Antonia

photos lili 0041000px

La grand-mère de mon mari était une crocheteuse. Avant tout, elle aimait faire des napperons, qu’elle trempait parfois dans l’eau du riz ou dans du sirop de sucre pour ensuite les faire sécher sur un bol pour leur donner une forme de récipient.

My husband’s grandmother was a crocheter. Most of all, she loved making doilies. Sometimes she soaked them in the water she had cooked rice in, or in sugar syrup, and let them dry on a bowl to give them a new shape.

photos lili 0121000px

Après son décès, ma belle-mère m’a donné les magazines et catalogues de crochet qu’avait gardé sa maman. Rien de très vieux ou très original, mais un vrai petit trésor pour moi, qui garde un souvenir très tendre de celle que tout le monde, y compris moi, appelait Mamie.

When she died, my mother-in-law gave me the crochet magazines her mother had saved. There was nothing particularly old or special, but to me it was something to treasure as much as my tender memories of the lovely woman everyone, including myself, called Mamie (Grandma).

photos lili 0281000px

Antonia est le premier modèle dont l’inspiration vient directement de cet « héritage » de crocheteuse. Le point de départ de ce châle était un napperon avec une belle bordure.

Antonia is the first design directly inspired by this crochet « heritage ». The starting point for this shawl was a doily with a lovely border.

antonia 013 650px

Antonia était le vrai prénom de la grand-mère de mon mari, celui qu’elle avait en arrivant à l’âge de six ans en France. C’était le prénom que lui avaient donné ses parents, avant de prendre leurs trois enfants et entamer un très long voyage, pour fuir la famine en Andalousie et chercher un avenir meilleur en France.

Antonia was my husband’s grandmother’s true first name, the one she had when she arrived in France, six years old. It was the name given to her by her parents, before they took their children with them and travelled far away, fleeing starvation in Andalusia and seeking a better future in France.

antonia_c

Sur les photos, ma fille porte le châle nommé d’après son arrière-grand-mère. Et si les cheveux de ma fille sont si foncés, tandis que les miens sont blonds, et ses yeux bruns, tandis que les miens sont bleus, c’est parce qu’elle porte aussi dans ses gènes l’héritage andalous.

In the pictures, my daughter wears the shawl named after her great grandmother. And if my daughter’s hair is dark, while mine is blond, and her eyes are brown, while mine are blue, it’s because she carries in her genes the andalusian heritage.

photos lili 0141000px antonia 0041000px

Maintenant vous en savez un peu plus sur l’histoire de ma fille. Pour en savoir plus sur le châle et le pochon, je vous propose de faire un tour dans la boutique.

Now you know a little more about my daughter’s history. If you want to know more about the shawl and the pouch, I invite you to visit the shop.

