Nyhetsbrev januari 2016 : C2C (från ett hörn till ett annat)

I butiken

Varmt och skönt om halsen med vackra färger i Véronique Chermettes nya mönster : den virkade runda halsduken 5 rektanglar.

5 rectangles 1
5 rektanglar består av rektanglar som virkas i ett enkelt men smart mönster och som fästs ihop allteftersom. Den kan virkas i vilket garn som helst som har en löplängd på ca 87 m per 50 g. Mönstret blir särskilt snyggt i garn med långa färgskiftningar. Véronique valde att virka sin halsduk i Mochi Plus, fg Equinoxe.

För att fira publiceringen av mönstret gäller ett specialerbjudande fram till den 7:e februari 2016: när du köper mönstret 5 rektanglar och 6 nystan Mochi Plus (den mängd som behövs för att virka halsduken) är ett av de 6 nystanen gratis (priset dras ifrån innan betalning).

Mer information i butiken.

Om du gillar Kirsten Kapurs stickade sjalar kommer du att älska hennes bok Shawl Book One.

couverture
Den innehåller mönster till tio av Kirstens mest populära modeller.

Boken är helt på engelska.

Mer information i butiken.

På bloggen (på engelska och franska)

des etoiles et des bonusTill följd av december månads adventskalender kunde jag visa en hel rad projektcollage, gjorda av de som deltog i kalendern. De finns att se här: lövcollage, rundade blommor, tredje collaget and slutfyrverkeri.

 

 

 

kitulmus_aJag gjorde också en hel serie artiklar på bloggen om de garner som kan användas för att sticka mönstren i boken Shawl Book One – de finns här i kategorin « inspiration ».

 

 

 

 

C2C (corner to corner = från ett hörn till ett annat)

Helt plötsligt pratar massor av folk om C2C med mig! Vad är det egentligen?

I grunden handlar det om att virka en ruta diagonalt, från ett hörn till ett annat. Men när man talar om C2C avses en särskild teknik.

Diagonalvirkade rutor var inte en nyhet för mig – de finns både i mina sockgarnsväskor (mönster på engelska) och i EclatDuSoleils filt Färgglad kram. Men där handlar det om rutor som virkas fram och tillbaka och där specifika minskningar skapar formen.

När det handlar om C2C består rutan av block (med stolpar) som hakar i varandra och som virkas det ena efter det andra, utan att ta av garnet. I det här nyhetsbrevet ska vi se hur man gör en enkel ruta.

Vi börjar med det första blocket.

ill1
6 lm, 1 st i den 4:e lm från virknålen, 1 st i var och en av de 2 kvarvarande lm.

Blocket består av 3 lm (till höger) och 3 stolpar. Alla blocken i rutan har samma beståndsdelar, men de virkas inte alla på samma sätt (det återkommer vi till).

Block 2 virkas direkt efter block 1: 6 lm, 1 st i den 4:e lm från virknålen, 1 st i var och en av de 2 kvarvarande lm.

ill2 avec nos
Nu ska vi fästa block 2 i block 1. För att göra det måste vi vrida block 1 uppåt så att de 3 lm (nedtill på bilden) hamnar upptill.

Block 2 stannar där det är. Nu ska vi koppla ihop de två blocken med en smygmaska i 3-lmb i block 1.

ill4
Vidare till block 3! Det virkas på ett annat sätt:
3 lm, 3 st i samma 3-lmb (i block 1, där vi just virkade smygmaskan).
Vi kan kalla det här för ett följdblock.

ill5

Nu har vi virkat de två första varven i C2C-rutan:

ill6

Vi vänder på arbetet för att börja nästa varv. Virknålen är i högerkant.

Det första blocket i varvet är block nummer 4. Det virkas som block 1 och 2:
6 lm, 1 st i den 4:e lm från virknålen, 1 st i var och en av de 2 kvarvarande lm.

ill7
Vi fäster det här blocket i 3-lmb i blocket i föregående varv, vid pilen i bilden nedan:

ill8
ill9
Och så gör vi 2 följdblock til:
*3 lm, 3 st i samma 3-lmb (där smygmaskan just virkats), fäst med 1 sm i lmb i nästa block i föregående varv ; upprepa från * för att virka det andra och det tredje blocket på varvet.

ill10
Om vi tittar på schemat igen syns det tydligt att det är det första blocket i varje varv som virkas annorlunda genom att man börjar med 6 lm.

ill10SV
Block 1 är det första (och enda!) blocket på varv 1, block 2 är det första på varv 2 och block 4 är det första på varv 3 (pilarna visar arbetsriktningen).

