, 1 sweater, 3 hats, coordinated mittens and socks, fingerless mittens, an infinity scarf and a shawl that is a new, larger version of Alana’s famous Cedar Leaf Shawlette.Please note that additional shipping charges apply to orders outside France.More information in the shop!Also, there are two new colours available in the fabulous laceweight wool/silk blend London: LondonDiscover all eight colours in the shop!Tunisian crochet in the roundAs you may realize, I have had Tunisian crochet on the brain lately. In the newsletter for March, I discussed how double-ended hooks could be used for a reversible result. This time, let’s have a look at how to use them for working in the round.First of all, I want to make clear that the way I’m starting this swatch – by working a row flat, then joining – is a personal preference. You might as well work in the round from the beginning, by joining your starting chain in the round before picking up the loops in the first forward pass. That way you will avoid the small « jog » in the first round. But with my method it will be easier to count your stitches and to make sure you don’t twist the starting chain. The choice is yours! The basic method for working Tunisian in the round that I show will work no matter how you choose to start your piece. Here, I show the method using two different colours. You can, of course, also work in a single colour – but I strongly recommend testing out at least a swatch in two colours first. It makes it so much easier to understand the technique.step 1First, chain the desired number of stitches with col A. Skip the first loop from the hook and pick up a loop in each of the other loops. (If working immediately in the round, join before picking up stitches).next stepFlip over your hook to start the return pass at the other end of the hook. With col B, first pull through one loop and then continue working off the loops two by two.next stepsStop working this return pass before the end, while a few loops in col A remain on the hook. Flip over the hook again, and form a ring with the almost completed first round, taking care not to twist it.identify first loopTake care to identify correctly the first vertical bar, where you should join in the round.  It’s the one shown by the arrow in the picture above – it can have a tendency to « hide », since it isn’t pushed forward by col B as the other loops are. If necessary, count your stitches (including the ones in col A still on the hook) to make sure that you insert your hook in the correct bar.foll stepsJoin in the round by picking up a loop in the first vertical bar in the previous row. Continue picking up loops as long as you can comfortably do so (you can generally pick up roughly half the total number of stitches).Putting a stitch marker in the first stitch of the round makes it easy to identify the beginning of the round. The vertical bars will stack up in a line that is easy to identify, so you can move up the marker once in a while (and not necessarily on every row).You will work in a spiral, without joining the rounds. turning aroundWhen the ring starts to stretch or your hook gets full of loops, flip over your work again and work off the loops two by two with colour B. When there are a couple of loops in colour A left, flip again and pick up more loops in colour A.As the tube starts forming, you will realize that you are working the return pass (in colour B) from the inside of the tube and the forward pass (in colour A) from the outside.push loop with fingerThis means that you will pick up your loops for the forward pass on the back of the return pass. The return pass in colour B will have a tendency to curl back on the loops and almost hide them. It will be less comfortable to work into them than in traditional, or even reversible, Tunisian crochet. Don’t hesitate to push the loop to the front of the work with your left thumb.ending - first stepWhen the work has reached the height you’re aiming for, make sure to pick up the last loop in the last stitch of the row (the marker shows the first stitch in the row). Work the return pass in colour B, this time working off all loops in colour A.finishing top edgeWith colour A, work a slip stitch in every vertical bar around. At the end of the round, work an extra slip stitch in the first slip stitch in colour A (at the arrow) at the beginning of the round.closing gapNow we need to close the gap at the bottom edge, created because we decided to work the first row flat. Weave in the end of colour A, starting by inserting your tapestry needle at the base of the first vertical bar in the first round (at the arrow). Continue weaving in the ends on the inside of the tube.finished jobYou can see the jog at the base of the work, especially in a worsted weight yarn like the one I used. It’s up to you to decide  if you can live with that or if you want to try working in the round from the beginning.right sideSo what do you want to make? A phone case, a bag, a hat? Now you know how to work Tunisian crochet in the round!

See you soon!

signature

Coastal Knits – les accessoires

Après les vêtements – les accessoires!

I’m publishing the individual patterns for the accessories in the Coastal Knits book in French. The English versions are available directly from the designers via Ravelry: Branching Out Mitts, Rustling Leaves Beret, Sand and Sea Shawlette, Panoramic Stole and Cambrian Cowl.