bande_pour article_blog-10

Annette Petavy Design – Nyhetsbrev juni 2013 – Flerfärgsvirkning, grunderna

Nyhetsbrev juni 2013: Flerfärgsvirkning, grundernaNytt:Mönstret för min nya modell Antonia finns nu (på svenska) i butiken: shawlette antoniaI mönstret ingår beskrivning för en liten sjal (ovan) och en påse (nedan).pouch antoniaPåsen kan användas för att förvara sjalen, eller kanske som presentförpackning om du väljer att ge bort den färdiga sjalen till någon annan!Mer information i butiken.Flerfärgsvirkning, grundernaInspiration till nyhetsbrevet kan komma från många olika källor – den här gången fick jag en direkt begäran av en läsare via e-mail. Hon ville veta mer om flerfärgsvirkning, tapestry crochet på engelska.Flerfärgsvirkning är en teknik där man blandar två (eller flera) färger genom att virka olika maskor på samma varv i olika färger. Väldigt ofta virkar man flerfärgsvirkning runt, med fasta maskor.När jag tänker « tapestry crochet » tänker jag också omedelbart på Carol Ventura, som har specialiserat sig på den här tekniken. Carol har skrivit mycket om flerfärgsvirkning i Sydamerika, men tekniken har också använts traditionellt i Norden. Det finns t ex gamla svenska bälten som virkats på detta sätt, och i de fina tröjorna från Korsnäs i Finland blandas stickning och flerfärgsvirkning.Det finns mycket att säga om denna teknik, men informationen är inte alltid så lätt att få tag i, beroende på var man bor och vilket språk man talar. Dessutom ville jag förstås ge min egen syn på saken.Så den förfrågan jag fick blev ett gyllene tillfälle för mig att återupptäcka hur mycket jag gillar flerfärgsvirkning. När jag först började virka « på allvar » var en av de saker som gjorde mig passionerat intresserad av virkningen det faktum att det var så lätt att jobba med flera färger. Jag tyckte att det var mycket lättare i virkning än i stickning. Men på den tiden visste jag mycket mindre om virkning än jag gör idag, och många av mina experiment gav halvdana resultat. Nu var det väldigt kul att komma tillbaka till flerfärgsvirkningen med den kunskap jag skaffat sedan sist.Det är dags att titta på hur man virkar med flera färger. Jag kommer att visa ett litet rundvirkat prov – i många delar av världen är det det enda sättet som man flerfärgsvirkar på. I det här nyhetsbrevet har jag också använt enbart fasta maskor. Som redan sagts är det det klassiska sättet (men det finns inget som hindrar att man provar med andra maskor).switching coloursNär man byter från färg A (beige) till färg B (brunt) är det viktigt att använda färg B för att göra det sista steget (« 1 omslag, dra igenom 2 öglor ») i den sista maskan i färg A. (Jag skrev om den här tekniken för snygga färgbyten i ett nyhetsbrev i september 2008).neat colour changeDen sista maskan i färg A är färdig, och en ögla i färg B sitter på virknålen. Nu ska vi fortsätta virka i färg B. Medan vi gör det ska vi virka in färg A i varje maska i färg B.carrying the yarnPlacera garnet i färg A ovanpå maskorna i föregående varv eller, som jag gör här, litet förskjutet mot avigsidan av arbetet. Om garnet förskjuts mot avigsidan kommer mindre av färg A att synas genom maskorna i färg B. Men om du tycker att det är svårt att göra det här utan att haka i garnet i färg A, är det bättre att lägga garnet ovanpå maskorna.working in colour bFortsätt virka i färg B och inneslut garnet i färg A i varje maska tills det är dags att byta färg igen. Gör då exakt som beskrivits ovan, fast med motsatta färger förstås.Och det är allt! Nästan…För att undvika trassel när man jobbar med två färger försöker jag att alltid korsa garnerna på samma sätt när jag byter färg. Om man alltid korsar det ljusare garnet över det mörkare blir det inget trassel.Med bara små variationer av enkel flerfärgsvirkning får man mycket olika resultat. Titta på det här:classic tapestry crochet Här har jag virkat vanliga fastmaskor runt, runt under båda maskbågarna. Efter att ha etablerat ett enkelt mönster där jag växlade mellan 6 m i rosa och 6 m i gult, virkade jag rosa i rosa och gult i gult hela tiden. Det syns omedelbart att även om jag virkade maskorna i olika färg ovanpå varandra, lutar « rutorna » rejält åt höger.Det här beror på att virkade maskor är asymmetriska. Öglan ovanpå maskan sitter en aning åt höger om maskans « stjälk » eller « kropp ». När man virkar runt utan att vända arbetet finns det inget som balanserar asymmetrin, och resultatet blir att maskkolumnerna lutar åt höger.Vidare ser man att även om provet blockats kraftigt genom strykning på avigsidan, är det insvängt i höjd med de varv som virkats i två färger. Detta beror på att flerfärgsvirkning ofta (eller snarare « alltid », åtminstone om det är jag som virkar) är fastare än fasta maskor virkade med en färg. Ett sätt att kompensera för detta och jämna ut masktätheten mellan mönstrade och omönstrade varv är att virka in den andra färgen även på enfärgade varv. Man låter alltså garnet löpa med inuti maskorna även om man inte använder det på ett visst varv.back loop tapestry crochet I det här provet är den enda skillnaden att jag virkat bara i bakre maskbågen.(Nedkanten ser annorlunda ut också, men det beror bara på att jag också ville testa ett enkelt sätt att börja virka en platt form runt).Här är maskkolumnerna raka och rutorna ser faktiskt ut som rutor. Jag tror att det beror på att « kopplingen » mellan den nya maskan och maskan i varvet nedanför är mer flexibel, och att maskan på så sätt får plats att placera sig rakt ovanför maskan i varvet nedanför. Att jobba med lodräta maskkolumner är naturligtvis en stor fördel när man designar mönster. Man måste dock notera att arbetets yta blir annorlunda. Att virka runt under endast den bakre maskbågen innebär att man får en upphöjd vågrät linje på varje varv, som motsvarar den oanvända främre maskbågen i varje maska. Om man gillar det här utseendet är en smaksak. Jag tycker det är fint, kanske för att nordisk flerfärgsvirkning ofta ser ut så här, eller kanske för att det är den teknik min väninna Danielle Kassner använder när hon designar sina fantastiska modeller i flerfärgsvirkning. back and forth tapestry crochetSedan måste jag förstås se hur mina rutor på 6 maskor och 8 varv skulle se ut om jag virkade fasta maskor fram och tillbaka.Eftersom man ser omväxlande fram- och baksidan på maskorna blir ytan mer ojämn, och det syns verkligen i rutornas kanter. De är inte alls så tydliga som i de andra proven. Personligen tycker jag mindre om det här utseendet. Men man kan använda den här tekniken om man vill ha « suddiga » linjer, kanske för att få ett ikat-liknande resultat.Nu vet du tillräckligt för att börja experimentera själv. Men jag känner att jag inte är riktigt färdig med ämnet än, så det kommer nog tillbaka i ett annat nyhetsbrev. Fortsättning följer… 