Vi ser också att vi lagt till ett block för varje varv – det är ökningsvarv.

När man gör ett större projekt är det opraktiskt att ge varje block ett nummer. Det är bättre att numrera varven. Det enda vi behöver komma ihåg är att det första blocket på varje ökningsvarv börjar med 6 lm som maskorna virkas i, och att blocken därefter är följdblock som virkas i luftmaskbågen i blocket i föregående varv.

Vi virkar två varv till!

ill11
Här har vi 5 varv allt som allt. Eftersom vi började med ett block på varv 1 och har lagt till ett block per varv, är det fem block på varv 5.

Det blir lagom bredd för vår första ruta – men vi har hittills bara virkat halva rutan. Nu ska vi börja minska för den andra halvan.

ill12
1 sm i var och en av de 3 st i första blocket, 1 sm i lmb.

Fortsätt direkt med 4 följdblock.

ill13
Det sista blocket fästs med en smygmaska i lmb i det sista blocket i föregående varv. Det blir totalt 4 block – vi har minskat med ett block.

Upprepa det här minskningsvarvet 3 gånger, genom att börja med smygmaskor i det första blocket och minska ett block på varje varv.

ill14
Här är vår första C2C-ruta. Den består av block och är virkad från hörn till hörn!

Den är bra i sig, kul att virka och med intressant struktur. Men jag tror att du som jag känner på dig att man kan göra mer än enkla rutor med den här tekniken.

Det pratar vi om nästa månad. Fram tills dess kan vi diskutera våra rutor i kommentarerna nedan!

Vi ses snart!

signature

5 rectangles

5 rectangles 1
Véronique Chermette, alias Barjolaine, est de retour dans ma boutique avec un snood très douillet, plein de couleurs : 5 rectangles !

French blogger and designer Barjolaine is back with a new pattern in my shop – a very colourful and cozy cowl/snood named 5 rectangles.

5 rectangles 3
Une construction modulaire, un point texturé simple qui fait beaucoup d’effet, un fil doux et coloré … Que demander de plus ?

A modular construction, a simple and beautiful textured stitch pattern, a soft multicoloured yarn… What else could you ask for?

blog
Et bien, pourquoi pas une petite promotion pour fêter la sortie du modèle ? Jusqu’au 7 février, pour l’achat simultané de la fiche 5 rectangles et 6 pelotes de Mochi Plus (la quantité nécessaire pour crocheter le snood), l’une des 6 pelotes vous est offerte !

Well why not a special offer to celebrate the publication of this design? Until February 7th, when you purchase at the same time the pattern 5 rectangles and 6 balls of Mochi Plus (the yarn needed to work the snood), one of the 6 balls is free!

blog2
Merci à Véronique pour ce joli modèle, et merci à Stéfany pour avoir fait le mannequin !

Plus d’informations sur 5 rectangles dans la boutique.

Thanks to Véronique for the pretty design, and thanks to Stéfany for modelling!

More information about 5 rectangles in the shop.

Idées de fil : Thalia et Nefertem (Shawl Book One) / Yarn ideas: Thalia and Nefertem (Shawl Book One)

thalia and nefertem

Les châles Thalia (à gauche) et Nefertem (à droite) sont deux de dix modèles du livre de Kirsten Kapur, Shawl Book One. Thalia est également disponible comme fiche individuelle (en français) dans ma boutique.

The patterns for the shawls Thalia (left) and Nefertem (right) are both included in Kirsten Kapur’s Shawl Book One.

Et bien sûr, pour ces deux derniers modèles présentés, j’ai aussi des idées de fils !

And of course, for these last two designs in my overview, I also have yarn ideas!

thalia
Pour Thalia, Françoise m’a tricoté un échantillon en laine dentelle, puisque c’était la bonne grosseur, et la couleur aussi ! En laine dentelle, il vous faut 2 pelotes pour ce modèle.
La laine dentelle a des couleurs magnifiques, mais elle est un peu rustique au toucher. Si vous souhaitez un châle plus doux, dans une matière sublime, optez pour 2 pelotes du fil London.

