Annette Petavy Design – Newsletter November 2011 – The humble chain

Newsletter November 2011: The humble chainNews:Big change in my world: I am now a book distributor. Or to be very precise, I distribute one book. Sounds more modest, right? But it’s not just any book, it’s Alana Dakos and Hannah Fettig’s beautiful opus, Coastal Knits.coastal knitsThis book contains ten knitting patterns (five garments and five accessories) from two extremely talented knit designers. More information in the shop.The crocheters among you will be very happy to learn that a new shawl pattern from EclatDuSoleil is available: In the Shade of Leaves.sous la feuilleeThis is a very elegant design: an asymmetrical triangle bordered by a lovely leaf edging. I’m playing with the idea of making this in two colours: the triangle in fingering weight merino and the border in Mini Mochi.You will, of course, find more information in the shop.Last month’s newsletter was a slip stitch tutorial. If you’re interested in this technique (and I know many of you are), there is now a pattern available for a lovely pair of mittens in traditional slip stitch crochet: Ruta. rutaIf working in two colours seems daunting at first, you can certainly start with a pair in a single colour. This is perhaps not a technique for beginners, but it’s a great addition to your skill set. More information in the shop.There have also been several additions to my yarn range.First, a new yarn, the beautifully soft worsted weight merino.worsted weight merinoA few new colours in existing yarns:Chocolate fingering weight alpaca.chocolateAnd two fabulous shades in Sausalito, Desert Dawn and Fall Herbs.sausalitoThe humble chain:I want to devote this month’s newsletter to the humblest of stitches – the chain. The chain is the first stitch you learn when you start to crochet. It’s a stitch you continue to use during your whole crocheting life – can you think of a crochet project that doesn’t include a chain?Let’s look at the basic starting chain. It has a right side, where the stitches look like V’s.chain right sideThis is the side that should be constantly turned towards you when crocheting a starting chain. If the chain turns while you’re making it, you will have a hard time working into it on the first row.At the back, there is a series of bumps – one for every chain. back of chainTo obtain a very neat bottom edge on your work, try working into these bumps when making your first row. You must chain relatively loosely to be able to do so, or have a very pointy hook, but it’s worth the while.swatch4A look « from the bottom ».from bottomSo, what else can we do with chains? Well, to start with, the chain is evidently the basis for the classic crochet net (or mesh). You need to add some sc as well (some people use sl st, but I find that a bit fiddlier), and in my version, a dc from time to time to keep things straight and neat.Ch a multiple of 5 + 2 (I chained 27 in my swatch). Row 1: 1 sc in 2nd ch from hook. *Ch 5, skip 4 ch, 1 sc in next ch*. Repeat from * to * to end of row. Row 2: Ch 2 (do not count as a st), 1 dc in 1st sc, 2 ch, 1 sc in ch space. *Ch 5, 1 sc in next ch sp*. Repeat from * to * until 1 sc has been placed in last ch sp. Ch 2, 1 dc in last sc.Row 3: Ch 1 (do not count as a st), 1 sc in 1st dc. *Ch 5, 1 sc in next 5-ch sp*. Repeat from * to * until 1 sc has been placed in last 5-ch sp. Ch 5, 1 sc in last dc.unblocked netBefore blocking, this is a great stitch for simple market bags that scrunch up in your pocket and stretch out to carry your produce back home.blocked netAfter blocking, it can be a lovely shawl, maybe with some crocheted flowers and leaves in appliqué.What else? Perhaps some fringe!chain fringeTurn work upside down and work into the strands left free in the starting chain. Attach yarn with a sl st in first ch. *Ch 20, sl st in next ch.* Repeat from * to * to end of row. Fasten off.You can also imagine using the chain to make a fluid and airy fabric.chain fabricCh a multiple of 11+ 1 + 2 for turning ch. (I chained 33 + 1 + 2 = 36 for my swatch).Row 1: 1 dc in 3rd ch from hook. *Ch 10, skip 10 ch, 1 dc in next ch.* Repeat from * to * to end of row.Row 2: Ch 2 (do not count as a st), 1 dc in first dc. *Ch 10, 1 dc in next dc*. Repeat from * to * to end of row.In the upper part of the swatch, I made sc instead of dc, to obtain a denser result. However, this is still a very drapey fabric that feels almost like « gliding ». It would be very interesting to experiment with it in an evening shrug, for example.But you can also draw more complex, rounded figures with chains and a few other sts.chain flowersThis stitch pattern is made up of chains, sc and a few trebles to space out the rows.Let’s show this one as a diagram. The stitch pattern is worked over a multiple of 7, plus 1 ch for turning the first row.st diagramRepeat rows 2 and 3 for pattern.I hope this has given you some ideas for how to play around with chains. This very simple stitch can serve as the basis for so many beautiful things!swatchesSee you soon!signature