Vi ses!

signatureIndex nyhetsbrev

Annette Petavy Design – Bulletin juin 2013 – Le jacquard au crochet, les bases

Des nouveautés :

Les explications pour Antonia sont maintenant disponibles dans la boutique :

shawlette antonia

Dans la fiche, vous trouverez les explications d’un petit châle (ci-dessus) ainsi que d’un pochon (ci-dessous).

pouch antonia

Vous pouvez ranger votre châle dans le pochon, ou l’utiliser comme « paquet cadeau » si vous offrez le châle !

Plus d’informations dans la boutique.

Au tricot, je vous propose la traduction française d’un très beau châle de Kirsten Kapur, Portico :

portico

Pour des idées sur les fils à utiliser pour ce modèle, je vous propose de lire le billet sur mon blog.

Vous trouverez aussi plus d’informations dans la boutique.

Le jacquard au crochet, les bases

Mon inspiration pour le bulletin vient de plusieurs sources – cette fois-ci c’était une demande directe par mail d’une lectrice. Elle voulait savoir plus sur le jacquard au crochet, tapestry crochet en anglais.

Le jacquard au crochet ressemble au jacquard au tricot, dans le sens où on mélange deux (ou plusieurs) couleurs, en changeant de couleurs entre les mailles sur un même rang. Très souvent, le jacquard au crochet est travaillé en rond avec des mailles serrées.

Quand je pense au jacquard au crochet ou tapestry crochet, je pense tout de suite à Carol Ventura, qui est une grande spécialiste du sujet. Carol a beaucoup écrit sur le jacquard en Amérique du Sud, mais cette technique a aussi une tradition dans les pays nordiques. Il y a par exemple de vieilles ceintures suédoises crochetées de cette manière, et dans les pulls traditionnels de Korsnäs en Finlande on mélange le tricot et le jacquard au crochet.