Les mitaines Branchages :

branchages

Le béret Bruissement :

bruissement

Le col Cambria :

cambria

 

L’étole Panorama :

panorama

Le petit châle Sable et Mer :

sableetmer

Coastal Knits – les vêtements

borddeleau_b

Les très beaux modèles de vêtements compris dans le livre Coastal Knits sont désormais disponibles en tant que fiches individuelles dans la boutique.

I’m publishing the French versions of the patterns for the garments in the Coastal Knits book as individual pdf’s. The English versions are available directly from the designers via Ravelry: Water’s Edge Cardigan, Rocky Coast Cardigan, Bayside Pullover, Gnarled Oak Cardigan and Wildflower Cardigan.

Vous pouvez donc trouver la fiche non seulement de la veste Bord de l’eau (ci-dessus), mais aussi de la veste Côte Rocheuse :

6019816172_d7eaa9d46c_z

le pull Casco Bay :

cascobay_a

la veste Fleur sauvage :

5823119491_0eb46a9468_z

et la veste Vieux Chêne :

6014307885_18c7d048d2_z

Et si vous voulez vous procurer le joli livre complet avec 10 modèles, il me reste encore quelques exemplaires. La traduction française des modèles est désormais offerte avec l’achat du livre (en format pdf uniquement).

Nouveaux coloris de London – New colours in London

London_2013-05

« London » étant donc le très beau fil dentelle laine et soie !

« London » being the beautiful wool and silk laceweight yarn!

J’avais déjà ajouté les nouveaux coloris dans la boutique, mais mes tentatives de photos étaient si loin de leur rendre justice… Heureusement, Laurence Bertolle est non seulement la fée des bonnets mais aussi la magicienne des photos, et elle est venue à ma rescousse !

I had already added the new colours in the shop, but my photos were so far from doing them justice… But fortunately, Laurence Bertolle is not only the hat fairy, but also a photo magician, and she came to my help!

Je peux donc vous présenter les petits nouveaux – turquoise :

So, I’m happy to introduce the newcomers – turquoise:

turquoise_IGP4159

et campêche, un gris tirant un peu sur le violet :

and campêche, a dark grey with a hint of violet:

campêche_IGP4162

Venez les découvrir dans la boutique!

Come see them in the shop!

Le grand écart! – Bridging the gap!

En juin et juillet, je fais le grand écart…

In June and July, I’m bridging the gap between East and West in France, since I’m at a fair in the Alps in June and at a festival in South-West France in July. Please contact me if you want information on these events in English!

Au mois de juin :

 

bv000002.thumb

 

Je serai au salon Fils Croisés à La Roche sur Foron (74) du 13 au 16 juin. Fils Croisés est un nouveau concept de salons de l’art du fil. C’est ma première participation à cette manifestation, et je suis impatiente de voir ce que cela donne! En tout cas, la liste des exposants m’a l’air tout à fait alléchante.

Au mois de juillet :

 

flyer_A5

 

A l’autre bout de la France, dans le Lot, pour la deuxième édition de notre Rhinebeck à nous, le festival Le Lot et la laine! Là encore, c’est une première pour moi, et j’ai hâte d’y être! On m’a parlé d’un cadre et d’une ambiance uniques… Je suis d’autant plus contente d’y participer que j’aurai Hélène Marcy/EclatDuSoleil en invitée spéciale sur mon stand.

Venez nombreux!

Mon crochet et moi – Episode 29

Show notes for my podcast in French.

 

Le fichier mp3 peut être téléchargé ici. Dans I-tunes, taper “mon crochet et moi” dans le moteur de recherche.

Flux RSS pour le podcast: http://annettepetavy.libsyn.com/rss

Liens vers les sujets évoqués dans l’épisode 29:

Crochets dans la boutique.

tunisienrond16

Ilona

ilona_a

Geysir

geysir

Oiseau bleu

oiseaubleu_b

Fil Linea

linea

Mixed Wave Cowl (uniquement en anglais)

Sybil Ramkin (blog)

Swing knitting

Dreambird

Moments de Libération du Fil : Blog
Page Facebook

Blog de Chanelke

Blog de Shanisette

Blog d’Olivia

Les Artpenteuses

Jean Delafosse sur Arts-Up

Blog d’Aurelie

Les Machines

Le Culbuto