For Thalia, Françoise knitted a swatch in laceweight wool, since this yarn was the right weight – and the right colour, too! In laceweight wool, you will need 2 balls to make the shawl.
The laceweight wool in my shop comes in brilliant colours, but it’s a bit rustic to the touch. If you want a softer shawl in a superbe material, knit Thalia with 2 balls of London.

nefertem
Les fleurs de lotus qui ornent la bordure du châle Nefertem ressortent merveilleusement bien tricotées dans l’alpaga fin, coloris fuchsia. La douceur et le tomber de l’alpaga en font un fil superbe pour les châles.
Pour tricoter Nefertem il vous faudra deux pelotes d’alpaga fin, à tricoter en déjaugé sur des aiguilles numéro 5.

The lotus flowers that form the border of the Nefertem shawl are beautifully rendered in fingering weight alpaca, color fuchsia. The alpaca’s softness and drape makes it a wonderful choice for a shawl.
To knit Nefertem, you will need two balls of fingering weight alpaca, knitted on 5 mm needles.

Le livre Shawl Book One de Kirsten Kapur, avec en tout dix modèles de châles, est disponible dans la boutique.

Kirsten Kapur’s Shawl Book One, with a total of ten shawl patterns, is available in the shop.

 

Newsletter January 2016 – C2C (corner to corner)

In the shop

Warm your neck in a very colourful way with this brand new crochet pattern by Véronique Chermette: the 5 rectangles snood.

5 rectangles 1
Worked in a modular fashion with a simple but smart stitch pattern based on half double crochets, 5 rectangles can be made in any worsted weight yarn. The design will be particularly enhanced by a long-striping yarn. Véronique chose to make her snood in Mochi Plus, col Equinoxe.

To celebrate the publication of the 5 rectangles pattern, I’m happy to introduce a special offer, valid until Feb 7, 2016: when you buy the pattern and 6 balls of Mochi Plus (the quantity required to make the snood), one ball is free (the price is deducted before payment.

More information in the shop.

If you enjoy Kirsten Kapur’s knitted lace shawls, you will love her book Shawl Book One.

couverture
In this book you will find the ten most popular of Kirsten’s shawl patterns.

The book is entirely in English.

More information in the shop.

On the blog

des etoiles et des bonusAs a result of December’s Advent Calendar, I was able to show a lovely series of collages of projects, all made by the people who joined the calendar. You can find them here: leaf collage, rounded flowers, third collage and final fireworks.

 

 

 

kitulmus_aI also did a series of articles on which yarns to use to knit the patterns in the book Shawl Book One – you can find them in the « inspiration » category.

 

 

 

 

C2C (corner to corner)

Suddenly, lots of people are talking to me about C2C! So what is it?

Basically, it’s crocheting a square diagonally, from one corner to the other. However, when you talk about C2C, you talk about a specific technique.

I knew about squares worked diagonally – you can see them in my Sock Yarn Bags and in EclatDuSoleil’s blanket Colourful Hug. However, those are mitered squares, worked in rows with specific decreases.

In C2C, the square is made up of interlocking dc blocks, worked one after the other without cutting the yarn. In this newsletter, we are going to look at how to make a simple square.

Let’s start with the first block.

ill1
Ch 6, 1 dc in the 4th ch from the hook, 1 dc in each of remaining 2 chs.

The block is made with 3 ch (to the right) and 3 dc. All the blocks in the square will have the same components, even if they are not all worked in the same way (we will get back to that).

Block 2 is made right next to block 1: Ch 6, 1 dc in the 4th ch from the hook, 1 dc in each of remaining 2 chs.

ill2 avec nos
Now we are going to attach block 2 to block 1. To do this, we need to flip block 1 up, so that the 3 chains (at the bottom in the photo above) are at the top.

ill3
Block 2 stays in place. Now we will attach the two blocks with a sl st in the 3-ch space in block 1.

ill4
Let’s make block 3. It is worked a little differently:
Ch 3, 3 dc in the same 3-ch space (the one in block 1, where we just made the sl st).
We are going to call this a continuation block.

ill5

We have worked the first two rows of blocks in our C2C square:

ill6

Now, let’s turn the work to start the next row of blocks. The hook will be at the right edge of the work.