Il y a beaucoup à dire sur cette technique, mais l’information n’est pas toujours facile à trouver dans toutes les langues. Et bien sûr, je voulais y ajouter mon grain de sel.

Cette demande était donc l’occasion pour moi de redécouvrir ma passion pour le jacquard au crochet. Quand j’ai commencé à m’intéresser « sérieusement » au crochet, l’une des choses qui m’ont épatées était la facilité avec laquelle on pouvait changer de couleurs. J’ai trouvé beaucoup plus facile à gérer plusieurs couleurs au crochet qu’au tricot. Par contre, à l’époque je savais beaucoup moins sur le crochet en général que maintenant, et mes expériences étaient souvent assez décevantes. J’ai eu un très grand plaisir à revenir au jacquard maintenant, avec beaucoup plus de connaissances.

Regardons maintenant comment faire du jacquard au crochet. Je vais vous le montrer sur un échantillon travaillé en rond – dans de nombreuses régions du monde, le jacquard est travaillé exclusivement de cette manière. Dans les échantillons de ce bulletin j’ai utilisé uniquement des mailles serrées. Comme déjà indiqué, c’est la technique traditionnelle (mais rien ne vous empêche d’utiliser d’autres mailles).

switching colours

Quand vous changez de la couleur A (beige) à la couleur B (marron) il faut faire la dernière étape (« un jeté, écouler les deux dernières boucles ») de la dernière maille en A avec la couleur B. (Voir un ancien bulletin, de septembre 2008, sur cet astuce pour faire des changements de couleurs nets et précis).

neat colour change

La dernière maille en couleur A est terminée, et nous avons une boucle en couleur B sur le crochet. Maintenant, nous allons continuer à travailler en couleur B. En le faisant, nous allons cacher le fil de couleur A dans chaque maille en couleur B.

carrying the yarn

Pour ce faire, il faut laisser courir le fil en couleur A sur les mailles du rangs en dessous ou, comme je l’ai fait ici, un peu décalé vers l’envers du travail. Si vous décalez le fil « caché » vers l’envers, vous aurez moins de couleur A qui se voit à travers les mailles en couleur B. Mais si vous trouvez difficile de décaler le fil sans l’accrocher, faites-le courir sur le dessus des mailles pour travailler plus facilement.

working in colour b

Continuez en couleur B, en laissant couleur A courir à l’intérieur des mailles, jusqu’à ce que vous voulez ou devez changer de couleur de nouveau. Répétez alors l’opération décrite ci-dessus en inversant simplement les couleurs.Et c’est tout ! Presque …

Pour éviter les nœuds quand je travaille avec deux couleurs, j’essaie de toujours faire la même chose quand je passe un fil sur l’autre au changement de couleur. Si vous passez toujours votre fil plus clair au-dessus du fil plus foncé, les deux vont rester bien séparés.

Même avec des toutes petites variations de cette technique très simple, vous pouvez obtenir des résultats assez différents. Regardez :

classic tapestry crochet

Ici, j’ai fait des mailles serrées classiques sous les deux brins en rond. Après avoir établi un dessin très simple, alternant 6 mailles roses et 6 mailles jaunes, j’ai continué en piquant toujours une maille rose dans une maille rose et une maille jaune dans une maille jaune. Vous voyez très clairement que, même si j’ai travaillé les mailles de chaque couleur les unes sur les autres, les « rectangles » penchent nettement vers la droite.

C’est quelque chose de normal, puisque les mailles au crochet sont asymétriques. Les deux brins sur le dessus de la maille sont légèrement décalés vers la droite par rapport au « corps » de la maille. Quand on travaille en rond sans tourner, il n’y a rien pour équilibrer l’asymétrie, et par conséquent les colonnes de mailles penchent vers la droite.