Annette Petavy Design – Nyhetsbrev november 2011 – Den lilla luftmaskan

Nyhetsbrev november 2011: Den lilla luftmaskanNytt:En stor nyhet i min lilla värld: jag säljer numera böcker. Eller, för att vara nogrann, jag säljer en bok. Det låter betydligt mer blygsamt, eller hur? Men det är inte vilken bok som helst, det är Alana Dakos’ och Hannah Fettigs underbara Coastal Knits.coastal knitsBoken, som är helt på engelska, innehåller tio stickmönster (fem plagg och fem accessoarer) från dessa två begåvade stickdesigners. Mer information i butiken.För den som föredrar att virka finns nu ett nytt sjalmönster av EclatDuSoleil i butiken: I lövskuggan (mönster på svenska).sous la feuilleeDet här är en enkel och elegant sjal: en asymmetrisk triangel med en lekfull kant av löv. Jag funderar på att virka sjalen i två färger: triangeln i tunn merinoull och kanten i Mini Mochi.Naturligtvis finns mer information i butiken.Dessutom har jag utökat garnsortimentet – igen.Först ett helt nytt garn: underbart mjuk tjock merinoull.worsted weight merinoOch några nya färger i befintliga garner:Chocoladfärgad tunn alpacka.chocolateOch två fina nya färgställningar i garnet Sausalito.sausalitoDen lilla luftmaskan:Jag vill ägna det här nyhetsbrevet åt den lilla, blygsamma luftmaskan. Luftmaskan är den första maska man lär sig när man lär sig att virka. Sedan använder man den så länge man fortsätter att virka – kan du tänka dig ett enda virkprojekt utan luftmaskor?Vi tar en snabb titt på luftmaskkedjan, den man använder som uppläggning för arbetet. Den har en rätsida, där maskorna ser ut som V:n.chain right sideDet är den sida man ska vända mot sig när man virkar en uppläggningskedja. Om du vrider luftmaskkedjan medan du virkar den blir det mycket svårt (nästan omöjligt) att virka i den på första varvet.På baksidan finns, som redan nämndes i förra nyhetsbrevet, en rad « knölar » – en för varje luftmaska. back of chainFör att få en snygg och prydlig kant på arbetet kan man prova att virka första varvet i dessa knölar i stället för i själva maskorna. Man måste virka luftmaskorna ganska löst för att kunna göra det, eller ha en mycket spetsig virknål, men det är värt besväret.swatch4Från « undersidan ».from bottomMen vad kan man annars göra med luftmaskor? Tja, till att börja med kan man naturligtvis virka ett enkelt nät. Man behöver några fastmaskor också (nätet kan virkas med smygmaskor, men jag tycker det är litet krångligare), och, i alla fall i min version, några stolpar då och då för att få raka och snygga kanter.Virka ett antal luftmaskor som är delbart med 5 + 2 (min provlapp började med 27 lm). Varv 1: 1 fm i andra lm från virknålen. *5 lm, hoppa över 4 lm, 1 fm i nästa lm*. Upprepa från * till * till slutet av varvet. Varv 2: 2 lm (räknas inte som en m), 1 st i första fm, 2 lm, 1 fm i luftmaskbågen. *5 lm, 1 fm in nästa luftmaskbåge*. Upprepa från * till * tills 1 fm virkats i sista luftmaskbågen. 2 lm, 1 st i sista fm.Varv 3: 1 lm (räknas inte som en m), 1 fm i första st. *5 lm, 1 fm i nästa 5-luftmaskbåge*. Upprepa från * till * tills 1 fm virkats i sista 5-luftmaskbågen. 5 lm, 1 fm i sista st.unblocked netUtan blockning är det här ett bra mönster för påsar som kan rullas ihop i fickan på väg till torget (eller affären) och töjer ut sig för att bära frukt och grönsaker på vägen hem.blocked netEfter blockning kan det bli grunden till en fin sjal, kanske med applikationer av blommor och blad.Vad mer kan man göra? Kanske en frans!chain fringeVänd arbetet upp och ner och virka i de kvarvarande maskbågarna i uppläggningsvarvet. Fäst garnet med 1 sm i första maskbågen. *20 lm, 1 sm i nästa maskbåge.* Upprepa från * till * till slutet av varvet. Ta av garnetMan kan också tänka sig att fylla ett arbete med luftmaskkedjor, mer eller mindre tätt, för ett luftigt och mjukt resultat.chain fabricVirka ett antal luftmaskor som är delbart med 11+ 1 + 2 m för att vända. (min provlapp började med 33 + 1 + 2 = 36 lm).Varv 1: 1 st i tredje lm från virknålen. *10 lm, hoppa över 10 lm, 1 st i nästa lm.* Upprepa från * till * till slutet av varvet.Varv 2: 2 lm (räknas inte som en m), 1 st i första st. *10 lm, 1 st i nästa st*.Upprepa från * till * till slutet av varvet.I den övre delen av provlappen virkade jag fasta maskor i stället för stolpar, för att få ett tätare resultat. Men det är fortfarande ett nästan « slinkigt » material. Det skulle vara väldigt intressant att experimentera med det här mönstret t ex i en liten festkofta att bära över en klänning.Men det går också att rita mer komplicerade, rundade mönster med luftmaskor och några andra maskor.chain flowersDet här mönstret består huvudsakligen av luftmaskor, några fastmaskor och ett par dubbelstolpar för att sprida ut varven.Det här tar vi i form av ett diagram. Mönstret virkas över ett antal maskor som är delbart med 7, plus 1 maska för att vända i början av första varvet.st diagramUpprepa varv 2 och 3.Jag hoppas ha gett er en del idéer för hur man kan leka med luftmaskor. Denna enkla lilla maska kan användas för att göra många vackra saker!swatchesVi ses snart!signature