The first block in the row is block number 4 in our square. It is worked like blocks 1 and 2:
Ch 6, 1 dc in 4th st from the hook, 1 dc in each of remaining 2 sts.

ill7
We will attach this block in the 3-ch space in the block in the row below, the one indicated by the arrow below:

ill8
ill9
We make 2 more continuation blocks:
*Ch 3, 3 dc in the same 3-ch space (where the sl st was just made), attach with a sl st in the ch space of the next block in previous row ; repeat from * to make the 2nd and 3rd blocks in the row.

ill10
If we take a look at our schematic, it becomes clear that the first block in every row is the one that is worked differently, starting with a ch 6.

ill10EN
Block 1 is the first (and only!) block in row 1, block 2 is the first in row 2 and block 4 is the first in row 3 (the arrows indicate the direction of work).

We can also see that we add a block every row – we are making increase rows.

When you work on a larger scale, it’s not pratical to assign a number to every block. It is better to number the rows. We only need to remember that the first block in each increase row is started by chaining 6 and working the stitches into this chain, and that the following blocks are continuation blocks, worked by inserting the hook in the ch-space of the block in the row below.

Let’s work two more rows!

ill11
Here we have 5 rows. Since we started with one block in row 1 and added a block for each row, there are five blocks in row 5.

That’s wide enough for our first square – but we have only made half of it so far. Now we will start decreasing to shape the second half.

ill12
1 sl st in each of the 3 dc in the first block, 1 sl st in the ch-space.

Proceed directly with 4 continuation blocks.

ill13
The last block is attached with a sl st in the ch-space of the last block in the previous row. There is a total of 4 blocks – one block decreased.

Repeat this row 3 times, starting with slip stitches in the first block in the previous row and decreasing one block in every row.

ill14
Here is our first C2C square, made from dc blocks and worked from one corner to the other!

It’s nice as it is, fun to make and with an interesting texture. But I think that like me, you have the feeling that you can make more than simple squares with this technique.

Let’s talk about that next month – and in the meantime, do feel free to discuss in the comments below!

See you soon!

signature

Bulletin janvier 2016 – C2C, ou d’un coin à l’autre : les bases

Dans la boutique

Enroulez votre cou dans la douceur et la couleur avec un tout nouveau modèle de crochet, signée Barjolaine (Véronique Chermette) : le snood 5 rectangles.

5 rectangles 1
Réalisé sous forme modulaire avec un point simple mais astucieux basé sur les demi-brides, 5 rectangles peut se crocheter dans tout fil épais. Il sera particulièrement mis en valeur par un fil à longues rayures. Véronique a choisi le Mochi Plus, dans le coloris Equinoxe.

Pour fêter la publication de 5 rectangles, je vous propose jusqu’au 7 février une offre très spéciale : pour l’achat simultanée de la fiche et de 6 pelotes de Mochi Plus (la quantité nécessaire pour crocheter le snood), une des 6 pelotes vous êtes offerte (son prix sera déduit avant paiement).

Plus d’informations dans la boutique.

Si vous aimez les châles en dentelle de Kirsten Kapur, vous allez adorer son livre Shawl Book One.

couverture
Dans ce livre, vous trouverez les dix modèles de châles les plus populaires de Kirsten. Le livre est en anglais, mais je vous propose aussi un livret de traduction française en option. Pour cinq des dix modèles, c’est la première fois qu’ils sont traduits.

Plus d’informations sur les châles contenus dans le livre et les fils pour les tricoter dans la boutique.

Aussi, n’hésitez pas à aller faire un tour sous la rubrique des offres spéciales pour trouver de nouvelles offres en fils fins et fils épais.
Vous trouverez des idées pour l’utilisation des lots des fils épais ici, et deux articles d’idées pour les lots de fils fins : le crochet ici et le tricot là.

Sur le blog

des etoiles et des bonusSuite au calendrier d’Avent de décembre, j’ai pu montrer une superbe farandole de projets, tous réalisés par les participantes. Vous les retrouverez ici : collage de feuilles, des fleurs en rondeur, troisième collage et bouquet final.