Par ailleurs, même si cet échantillon a été repassé, vous pouvez voir qu’il est cintré au niveau des rangs travaillés en deux couleurs. Le jacquard au crochet peut resserrer les mailles en largeur par rapport à des mailles serrées en une seule couleur (et c’est très clairement le cas quand c’est moi qui crochète). Une façon d’égaliser le rendu entre les rangs est de cacher l’autre fil dans les mailles aussi sur les rangs en une seule couleur. Vous laissez le deuxième coloris courir à l’intérieur des mailles même si vous n’en avez pas besoin sur le rang en question.

back loop tapestry crochet

Dans cet échantillon, la seule différence par rapport au précédent est que j’ai travaillé mes mailles serrées seulement sous le brin arrière.

(Les premiers rangs de l’échantillon sont différents aussi, mais c’est juste parce que je voulais en même temps tester une façon facile de démarrer un travail plat en rond).

Ici, les colonnes de mailles sont droites et les rectangles sont réellement rectangulaires. Je pense que cela vient du fait que la « connexion » entre la nouvelle maille et celle en dessous est plus souple, et le « corps » de la maille au-dessus a la place pour s’aligner verticalement sur le « corps » de la maille en dessous. Le fait de travailler avec des colonnes de mailles droites est un avantage indéniable pour obtenir le dessin que l’on souhaite. Par contre, il faut noter que la surface du travail a un aspect différent. En piquant seulement sous le brin arrière, on obtient une petite barre horizontale (qui correspond au brin avant) sur chaque rang. On peut aimer cet aspect, ou pas. Personnellement, j’aime beaucoup. Peut-être parce que c’est très proche de la technique traditionnelle utilisée dans les pays nordiques, ou peut-être parce que c’est la technique utilisée par mon amie Danielle Kassner dans ses magnifiques modèles de jacquard au crochet.

back and forth tapestry crochet

Et bien sûr, il me fallait savoir à quoi ressembleraient mes rectangles de 6 mailles et 8 rangs si je les travaillais à plat, en aller-retours.

Comme on voit alternativement l’endroit et l’envers des mailles, la surface est plus irrégulière, et cela se voit vraiment au bord des rectangles. Ils sont beaucoup moins net que dans les autres échantillons. Pour ma part, je suis moins attirée par cet aspect, mais je pense qu’il a du potentiel si vous recherchez des lignes floues, peut-être pour un travail ressemblant à de l’ikat.

Maintenant vous en savez assez pour vous lancer dans vos propres expériences. Mais j’ai encore envie d’explorer cette technique. Il se peut donc que je vous en reparle très prochainement. À suivre …

À bientôt !