Annette Petavy Design – Bulletin novembre 2011 – La modeste chaînette

Bulletin d’information novembre 2011: La modeste chaînetteDu neuf:Grande nouveauté chez moi – je distribue désormais des livres. Ou plutôt, je distribue un livre, pour le moment. Cela semble plus modeste, non? Mais ce n’est pas n’importe quel livre, c’est une collection de modèles magnifiques par Hannah Fettig et Alana Dakos, Coastal Knits.coastal knitsLe livre contient dix modèles tricot (cinq vêtements et cinq accessoires) de ces créatrices très talentueuses. Le livre est en anglais, mais vous pouvez aussi acheter un livret de traduction (vendu uniquement avec le livre) où tous les modèles sont expliqués en français. Plus d’informations dans la boutique.Toujours pour les tricoteuses et tricoteurs, un nouveau modèle en français par Stephen West: l’écharpe Birdwing.birdwingCette écharpe (ou mini-châle, c’est comme on veut voir les choses…) a une forme très originale. Sur des aiguilles 5,5 Birdwing se tricote rapidement – vous pourrez en faire plusieurs pour Noël, en différentes combinaisons de couleurs! Plus d’informations dans la boutique.Et d’ailleurs, dans la boutique, vous trouverez un nouveau fil qui ira parfaitement pour Birdwing (et pour d’autres modèles): le mérinos épais.merinosCe fil se tricote (ou se crochète) avec du 5 – 5,5 (peut-être même 6 mm au crochet), et existe pour le moment dans les six coloris dans la photo. Plus d’informations dans la boutique.Encore un modèle au tricot, et une nouvelle créatrice américaine représentée dans ma boutique: le châle Cambridge créé par Carol Sunday.cambridgeCe châle cozy et élégant, inspiré par un châle porté par la Duchesse de Cambridge (Kate Middleton) est aussi un petit bijou dans sa conception. Sa bordure volantée est tricotée en même temps que le corps du châle – Carol Sunday a le secret des constructions raffinées et astucieuses. Plus d’informations dans la boutique.Un fil qui conviendrait bien à Cambridge est l’alpaga fin, et vous avez désormais encore un coloris au choix dans cette belle matière, appelé « chocolat ».alpaga chocolatCôté crochet, vous serez ravies d’apprendre qu’un nouveau modèle de châle créé par EclatDuSoleil est disponible: Sous la feuillée.sous la feuilleeC’est un modèle très original: un triangle asymmétrique bordée de jolies feuilles. J’imagine très bien ce modèle en deux coloris, avec le triangle en mérinos fin et la bordure en Mini Mochi. Vous trouverez bien entendu plus d’informations sur ce beau châle dans la boutique.Pour utiliser la technique traditionnelle du crochet à mailles coulées, apprise dans le bulletin du mois dernier, voici un joli modèle de moufles: Ruta. rutaSi le travail en deux couleurs semble un peu compliqué pour débuter, vous pouvez bien entendu faire d’abord une paire unie. Le crochet à mailles coulées est une technique à part entière, et un beau savoir-faire complémentaire pour les crocheteuses intermédiaires ou avancés. Plus d’informations dans la boutique.Dans la gamme de fils, il y a aussi deux nouveaux coloris magnifiques de Sausalito, Fall Herbs et Desert Dawn.sausalitoLa modeste chaînette:Je veux dédier ce bulletin à la maille la plus modeste entre toutes: la maille en l’air, qui compose la chaînette. Tout apprentissage du crochet commence par la chaînette. Ensuite, on continue à utiliser cette maille tant qu’on continue à crocheter – pouvez-vous imaginer un seul ouvrage de crochet qui ne contiendrait aucune maille en l’air?Regardons rapidement la chaînette de base classique. Elle a un endroit, où les mailles ressemblent à des V:s.chain right sideC’est ce côté qui doit être tourné vers vous tout le temps quand vous crochetez une chaînette de démarrage. Si vous tournez la chaînette