 

 

 

kitulmus_aJ’ai aussi fait une série d’articles sur des idées de fils pour les modèles contenus dans le livre Shawl Book One – vous les trouverez dans la catégorie « inspiration ».

 

 

 

Et bien sûr, j’ai parlé de ma journée portes ouvertes, qui a eu lieu le 23 janvier. Un très, très grand merci à celles et ceux qui ont fait le déplacement !

À venir

Prochain salon : les 19 et 20 mars, le salon Patchwork et travaux d’aiguilles – 48 heures pour l’autisme. Le salon aura lieu à St Georges de Commiers (38) cette année. Vous trouverez toutes les information sur le site dédié à cette manifestation.

Et si le sujet du bulletin ce mois-ci, le « C2C », ou le crochet d’un coin à l’autre, vous intéresse, j’organise un cours sur ce thème le 12 mars 2016 – plus d’informations ici : https://blog.annettepetavy.com/cours/

C2C, ou d’un coin à l’autre

D’un coup, plein de gens me parlent du « C2C » ! Mais qu’est-ce donc ?

Déjà, C2C est une abréviation anglophone ou « C » veut dire « corner », donc « coin », et « 2 » est l’abréviation de « to », « à ». Donc c’est le crochet « de coin à coin ». Il s’agit en somme de crocheter un carré en diagonale, selon une technique bien spécifique.

Les carrés en diagonale, je connaissais – j’en ai utilisé dans mes sacs en fil à chaussette, et EclatDuSoleil leur a fait jouer le rôle principal dans sa couverture Couleurs Câlins. Dans les deux cas, il s’agit de carrés crochetés en mailles serrés, avec des diminutions pour donner la forme.

Dans le C2C, le carré est construit par des blocs de brides qui s’imbriquent. Ce mois-ci, nous allons regarder la construction d’un carré simple.

D’abord, le premier bloc.

ill1
6 ml, 1 br dans la 4ème m à compter du crochet, 1 br dans chacune des 2 m restants.

Ce bloc est donc composé d’un arceau de 3 ml (à droite) et 3 brides. Tous les blocs qui formeront notre carré seront composés de la même manière, même s’ils ne sont pas tous réalisés de la même façon (on y reviendra).

Le 2ème bloc se fait exactement pareil, à la suite de l’autre.

ill2 avec nos
Maintenant, nous allons accrocher le bloc 2 dans le bloc 1. Pour ce faire, nous allons faire pivoter le bloc 1 vers le haut, pour que l’arceau de 3 ml (qui est en bas sur la photo ci-dessus), se trouve en haut.

ill3
Le bloc 2 ne bouge pas. Maintenant, nous accrochons les deux blocs avec 1 mc dans l’arceau de 3 ml du bloc 1.

ill4
Passons au bloc 3. Il se réalise un peu différemment :
3 ml, 3 br dans le même arceau de 3 ml (donc celui du bloc 1, où on vient de piquer la mc).
Nous allons appeler ce bloc un « bloc de suite ».

ill5

Nous avons réalisé les 2 premiers rangs de blocs de notre carré travaillé d’un coin à l’autre :

ill6

Maintenant, tournons le travail pour commencer le rang de blocs suivant. Le crochet se trouve donc à droite.

Le premier bloc du rang est le bloc numéro 4 dans notre carré. Il se fait comme le bloc 1 et 2, à savoir :
6 ml, 1 br dans la 4ème m à compter du crochet, 1 br dans chacune des 2 m restants.

ill7
Nous allons accrocher ce bloc dans l’arceau de 3 ml du bloc du rang en dessous, donc celui indiqué par la flèche ci-dessous :

ill8
ill9
Ensuite, nous réalisons 2 blocs de suite, à savoir :
*3 ml, 3 br dans le même arceau de 3 ml (donc celui où la ms vient d’être piquée), accrocher avec 1 mc dans l’arceau du bloc suivant du rang précédent ; répéter depuis * pour le 3ème et dernier bloc du rang.

ill10
Si on regarde le schéma de construction, on voit que ce sont les blocs initiaux de chaque rang qui se construisent différemment, en commençant par 6 ml.

ill10
Le bloc 1 est le premier (et le seul !) du rang 1, le bloc 2 est le premier du rang 2 et le bloc 4 est le premier du rang 3 (les flèches indiquent le sens du travail).