signatureIndex bulletins d’information

Enregistrer

Enregistrer

Annette Petavy Design – Newsletter June 2013 – Tapestry crochet basics

Newsletter June 2013: Tapestry crochet basicsNews:The pattern for my design Antonia is now available in the shop : shawlette antoniaThe pattern includes instructions for both a shawlette (above) and a little pouch (below).pouch antoniaThe pouch can be used for storing the shawlette, or why not use it as a gift wrap if you’re making the shawl for someone else !More information in the shop.Tapestry crochet basicsInspiration for the newsletter can come from many places – this time it was a direct request from a reader via e-mail. She wanted to know more about tapestry crochet.Tapestry crochet is a technique in which you mix two (or more) colours, working stitches in the same row in different colours. Very often, tapestry crochet is done in the round using single crochet.When I think « tapestry crochet », I also immediately think of Carol Ventura, a true authority on the topic. Carol has written a lot about tapestry crochet in South America, but the technique is also traditional in the Nordic countries. For example, there are old Swedish belts using this technique, and in the traditional sweaters from Korsnäs (Finland), knitting and tapestry crochet are mixed.There is a lot to say about this technique, but the information is not always easily available for everyone, in every language. And of course, I wanted to add my two cents.So the request was an opportunity for me to rediscover my love of tapestry crochet. When I first started crocheting « seriously », one of the things that made me fall in love again with crochet was the ease with which you could do colourwork. I found it much easier in crochet than in knitting. However, in those days, I knew a lot less about crochet than I do now, and many of my attempts at the time were rather disappointing. It was a lot of fun to come back to tapestry crochet now, with much more knowledge under my belt.But let’s have a look at how tapestry crochet is done. I will show this on a swatch worked in the round – in many areas of the world, tapestry crochet is worked exclusively this way. Also, in the swatches in this newsletter I’ve used single crochet exclusively. As said above, this is the traditional way (but there is nothing that says you can’t use other stitches).switching coloursWhen changing from colour A (beige) to colour B (brown), make sure to do the last « yo and pull through » of the last stitch with colour B. (I wrote a newsletter way back in September 2008 about this technique for neat colour changes.)neat colour changeThe last stitch in colour A has been completed, and we have a loop in colour B on the hook. We are now going to continue working in colour B. While doing this, we are going to trap colour A inside each stitch of colour B.carrying the yarnTo do this, place the yarn in colour A on top of the unworked stitches in the row below or, as I’ve done here, slightly to the back of the work. If your yarn is placed towards the back of the work, less of colour A will peek through the stitches in colour B. However, if you have difficulty doing this without splitting or catching the colour A yarn, place it on top of the stitches to work more easily.working in colour bContinue working in colour B, trapping the yarn in colour A in every stitch until you need or want to switch colours again. Then do the same operation as described above, simply inverting the colours.And that’s all there is to it! Almost…To avoid tangling when working with two colours, I try to be consistent when crossing the yarns at colour changes. If you always cross your lighter yarn over your darker yarn, the two will not tangle.Even with very slight variations of this simple technique, you can get different effects. Just look:classic tapestry crochet Here, I worked single crochet in the round in both loops. After setting up a simple pattern alternating 6 sts in pink and 6 sts in yellow, I worked pink into pink and yellow into yellow. You can immediately see that even though I’ve worked the stitches in each colour on top of one another, the « squares » slant very clearly to the right.This is natural, since crochet stitches are asymmetrical. The loop on the top of the stitch sits slightly to the right of the body of the stitch. When working in the round without turning your work, nothing offsets this asymmetry, and the result is that the columns of stitches slant to the right.Also, even if this swatch has been blocked, you can see that it tends to curve inward on the rows worked in two colours. This is because tapestry crochet can yield (and does yield, at least when it’s I doing the crocheting) a tighter gauge than single crochet in only one colour. A way to compensate for this and even out the gauge between rows with and without pattern is to work over the other colour also on the single-coloured rows. You trap the second colour in your stitches even if you don’t need it on that row.back loop tapestry crochet In this swatch, technically, the only difference is that I worked single crochet through the back loop only.(The bottom looks different too, but that’s just because I was also trying out a simple way to start a flattened shape in the round).Here, the stitch columns are straight and the squares actually look like squares. I believe this is because the « connection » between the new stitch and the stitch in the row below is more supple, and the body of the stitch above thus has enough flexibility to position itself vertically over the body of the stitch below. Working with straight vertical stitch columns has evident advantages when it comes to colourwork design. Note that the surface of the work is different, though. Working through the back loop only in the round creates a small horizontal bar (corresponding to the unworked front loop) on each round. You may or may not like this look. I find it very nice, perhaps because this is very similar to how tapestry crochet is traditionally done in the Nordic countries, or because this is how my friend Danielle Kassner works her beautiful tapestry crochet designs. back and forth tapestry crochetAnd of course, I had to see what my 6 stitch by 8 row squares would look like if worked in single crochet flat, back and forth.The alternating back and front stitches make the surface less even, and that really shows at the edges of the squares. They’re not as neat as in the other swatches. Personally, I’m not spontaneously attracted to this look. However, I think it has potential if you’re looking for blurred lines, perhaps to work an ikat-like design.Now you know enough to start your own experiments. However, I believe that the crochet technique geek in me isn’t finished with the topic yet, and it might well come back in another newsletter. So stay tuned… 

See you soon!

signatureNewsletter index

Idées couleurs pour Rayons de couleurs / Colour ideas for Colour Beams

rayonscouleurs_b

Je suis certaine que vous n’avez pas oublié le magnifique et intéressant modèle Rayons de couleurs, créé par EclatDuSoleil.