pendant le travail, il sera ensuite très difficile (voire impossible) de piquer votre crochet dedans pour faire votre premier rang.Sur l’envers de la chaînette, comme on l’a déjà vu dans le bulletin du mois dernier, il y a une série de « bosses » – une pour chaque maille en l’air. back of chainPour obtenir un bord de démarrage très net, essayez de piquer dans ces bosses pour travailler le premier rang. Il faut avoir travaillé la chaînette de façon lâche pour y arriver, ou avoir un crochet très pointu, mais les efforts en valent la peine.swatch4Vue d’en-dessous.from bottomAlors, qu’est-ce qu’on peut faire d’autre avec des mailles en l’air? Et bien, pour commencer, la chaînette est la base du filet diagonale classique. Il faut aussi y ajouter quelques mailles serrées (on peut utiliser des mailles coulées aussi, mais je trouve cela un peu plus compliqué à travailler) et, dans ma version, quelques brides pour garder les bords bien droits et nets.Sur un multiple de 5 + 2 (j’ai démarré mon échantillon avec 27 ml). Rg 1: 1 ms dans la 2ème ml à compter du crochet. *5 ml, sauter 4 ml, 1 ms dans la ml suivante*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du rg. Rg 2: 2 ml (ne comptent pas pour une m), 1 br dans la première ms, 2 ml, 1 ms dans l’arceau. *5 ml, 1 ms dans l’arceau suivant*. Répéter de * à * jusqu’à avoir travaillé 1 ms dans le dernier arceau. 2 ml, 1 br dans la dernière ms.Rg 3: 1 ml (ne compte pas pour une m), 1 ms dans la première br. *5 ml, 1 ms dans l’arceau de 5 ml suivant*. Répéter de * à * jusqu’à avoir travaillé 1 ms dans le dernier arceau de 5 ml. 5 ml, 1 ms dans la dernière br.unblocked netSans mise en forme, c’est un point parfait pour de simples sacs de courses, qui peuvent se mettre en boule dans la poche en allant au marché, et s’étireront pour porter toutes vos emplettes au retour.blocked netAprès mise en forme, le filet diagonale peut faire un châle simple mais élégant, peut-être avec des fleurs et feuilles appliquées.Et quoi d’autre? Des franges peut-être!chain fringeTourner le travail sens dessus-dessous, et travailler dans les brins laissés libres dans la chaînette de démarrage. Accrocher le fil avec 1 mc dans la première m. *20 ml, 1 mc dans la m suivante.* Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang. Arrêter le fil.On peut aussi utiliser des chaînettes pour un ouvrage fluide et aéré.chain fabricSur un multiple de 11+ 1 + 2 pour tourner. (J’ai travaillé mon échantillon sur 33 + 1 + 2 = 36 ml).Rg 1: 1 br dans la troisième ml à compter du crochet. *10 ml, sauter 10 ml, 1 br dans la m suivante.* Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang.Rg 2: 2 ml (ne comptent pas pour une m), 1 br dans la première br. *10 ml, 1 br dans la br suivante*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang.Dans la partie supérieure de l’échantillon, j’ai travaillé en ms plutôt qu’en brides, pour un résultat plus dense. Le rendu reste très fluide et presque « glissant ». Ce serait très intéressant d’expérimenter avec ce point dans un petite veste de soirée, par exemple.Mais avec des mailles en l’air on peut aussi dessiner des figures plus complexes et arrondies.chain flowersCe point est composé de mailles en l’air, mailles serrées et quelques doubles brides pour espacer les rangs.Montrons celui-ci sous forme de diagramme. Le point se travaille sur un multiple de 7, plus 1 ml pour tourner le premier rang.st diagramRépéter toujours les rangs 2 et 3.J’espère vous avoir donné quelques idées pour jouer avec les mailles en l’air. Cette maille toute simple peut servir pour faire tant de belles choses!swatchesL’ensemble des échantillons dans ce bulletin ont été crochetés avec mon mérinos épais et un crochet de 5 mm.A bientôt!signature