On voit aussi qu’on ajoute un bloc à chaque rang – ce sont donc des rangs d’augmentation.

Pour un ouvrage plus grand que ce petit essai, ce n’est pas pratique de numéroter chaque bloc. Il faut plutôt parler en termes de rangs. Il suffit donc de retenir que le premier bloc de chaque rang d’augmentation (le bloc initial) se construit en commençant par 6 ml et en piquant ensuite dans cette chaînette, et que tous les blocs suivants sont des blocs de suite, crochetés en piquant le crochet sous l’arceau du bloc du rang précédent.

Allez, encore deux rangs !

ill11
Ici, on a au total 5 rangs. Comme on commence avec un bloc au rang 1 et qu’on ajoute un bloc à chaque rang, on en a cinq au rang 5.

Cela suffit pour notre premier carré – mais pour l’instant nous n’avons fait que la moitié. Nous allons donc commencer à diminuer pour la deuxième moitié du carré.

ill12
1 mc dans chacune des 3 brides du premier bloc, 1 mc dans l’arceau.

Nous enchaînons directement sur 4 blocs de suite.

ill13
Le dernier bloc est celui qui s’accroche dans l’arceau du dernier bloc du rang précédent. On a donc au total 4 blocs – on a diminué d’un bloc.

Répéterons ce rang 3 fois, en diminuant à chaque fois d’un bloc.

ill14
Voici un carré C2C, crocheté d’un coin à l’autre !

C’est déjà assez sympa comme ça, avec un travail ludique et une texture intéressante. Mais je pense que comme moi, vous pressentez que cette technique a plus d’un tour dans son sac. Reparlons-en le mois prochain – et d’ici-là, n’hésitez pas à en parler dans les commentaires ci-dessous !

À bientôt !

signature

 

 

 

 

 

Idées de fil : Moulin Rouge et Cladonia (Shawl Book One) – Yarn ideas: Moulin Rouge and Cladonia (Shawl Book One)

moulin rouge et cladonia
Les châles Moulin Rouge (à gauche) et Cladonia (à droite) sont tous les deux inclus dans le livre de Kirsten Kapur, Shawl Book One. Ils sont également disponibles sous forme de fiches individuelles en français dans ma boutique : Moulin Rouge ici et Cladonia là.

The patterns for the shawls Moulin Rouge (left) and Cladonia (right) are both included in Kirsten Kapur’s Shawl Book One.

Vous les avez peut-être vu sur mon stand si vous m’avez rencontré lors d’un salon, car je les ai tricotés tous les deux dans les fils de ma boutique.

If you have met me at a craft show, you might have seen them in my booth, since I’ve knitted up both patterns in yarns from my shop.

IMG_7752 1000 px
Voici mon Moulin Rouge en alpaga fin. Il fonctionnerait aussi très bien dans le mérinos fin. Dans un cas comme dans l’autre, 2 pelotes suffisent.
Si je devais en faire un de plus, je le tricoterais bien en alpaga moyen ou mérinos moyen, en adaptant bien sûr la taille des aiguilles. Dans ce cas, il faudrait prévoir 4 pelotes dans l’une ou l’autre des qualité.

This is my Moulin Rouge in fingering weight alpaca. It would also work very well in fingering weight merino. In one case or the other, 2 balls are enough.
If I were to knit a second one, I think I’d try the DK weight alpaca or DK weight merino, with larger needles of course. In this case, I’d plan on using 4 balls in either yarn.

IMG_7750 1000px
Et voici Cladonia, tricoté en mérinos fin. Prévoir 100 g dans la couleur du fond (ici, crème) et 75 g dans la couleur des rayures (ici anthracite).
On peut aussi tricoter Cladonia avec 3 pelotes de Mini Mochi, comme Barjolaine l’avait fait.

And here is Cladonia, knitted in my fingering weight merino. I recommend 100 g in the main colour (here: cream) and 75 g in the contrast colour (here: charcoal).
Cladonia can also be knitted with 3 balls of Mini Mochi, as French blogger Barjolaine did.

 

Le livre Shawl Book One de Kirsten Kapur, avec en tout dix modèles de châles, est disponible dans la boutique.