I am sure that you haven’t forgotten the beautiful and interesting pattern Colour Beams, designed by EclatDuSoleil.

Actuellement, sur Ravelry, un groupe est en train de faire un « crochet-ensemble » sur ce modèle. Si vous êtes inscrite, vous pourrez découvrir leurs idées de combinaisons de couleurs ici et leur discussion (en anglais) ici.

Currently, on Ravelry, a groupe is doing a crochet-along of this pattern. If you’re a member, you can discover their colour combination ideas here and their discussion here.

Gagner un magazine / Win a magazine

ic summer1000px

J’ai reçu deux exemplaires du numéro « été » du magazine américain Interweave Crochet – je vous propose donc de gagner l’un d’entre eux (celui qui est encore sous plastique, pas celui que j’ai déjà commencé à lire et relire).

I have received two summer issues of Interweave Crochet, so you can win one of them (the one that’s still under plastic, not the one that I have started to read and re-read).

Il y a bien sûr plein de modèles et d’articles, avec notamment un article très intéressant sur les noeuds de Solomon par Vashti Braha, et quelques modèles avec du crochet tunisien très ajourés qui m’ont bien intrigués. Tout le  magazine est en anglais, mais tout le monde peut profiter des photos et des diagrammes.

There are of course plenty of patterns and articles. Among them, a very interesting article on Love Knots by Vashti Braha, and some openwork Tunisian crochet patterns that are very intriguing to me.

Pour tenter de gagner, je vous demande de vous creuser un peu la tête et m’indiquer dans les commentaires un sujet que vous aimeriez me voir traiter dans le bulletin d’information (et merci, Cathy, pour l’idée !). Tous les commentaires qui contiennent une idée de sujet feront parti du tirage au sort.

To have a chance to win the mag, I want to pick your brains. Please indicate in the comments a topic you would want me to write about in the newsletter. All the comments with a topic idea will be entered in the drawing.

Vous avez jusqu’à dimanche prochain, le 30 juin, pour jouer !

You have until next Sunday, June 30th, to enter!

Portico

portico

Je vous présente enfin la traduction française d’un magnifique châle de Kirsten Kapur : Portico.

I’m publishing the French version of Kirsten Kapur’s splendid shawl pattern Portico. The English version can be purchased directly from the designer.

7717171996_44465e06c0_h

Ce châle était le « châle-mystère » de Kirsten l’année dernière, et j’ai eu le très grand plaisir de le tricoter à cette occasion. Le châle original de Kirsten, en vert sur les photos ci-dessous, est tricoté dans la taille small, et dans un fil dentelle. J’ai pour ma part utilisé un fil type fil fin ou fingering (un cadeau d’une amie) et fait la taille large avec le résultat suivant :

Fotor041222136

Tout est donc possible avec ce modèle, du petit châle délicat et léger au grand châle bien chaud et enveloppant. Toujours est-il que vous aurez le plaisir à tricoter ce point original créant de grandes feuilles larges – j’avoue que j’ai adoré !

7717174400_faff651b27_h

Plus d’informations dans la boutique !

Elfie

ELFIE-2

photo : Elfie

Une belle rencontre au salon Fils Croisés : Elfie et ses objets tricotés. De superbes modèles et une chouette fille… A découvrir !

A lovely encounter at the Fils Croisés show : Elfie and her knitted object. Great designs and a really nice girl… Go have a look !

Merci !!! / Thank you !!!

la roche

Merci à toutes les clientes, existantes ou nouvelles, qui sont venues me voir avec Olivia au salon de La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie ! Votre présence, votre enthousiasme et votre gentillesse m’ont beaucoup touchés !

Thank you to all customers, existing or new, who came to see me and Olivia at the show in La Roche-sur-Foron in Haute-Savoie, France ! Your presence, your enthusiasm and your kindness went straight to my heart!