Ruta

Pour toutes celles qui cherchent un modèle pour enfin tester leur crochet plat à mailles coulées – voici Ruta, une paire de jolies moufles créée par Kerstin Jönsson.

For all those who look for a pattern to try out their flat slip stitch hook – here is Ruta, a pair of lovely mittens designed by Kerstin Jönsson.

Présenté en deux couleurs, ce modèle peut aussi bien sûr se faire en uni. C’est un bon modèle de base pour vos expérimentations.

Shown in two colours, this design can of course be made in only one. It’s a good basic pattern to use for your own experiments.

Plus d’informations dans la boutique!

More information in the shop!

Sous la feuillée – In the Shade of Leaves

Je sais que vous l’attendiez… Sous la feuillée, la nouvelle fiche d’EclatDuSoleil alias Hélène Marcy est désormais disponible!

I know you’ve been waiting for it… In the Shade of Leaves, the new pattern by EclatDuSoleil is now available!

Un triangle asymétrique, simple mais tout en finesse, qui mettra en valeur vos plus beaux fils avec sa petite bordure à feuilles.

An asymmetrical triangle, simple yet refined, that will showcase your most beautiful yarn with its pretty leaf border.

Facile à porter, en châle ou en chèche, sur une robe de soirée ou sur un manteau.

Easy to wear, around your shoulders or neck, on a party dress or a coat.

Plus d’informations dans la boutique!

More information in the shop!

Felieke van der Leest

Coup de cœur pour Felieke van der Leest, artiste néerlandaise vivant en Norvège. Allez voir ses bijoux qui combine tricot, crochet et animaux en plastique. Génial!

I’m smitten with the creations by Felieke van der Leest, a Dutch artist living in Norway. Go take a look at her jewellery, combining knitting, crochet and plastic animals. Genious!

Cambridge

Aujourd’hui, je peux vous présenter une duchesse et une star du monde du tricot en même temps… Je publie la première traduction française d’un modèle de Carol Sunday, créatrice extraordinaire, et celui-ci est inspiré par la duchesse de Cambridge (Kate Middleton).