Kirsten Kapur’s Shawl Book One, with a total of ten shawl patterns, is available in the shop.

Idées de fils : Laight Street et Vestry Street (Shawl Book One) – Yarn ideas: Laight Street and Vestry Street (Shawl Book One)

laight and vestry

L’étole Laight Street (à droite) et les châles Vestry Street (à droite) sont tous des modèles compris dans le livre de Kirsten Kapur, Shawl Book One. Ces modèles ne sont pas disponibles sous forme de fiche individuelle en français. Les explications ont été traduites pour la première fois pour le livret de traduction que vous pourrez acquérir en même temps que le livre

The patterns Laight Street (right) and Vestry Street (left) are both included in Kirsten Kapur’s Shawl Book One.

Et voici mes propositions de fil !

And here are my yarn suggestions!

laight
La version originale de l’étole Laight Street, photographiée par Gale Zucker en haut de ce billet, est tricotée dans un fil épais, à 157 m les 100 g, sur des aiguilles de 8 mm. L’échantillon indiqué est de 13 mailles aux 10 cm, pour une largeur de l’étole fini de 30 ou 56 cm suivant la taille choisie.

Kirsten’s version of the Laight Street stole, photographed by Gale Zucker at the top of this post, is knitted in an aran yarn at 157 m per 100 g on 8 mm needles. The indicated gauge is 13 sts per 10 cm, which gives a finished stole with a width of 30 or 56 cm depending on the size chosen.

Avec ma copine Françoise, nous avons choisi de faire un échantillon avec le mérinos épais, un tout petit peu moins lourd. Le résultat est bien moelleux et agréable, et après blocage on obtient un échantillon très proche de l’original (14 mailles aux 10 cm).

I and my friend Françoise opted for a swatch in worsted weight merino, a tad lighter. The result is squishy and soft, and after blocking the gauge is very close to the indicated one (14 sts per 10 cm).

Pour tricoter Laight Street en mérinos épais, il faut prévoir 6 pelotes pour la petite taille et 12 pelotes pour l’étole plus large.

To knit Laight Street in worsted weight merino, you will need 6 balls for the smaller size and 12 balls for the larger stole.

vestry
Vestry Street est un modèle de châle en demi-cercle, dont la bordure reprend une variante du point utilisé dans Laight Street. Les explications sont données pour deux versions, une en fil fin (type mérinos fin ou alpaga fin), l’autre en fil dentelle. Pour jouer encore plus sur le contraste entre les deux modèle, Françoise a bien voulu tricoter un échantillon de Vestry Street en London, coloris crème.

Vestry Street is a semi-circular shawl design, where the border includes a variation on the stitch pattern used in Laight Street. The pattern is written for two version, one in fingering weight yarn (such as my fingering weight merino or fingering weight alpaca) and the other one in laceweight. To underline the contrast between the two designs, Françoise agreed to knit a swatch for Vestry Street in London, col cream.

Le résultat est tout à fait aérien – Françoise a craqué pour le rendu du point mousse tout simple dans ce fil noble (moitié laine, moitié soie). Pour tricoter Vestry Street il vous faudra 2 pelotes de London.

The result is gorgeously airy – Françoise particularly loved the effect of the simple garter stitch in this sublime yarn (half wool, half silk). To knit Vestry Street you will need 2 balls of London.

 

Le livre Shawl Book One de Kirsten Kapur, avec en tout dix modèles de châles, est disponible dans la boutique.

Kirsten Kapur’s Shawl Book One, with a total of ten shawl patterns, is available in the shop.

Idées de fils : Roma et Ziggity (Shawl Book One) – Yarn ideas: Roma and Ziggity (Shawl Book One)

ziggity et roma

Les modèles Ziggity (à gauche) et Roma (à droite) font tous les deux partie du livre de Kirsten Kapur, Shawl Book One. Vous trouverez aussi Ziggity sous forme de fiche individuelle en français dans la boutique.

The patterns Ziggity (left) and Roma (right) are both included in Kirsten Kapur’s Shawl Book One.

Regardons ce que nous pouvons utiliser comme fil pour ces deux modèles !