I’m publishing the French version of Carol Sunday’s lovely Cambridge shawl. The English version is available directly from the designer.

La photo avait fait le tour des magazines people et de Ravelry, et plusieurs interprétations de ce châle ont été proposées. Celle de Carol est très réussie, élégante et astucieuse comme tous ses modèles.

La bordure volantée et le centre texturé se travaillent en même temps. Quand vous aurez fini, il reste deux petites coutures pour fermer les pointes du volant, et c’est terminé.

Les techniques employées sont intelligentes, pratiques et clairement expliquées. La traduction française a été réalisée par Nathalie Mainsant – un autre gage de qualité.

Plus d’informations dans la boutique!

Démarrage d’un châle – Starting a shawl

Avec de plus en plus de fiches tricot dans la boutique, j’ai de plus en plus de questions sur les techniques utilisées dans ces modèles. Comme la partie « technique » de mon bulletin d’information est consacrée au crochet, je vais publier des petits tutoriels tricot ici sur le blog, en espérant qu’ils seront utiles!

Since my newsletter is about crochet, I will take the time and space here on the blog for a few knitting tutorials. Many of these techniques are well-known to British and American knitters, but hardly used at all in France. I will, however, keep the tutorials bilingual, hoping that they help someone!

Aujourd’hui, le démarrage d’un châle type Daybreak (Aube). D’autres châles qui se commencent ainsi sont p ex. Ulmus, Hamamelis ou Viola. Pour chaque modèle, il faut bien entendu suivre les indications de la fiche au sujet du nombre de mailles et de rangs, et parfois la technique de montage des mailles. Par contre, le principe de base est le même.

Today, we’ll take a look at the starting of a shawl like Stephen West’s Daybreak. This is a technique used in many designs. You will of course need to adapt it by following the instructions in the pattern.

tuto-demarrage-chale-001

On commence par monter 2 mailles et tricoter 6 rangs de point mousse. Ici, sur le dos du travail, on voit bien les 3 « barres » créées par les 6 rangs de point mousse (1 barre pour 2 rangs), indiquées par les flèches.

You start by casting on 2 sts and working 6 rows in garter stitch (knit all sts). Here, at the wrong side of the work, you can clearly see the 3 ridges created by the 6 rows of garter stitch (1 ridge for 2 rows), indicated by the arrows.

tuto-demarrage-chale-003

Sur l’endroit, faire pivoter le travail de 90 degrés. Le bord du tricot et la pointe de l’aiguille se trouvent vers le haut. Les barres de ce côté sont indiquées par les flèches. Il faut maintenant relever une maille dans chacune des barres.

On the right side, rotate work 90 degrees. The side of the small garter stitch strip as well as the point of the needle are at the top. The ridges on this side are indicated by the arrows in the picture. Pick up and knit 1 st in each ridge.

tuto-demarrage-chale-004

On a maintenant 2 + 3 = 5 mailles sur l’aiguille. Il reste le rang de montage, sur la gauche. Il faut relever 1 maille à la base de chacune des 2 mailles du rang de montage, indiquées par les flèches.

There are now 2 + 3 = 5 sts on the needle. To the left is the cast-on edge. Pick up and knit 1 st at the base of each of the 2 sts in the cast-on row (indicated by the arrows).

tuto-demarrage-chale-005

Il y a 2 + 3 + 2 = 7 mailles sur l’aiguille. Le démarrage est fait, vous pouvez vous lancer dans votre châle!

There are 2 + 3 + 2 = 7 sts on the needle. You have started your shawl, now you just follow the instructions and knit on!

Twist Collective hiver/winter 2011

Le nouveau Twist Collective est sorti, et je vous assure, je fais de gros efforts pour ne pas baver sur mon clavier.

The new Twist Collective is out, and I’m trying very hard to refrain from drooling all over my keyboard.

C’est évident, je n’aurai jamais le temps de tricoter tout ce que j’aime dans ce magazine. Même après une sélection draconienne, il reste pas moins de sept modèles sans lesquels je ne sais pas comment passer mon hiver. Allez, on peut toujours rêver…

It’s clear that I will never have the time to knit everything I like in this issue. Even after a very severe selection, there are no less than seven projects without which I don’t know how to get through winter. Let’s dream…

Verve, une création de Meghan Jackson. Proposé en châle et en écharpe, et pour une fois c’est l’écharpe (dans la photo) qui me fait vraiment craquer. Des jours qui créent un mouvement de tourbillon, une bordure tout en picots, miam! Il serait sublime en Sausalito ou Mini Mochi, j’en suis sûre.

Verve by Meghan Jackson. You can make this as a shawl or a scarf, and for once, it’s the scarf that really makes my heart tick. Eyelets that create swirls, a picot edging, yummy! This would look wonderful in Sausalito or Mini Mochi, I’m sure.


Oscillate, crée par Amy Herzog. Amy fait partie des créatrices qui réfléchissent à fond sur la conception de vêtements parfaitement adaptés à la morphologie féminine. En plus j’adore le jeu de torsades. Et je pourrais le tricoter dans mon mérinos épais.

Oscillate by Amy Herzog. Amy is one of a select group of designers who really think hard about how to design clothes that are perfectly adapted to the female body. Also, I love the cable details. And I could knit it in my worsted weight merino.

Geada par Susanna IC. Que vous dire? J’adore les torsades. J’adore la dentelle. Comment résister à la combinaison des deux, dans un fil un peu gros? Là aussi, le mérinos épais conviendrait bien. Ce serait si doux… Vaut mieux pas y penser.

Geada by Susanna IC. What can I say? I love cables. I love lace. How could I resist the combination of the two, in a slightly thicker yarn? For this too, the worsted weight merino would work well. It would be so soft… Better not to think about it.


Kyllene, un modèle de Kirsten M Jensen. Un pull complet en jacquard contemporain, tricoté dans un fil fin (comme mon mérinos fin, par exemple…). Un projet tricot réaliste pour moi? Non. Mais c’est sublime!

Kyllene, designed by Kirsten M Jensen. A whole sweater in contemporary stranded knitting, worked in a fingering weight yarn (such as my fingering weight merino for example…). A realistic knitting project for me? No. But it’s gorgeous!


Caprio, une création de Amy Christoffers. Dessin géométrique + dentelle = Annette craque. Trop beau. Entre l’alpaga fin (qui se rapproche à la grosseur du fil dans le modèle original) et le mérinos fin (qui dessinerait le point de façon impeccable) mon cœur balance…

Caprio by Amy Christoffers. Geometry + lace = Annette in love. Just so beautiful. I’m hesitating between the fingering weight alpace (pretty close to the weight of the yarn used in the original design) and the fingering weight merino (it would make the pattern stand out so neatly).

Midtown, par Sandi Rosner. Décidemment, va falloir que je me mette sérieusement au jacquard. Et que j’apprenne à « steeker » (couper mon tricot). Cette jupe en vaudrait mille fois la peine si vous voulez mon avis.

Sandi a aussi un article absolument génial sur les augmentations dans le magazine.

Midtown by Sandi Rosner. It’s a fact, I need to start working seriously on my stranded knitting skills. And I need to learn to steek my knitting. This skirt would be worth the effort a thousand times.

Sandi also has a great article on increases in the magazine.

Bellevue, un modèle de Robin Melanson. Les modèles de Robin Melanson m’ont tout de suite tapé dans l’œil quand j’ai commencé à explorer le monde anglo-saxon du tricot. Bellevue serait tellement parfait pour me réchauffer quand je tricote ou crochète sur le canapé pendant les longues soirées d’hiver. Il serait tellement doux dans le mérinos épais. Par contre, je laisse le cheval à quelqu’un qui saurait s’en occuper.

Bellevue, a design by Robin Melanson. I immediately noticed Robin Melanson’s designs when I started exploring the English language knitting world. Bellevue would be just perfect to wear when I knit or crochet on the sofa during the long winter nights. It would be incredibly soft knitted in my worsted weight merino. I’ll leave the horse to someone who knows how to take care of it.

Bon, on peut toujours rêver!

As I said, let’s dream!