Let’s see what yarns we can use for these two patterns!

ziggity 1
Pour Ziggity, mon amie Françoise a testé la combinaison de mérinos fin turquoise (pour les parties ajourées) et Mini Mochi col Festival (pour le point mousse). L’effet obtenu est encore plus joli que prévu ! Bien sûr, en tricotant un châle entier, plus de couleurs comprises dans le coloris Festival entrerons en jeu.
Pour tricoter Ziggity avec ces deux fils, prévoir 2 pelotes de Mini Mochi et 2 pelotes de mérinos fin.

For Ziggity, my friend Françoise tested the combination of fingering weight merino in turquoise (for the openwork pattern) and Mini Mochi in Festival (for the garter stitch sections). It turned out even prettier than anticipated! Of course, when knitting a whole shawl and not just a swatch, more of the different colours in the Festival colourway will unfold.
To knit Ziggity in these two yarns, you will need 2 balls of Mini Mochi and 2 balls of fingering weight merino.

roma
Pour Roma, le mérinos fin était un choix naturel – ici en turquoise pour la couleur de fond / de la bordure et maïs pour la couleur des rayures. Il vous faudra 3 pelotes pour la couleur du fond et 2 pelotes pour la couleur des rayures.

For Roma, the choice of fingering weight merino came naturally – here in turquoise for the main colour and roasted corn for the contrasting colour. You will need 3 balls for the main colour and 2 balls for the contrast colour.

Le livre Shawl Book One de Kirsten Kapur, avec en tout dix modèles de châles, est disponible dans la boutique.

Kirsten Kapur’s Shawl Book One, with a total of ten shawl patterns, is available in the shop.

Idées de fils : Andrea et Ulmus (Shawl Book One) – Yarn ideas: Andrea’s Shawl and Ulmus (Shawl Book One)

andrea et ulmus
Les modèles Andrea (à gauche) et Ulmus (à droite) sont tous les deux inclus dans le livre de Kirsten Kapur, Shawl Book One. Ulmus est également disponible sous forme de fiche individuelle en français dans ma boutique.

The patterns Andrea’s Shawl (left) and Ulmus (right) are both included in Kirsten Kapur’s Shawl Book One.

J’ai voulu voir comment associer les différents modèles du livre aux fils que je propose dans ma boutique. Merci à ma copine Françoise qui m’a aidé à tricoter des échantillons !

I wanted to see how the different patterns in the book would work with the yarns in my shop. Many thanks to my friend Françoise who helped me to knit swatches!

andrea 5
Le modèle Andrea fonctionne à merveille avec le mérinos moyen, ici dans les coloris pétunia (couleur de fond / de la bordure) et azalée (couleur des rayures).Le châle est expliqué en trois tailles, avec une envergure de 107 (124, 142) cm. Il vous faudra environ 2 (3, 4) pelotes de mérinos moyen pour la couleur de fond et 1 (1, 2) pelotes pour la couleur des rayures. Comme le fil est un tantinet plus épais que celui de l’original, vous pouvez utiliser des aiguilles un peu plus grosses (4,5 ou 5) pour un résultat bien souple.

The Andrea’s Shawl patterns works really well with the DK weight merino, here in the colours petunia (for the border) and azalea (for the stripes).
The pattern is written in three sizes, with a wingspan of 107 (124, 142) cm. You will need approx 2 (3, 4) balls of DK weight merino for the main colour and 1 (1, 2) balls for the stripes. As the yarn is slightly heavier than the original sports weight, do not hesitate to go up a needle size for a soft and drapey result.

kitulmus_a
Quant à Ulmus, cela fait déjà plusieurs années que je l’ai tricoté en mérinos fin, et il est toujours aussi beau. Vous avez pu le voir « en vrai » si vous m’avez rencontré sur un salon où je l’ai présenté.Ici j’ai utilisé environ 125 g de mérinos fin turquoise pour la couleur de fond / de la bordure et 75 g de mérinos fin chocolat pour les rayures.

As for Ulmus, I knitted it up several years ago in my fingering weight merino, and it’s still as beautiful as when it first fell off my needles.
I used approx 125 g fingering weight merino in turquoise for the main colour and 75 g fingering weight merino in chocolate for the stripes.

Le livre Shawl Book One de Kirsten Kapur, avec en tout dix modèles de châles, est disponible dans la boutique.

Kirsten Kapur’s Shawl Book One, with a total of ten shawl patterns, is available in the shop.